Episodul 46 – Isus și Natanael

de apr. 5, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

După “încă o zi”, așa cum evanghelia după Ioan ne prezintă, Isus îl întâlnește pe Filip numit Natanael. Natanael mărturisește cu entuziasm credința lui în Isus ca și Hristos. În acest episod vom interpreta cuvintele lui Isus către Filip și concepul de “deschidere a cerurilor” și a “îngerilor suindu-se și coborând”.

Transcriere

Isus și Natanael

În ultimul episod ne-am uitat la chemarea primilor ucenici ai lui Isus la doar câteva zile după întoarcerea lui din pustie. Andrei și Ioan, doi bărbați din Galileea, erau în Betania de dincolo de Iordan acolo unde Ioan predica și boteza. Ioan a afirmat: „Iată Mielul!”, iar Andrei și Ioan au plecat de la Ioan Botezătorul și au mers după Isus petrecând noaptea aceea cu El. Andrei avea un frate pe nume Petru pe care Isus la numit Chifa care este cuvântul aramaic pentru „piatră”. În doar câțiva ani Simon Petru habar nu avea ce urma să se întâmple dar Domnul a știut că Petru va fi o piatră a bisericii de-a lungul veacurilor. În episodul trecut am petrecut ceva timp ca să înțelegem ce important este să vedem evangheliile din punct de vedere cronologic și cum se potrivesc descrierile din Matei, Luca și Marcu. Ucenicii menționați aici în Ioan1 sunt cei care vor fi prezenți la nunta din Cana și curățirea Templului în Ioan 2, pentru Paște în Ioan 3 și în evenimentul cu femeia samariteană la fântână în Ioan 4. Matei, Luca și Marcu ne descriu chemarea formală la ucenicie pe care Isus le-a făcut-o mai târziu după ce Ioan Botezătorul a fost pus în închisoare. Nu e ca și cum Isus i-a întâlnit în Galileea pentru prima dată atunci când citim despre invitația ce Isus le-o adresează la marea Galileei.

A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip.  Ioan1:43-46

În acest pasaj suntem doar cu o zi mai târziu în cronologia evenimentelor. Evanghelia după Ioan începe cu preoții și leviții care au venit din Ierusalim să-l chestioneze pe Ioan Botezătorul. În următoarea zi, Isus a venit din pustie iar Ioan a afirmat despre el: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” A treia zi, Ioan îl vede din nou pe Isus iar apoi Andrei și Ioan îl urmează. Ei au înnoptat cu Isus iar următoarea zi Isus vroia să meargă în Galileea. Suntem acum la patru zile de când Ioan și-a început prezentarea evangheliei. Galileea e zona unde pentru o bună perioadă de timp Isus a manifestat o lucrare publică în orașe precum Capernaum, Nazaret, Cana, Betsaida etc.

Nu știm sigur de ce Isus vroia să meargă în Galileea sau de ce l-a căutat pe Filip dar putem afirma că Filip era un apropiat al lui Petru și Andrei deoarece toți locuiau în Betsaida. Filip nu e menționat foarte mult în evanghelii ci doar aici și în cap.6, cap.12 și cap.14 la final din Ioan. În cartea Faptele Apostolilor este menționat cineva pe nume Filip dar este o persoană diferită. În Fapte, acel Filip este unul din grupul celor 7 bărbați pe care apostolii l-au ales împreună cu Ștefan primul martir al Bisericii.

Aici, în Ioan 1, Filip își găseste prietenul, pe Natanael. Natanael nu este menționat în celelalte evanghelii iar în Ioan ni se spune că, la nunta din Cana, Natanael era cu Filip. În celelalte evanghelii vedem pe Bartolomeu care stătea împreună cu Filip. Din pricina acestui lucru, teologii au concluzionat că Natanael și Bartolomeu sunt una și aceeași persoană.

Filip îl găsește pe Natanael și îi spune „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” Trebuie să ne aducem aminte că încă de la început ucenicii au crezut că Isus este Mesia cel ce va împlini ceea ce Legea și Profeții vorbesc despre El. Aici, Filip își împărtășește aceeași credință cu prietenul său Natanael. Dar Natanael este sceptic și spune: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Natanael este din Cana care este aproape de Nazaret în Galileea. Trebuie să ne gândim pentru un moment la orașul în care trăim noi iar mai apoi la un sat mult mai neînsemnat – unde școala sau vecinii nu sunt așa prietenoși, unde casele sunt dărăpânate iar oamenii nu au atât de mulți bani ca în orașele mari. Cam așa era Nazaretul în acea vreme. Niciun istoric nu menționează Nazaretul ca fiind ceva important așa că putem afirma că în Galileea, Nazaretul nu prea avea semnificație. Probabil de aceea Natanael a spus: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” Dacă Nazaret este orășelul unde a crescut Isus trebuie să ne gândim ce ar fi spus oamenii despre El. Orașul murdar în care a crescut este ultimul la care ne-am fi gândit să fie cel în care Isus a crescut nu-i așa? Dar asta este ceea ce El a ales. Natanael a venit la Isus cu puține așteptări din pricina contextului pe care îl știa despre Nazaret. Dar el urma să aibă surpriza vieții lui:

