Episodul 14 – Maria și Elisabeta

de apr. 22, 2018Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

În timp ce Irod și liderii evrei erau plini de sine și luptau pentru a fi la putere, privirea Domnului era îndreptată spre două femei însărcinate din sudul Israelului. Maria și Elisabeta, mama lui Isus și mama lui Ioan, erau în acea vreme, cele mai importante persoane din lume. În acest episod găsim detalii despre Vizita Mariei la Elisabeta, din Luca 1.

Transcriere completă

Maria și Elisabeta

Ultima dată am văzut în Luca1 vizita îngerului Gabriel la Maria din Nazaret. Am văzut cum Dumnezeu a ales acest orășel disprețuit și o fecioară necunoscută ca să dea naștere prin ea celui ce urma să fie împăratul lui Israel (Mesia) și Dumnezeu întrupat. El nu s-a uitat așa cum omul ar face-o ci s-a uitat la inima Mariei. Am văzut deasemenea că în anunțul lui Gabriel este vorba de Isus fiul lui David care va fi cel ce împlinește ceea ce Dumnezeu a prorocit în 2Sam.7 că va domni de pe tronul lui David din Ierusalim. Vom continua cu Luca1:39-45

„Maria s-a sculat chiar în zilele acelea şi a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.”

La o anumită vreme după ce Gabriel i-a spus că o să nască un fiu, Luca ne spune că Maria a făcut o călătorie în grabă în cetatea muntoasă a Iudeii. De ce a făcut aceasta? Îngerul Gabriel i-a spus Mariei că ruda ei Elisabeta era însărcinată la acea vârstă înaintată și că aceasta va fi un semn pentru ea. Cum a fost călătoria pentru Maria? Oare a fost singură? A spus cuiva unde merge și motivul pentru care vrea să o viziteze pe Elisabeta? Aveau Elisabeta și Maria o relație specială? Atât de multe lucruri sunt de meditat dar totuși la unele întrebări nu putem avea răspuns. Totuși rolul lor este să producă în noi interes iar evanghelia să fie mai mult decât un document ce trebuie studiat în instituțiile academice.

Imediat ce Maria a ajuns, a intrat în casă și a salutat-o pe Elisabeta. Pruncul Elisabetei a săltat în burtă și în acel moment Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Acesta este un moment atât de emoționant. Doi dintre cei mai importanți oameni de pe planetă stau într-o căsuță din sudul Israelului, amândouă fiind însărcinate cu doi copii care vor influența soarta omenirii pentru totdeauna. Putem vedea contrastul și juxtapunerea ce se conturează aici. Pe deoparte este Cezarul, Roma, Irod, liderii evreilor din Ierusalim – toți aceștia dintr-o perspectivă umană fiind considerați cei mai puternici oameni în viață. În cealaltă parte putem vedea ochii Domnului peste cele două mămici care erau într-o mică casă fără nicio atenție a oamenilor.

Sunt atât de multe lucruri ce pot fi descoperite aici. Elisabeta o numește pe Maria mama Domnului meu îndreptând atenția asupra divinității lui Isus încă de la început. Nu e nicio altă explicație de ce ea ar fi zi acest lucru. Elisabeta spune de asemenea că e binecuvântată pentru că a crezut cuvintele ce i-au fost spune de către Domnul. Maria a vizitat-o pe Elisabeta cu bucurie și mare așteptare pe baza cuvintelor lui Gabriel contrar răspunsului pe care l-am văzut la Zaharia față de cuvintele îngerului.

Maria izbucnește într-o minunată cântare pe care mulți au numit-o în istorie imnul proslăvirii. Ce simțea Maria în acest moment? Eliberare? Bucurie? Uimire?

„Sufletul meu măreşte pe Domnulşi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa –cum făgăduise părinţilor noştri – faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.” Luca1:46-56

Nu vom putea să analizăm fiecare detaliu dar unul din cel mai importante lucruri în această cântare a Mariei este că e compusă aproape în mod complet din citate din vechiul testament și aluzii și ne arată cât de mult cunoștea Maria scripturile și cum a interpretat ea nașterea lui Isus. Cântarea Mariei seamănă mult cu cântarea Anei din vechiul testament din 1Sam.2 evidențiind teme precum izbăvirea, mila și dreptatea lui Dumnezeu. Ea încă îl numește pe Dumnezeu Salvatorul său prefigurând cuvintele îngerului către păstori în Luca 2:11
…astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Sunt de asemenea multe conotații escatologice în cântare în special când se referă la răsturnarea celor puternici și înălțarea celor smeriți – marea inversare a veacului acesta față de veacul viitor unde cei de pe urmă vor fi cei dintâi și invers. Dar cel mai important lucru pe care putem să-l evidențiem este spre sfârșitul cântării unde Maria spune că Dumnezeu și-a adus aminte de legământul și credincioșia față de Israel, Avraam și sămânța lui.

Dumnezeu făcuse o promisiune în Gen.12 că prin sămânța lui Avraam tot pământul va fi binecuvântat. Acest cuvânt binecuvântat nu este utilizat în acest loc cu un înțeles generic al circumstanțe favorabile în viață sau pentru cont bancar mare. În contextul lui Avraam acest cuvânt avea o legătură directă cu starea de binecuvântare primară a lui Adam și Eva și promisiunea față de aceștia după cădere că un fiu al omului va veni și restaura ceea ce păcatul a distrus. Dumnezeu a blestemat omenirea din pricina păcatului dar prin sămânța lui Avraam urma să binecuvinteze din nou națiunile pământului. Aceasta urma să aducă nu doar apropiere și părtășie cu Dumnezeu dar și dreptate și viață veșnică și gloria creației pe care Adam a experimentat-o înainte de cădere.

Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. După aceea a plecat. Nu este foarte clar din text dar se pare că Maria a stat cu Elisabeta până la nașterea lui Ioan Botezătorul.

Ce s-a petrecut în acea casă trei luni cât au stat împreună? Pe măsură ce Elisabeta se apropia de naștere și Maria începea să experimenteze faptul că și ea era însărcinată care era conversația dintre ele in fiecare zi?

După trei luni Maria s-a întors în Nazaret. Deja sarcina era vizibilă iar Nazaret nefiind un oraș foarte mare toată lumea și-a dat cu părerea despre ce s-ar fi putut întâmpla cu Maria. Putem să ne imaginăm cât de scandalos și rușinos putea să însemne toate acestea pentru familia ei, pentru întreg orășelul și în mod special față de soțul ei Iosif. Maria a fost plecată trei luni și s-a întors însărcinată. Data viitoare vom continua să vedem ce s-a întâmplat.