Să deschidem Evangheliile

Joshua Hawkins

Episodul 66 – Sutașul roman și fiul văduvei

Episodul 65 – Predica de pe Munte – partea a 3-a

În versiunea lui Matei a predicii de pe Munte, Isus își învață ucenicii cum să se roage. Chiar dacă bine cunoscuta rugăciunea “Tatăl nostru” a fost rostită mult mai târziu în slujirea lui Isus, evanghelia după Matei o include în învățătura lui Isus din Matei 5-7. Acest episod  va analiza și dezvolta cererile finale din rugăciunea Tatăl nostru.

Episodul 66 – Sutașul roman și fiul văduvei

Episodul 63 – Predica de pe Munte – partea 1

Isus își începe predica de pe Munte cu “Fericirile” care sunt serie de “binecuvântări” și “vai-uri” adresate audienței sale evreiești. Relatarea din Luca a predicii de pe Munte ne arată că Isus e foarte radical arătând că Dumnezeu e interesat de o inimă care vrea să se pocăiască și nu doar despre unele acțiuni exterioare. Acest episod va dezvolta unele din “fericirile” regăsite în Luca și Matei.

Episodul 66 – Sutașul roman și fiul văduvei

Episodul 62 – Predica de pe Munte

Predica de pe Munte este probabil cea mai cunoscută învățătură a lui Isus. Totuși, interpretarea ei este de multe ori neînțeleasă. Acest episod face o introducere la Predica de pe Munte înțeleasă în cadrul mai larg al evangheliilor. De asemenea vom vedea unde și când a vorbit Isus toate aceste cuvinte în timp ce vom vedea și câteva teme majore din conținutul acestei învățături.

Episodul 66 – Sutașul roman și fiul văduvei

Episodul 61- Introducere în perioada de mijloc din Galileea

Isus a uimit până acum în lucrarea Sa publică mulțimile  și a confruntat autoritățile evreilor. În următoarea perioadă din slujirea Sa vom vedea mai mult din învățătura Domnului iar miracolele sale ajung la o magnitudine și mai mare. De asemenea tensiunea continuă să crească între El și liderii evreilor. În acest episod vom face o introducere la lucrarea de mijloc din Galileea care s-a desfășurat de-a lungul câtorva luni în primăvara anului 28 d.Hr.

Episodul 66 – Sutașul roman și fiul văduvei

Episodul 60 – Chemarea celor 12 ucenici

Mulți din Israel priveau cu dispreț vameșii și colectorii de taxe datorită lăcomiei și nedreptății de care dădeau dovadă. Vedem totuși  un om pe nume Matei care colecta taxe și observa de pe țărmurile mării Galileei slujirea și învățătura Domnului. Isus îl invita să-l urmeze și să fie printre ucenicii săi. În acest episod vom dezvolta această chemare a lui Matei.

Episodul 66 – Sutașul roman și fiul văduvei

Episodul 59 – Chemarea lui Matei

Mulți din Israel priveau cu dispreț vameșii și colectorii de taxe datorită lăcomiei și nedreptății de care dădeau dovadă. Vedem totuși  un om pe nume Matei care colecta taxe și observa de pe țărmurile mării Galileei slujirea și învățătura Domnului. Isus îl invita să-l urmeze și să fie printre ucenicii săi. În acest episod vom dezvolta această chemare a lui Matei.

Episodul 66 – Sutașul roman și fiul văduvei

Episodul 57 – Minuni în Galileea

În timp ce călătorea cu cei patru ucenici prin Galileea, faima lui Isus s-a răspândit foarte repede. În timp ce era în Capernaum, Marcu 1 și Luca 4 ne relatează câteva evenimente care au făcut atât mulțimile cât și pe noi cititorii să rămânem uimiți. În acest episod vom vedea vindecarea unui om demonizat într-o zi de Sabat, apoi vindecarea soacrei lui Petru cât și multor altora din Capernaum după asfințitul soarelui.