Isus a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug.” „De unde mă cunoşti?”, I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.” Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.” v.47-51

Isus începe să-l descrie pe Natanael ca un israelit în care nu este vicleșug. Aici, Isus îl compară pe Natanael cu strămoșul său Iacov care fusese înșelător. Trebuie să ne aducem aminte cum acesta și-a înșelat fratele Esau și și-a păcălit tatăl ca să obțină binecuvântarea. Isus a spus că Natanael avea o inimă curată și era un om autentic. E ca și cum ar fi spus: Priviți Israel, fără vreo urmă a lui Iacov în el! Cred că sinceritatea lui este ceea ce l-a pregătit să se gândească dacă declarația despre Isus ca fiind Mesia era adevărată sau nu. Iar Isus cu darul lui de cunoștință a afirmat „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.” 

Această afirmație a lui Isus a făcut pe mulți teologi să speculeze pe marginea a ceea ce Isus a vrut cu adevărat să spună aici. O opțiune care pare plauzibilă este să înțelegem că era obiceiul rabinilor evrei să studieze sub un smochin, vie sau un măslin. Unii spun că acea poziție reprezenta seriozitatea rabinilor de a studia scripturile și reflectă așteptările lor cu privire la Dumnezeu în istorie. Răspunsul lui Isus către Natanael are două direcții: – prima îi confirmă acestuia ceea ce deja îi spusese despre curățirea lui de inimă ca un adevărat evreu iar a doua confirmă că Isus este El însuși cel care întrupează toate așteptările și nădejdea lui Israel. De aceea se pare că Filip declară cu atâta pasiune „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!” 

Dacă ne aducem aminte din studiile trecute termenul fiul lui Dumnezeu este în referință în acest pasaj cu promisiunea lui Dumnezeu făcută lui David în 2Samuel 7 că unul din urmașii lui vor conduce peste Israel pentru întotdeauna. Următoarea frază folosită de Natanael este Împăratul lui Israel!” care confirmă acest paralelism. Scepticismul lui Natanael a fost dovedit neîntemeiat prin acest eveniment dramatic ce s-a întâmplat.

Ultimele cuvinte pe care Isus le-a spus sunt cu adevărat încurajatoare:

Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.” Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.” 

Aceste cuvinte sunt o referință clară la pasajul din Geneza 28 și evenimentul scării lui Iacov.

Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea. Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” Iacov s-a trezit din somn şi a zis: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut.” I-a fost frică şi a zis: „Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”  Gen.28:12-17

Sunt mai multe lucruri semnificative în acest pasaj și doar le vom menționa mai jos. Isus folosește pluralul în versetul 51 („voi”) când spune că voi veți vedea cerul deschis astfel că promisiunea este corporată și nu doar pentru Natanael. Această viziune cu cerurile deschise are corelație nu doar cu scara lui Iacov dar și cu evenimentul de dinainte, din evanghelie, cu privire la botezul lui Isus. Când Isus a fost botezat Ioan a spus că cerurile s-au deschis nu? Acestea nu sunt doar cuvinte aleatorii pe care Ioan le folosește ci sunt lucruri adânci teologice preluate din Vechiul Testament. Isus se referă la scara lui Iacov deoarece prin această întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu, Iacov primește o reafirmare a lui Dumnezeu a promisiunii pe care a făcut-o lui Avraam. Iar cu privire la botezul său, cred că Isus confirmă identitatea sa ca sămânța adevărată a lui Avraam cel care va primi și face posibile promisiunile.

Câteva puncte de meditare:

Gândiți-vă cât de mult s-a schimbat viața lui Isus în ultima lună și jumătate? Cu câteva săptămâni înainte Isus încă trăia împreună cu familia lui în Nazaret. Ce credeau prietenii și cei din familia lui despre El în aceste momente?

Puneți-vă în locul unui ucenic al lui Isus. După tot ceea ce Ioan Botezătorul a spus despre El și tot ceea ce Isus le-a spus mai apoi, cum crezi că era inima ta în așteptarea că Isus este Mesia?