Marea amăgire a națiunilor (2 Tesaloniceni 2:11)

de dec. 21, 2018Contextul apocaliptic evreiesc, Israel, Mesaje, Video0 comentarii

În 2 Tesaloniceni 2:11 Pavel ne descrie o „mare amăgire” și „o mare minciună” pe care Dumnezeu o trimite care va crește la sfârșitul veacului. Această minciună se referă la versetul 2 cu privire la „inaugurarea” Zilei Domnului. În înțelesul mai larg, aceasta  redefinește nădejdea apocaliptică evreiască de către neamuri. Acest lucru s-a petrecut de nenumărate ori în istorie lucru care continuă și în prezent.