Episodul 43 – Inchiziția din Ierusalim

de apr. 5, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

În timp ce Isus era în pustie, preoții și leviții din Ierusalim au venit în Betania de dincolo de Iordan ca să-l interogheze pe Ioan. Mulțimi de oameni erau adunate de către Ioan în pustie. Era el Mesia cel promis? În acest episod vom învăța mai multe din acest eveniment semnificativ.

Transcriere

Inchiziția din Ierusalim

În episodul trecut ne-am uitat la ispitirea lui Isus în pustie care a urmat imediat după botezul lui. Am evidențiat două căi în care Isus a răspuns acesteia. Prima a fost ca reprezentant al umanității și a doua ca lider al poporului Israel. Isus a putut să facă acest lucru datorită faptului că a fost primul om fără de păcat de la Adam și în același timp Dumnezeu întrupat.

Vom continua în studiu prezent din evanghelia după Ioan. El este singurul ce prezintă evenimentele din perioada de început a lucrării lui Isus. Înainte să ne uităm la detalii specifice este bine să vedem o deosebire importantă a evangheliei după Ioan față de celelalte trei. În afară de câteva evenimente, Ioan este interesat în mod exclusiv de activitatea lui Isus în Iudeea și Ierusalim. Matei, Marcu și Luca sunt interesați în celelalte evenimente și nu dau detalii prea multe despre activitatea lui Isus în Ierusalim. Asta nu înseamnă că Ioan a perceput lucrurile greșit sau că nu a fost de față sau nu a auzit cuvintele lui Isus ci ceea ce trebuie să vedem este că evanghelia după Ioan este o completare a celorlalte trei. Motivul pentru care este bine să vedem acest lucru este datorită cronologiei, evanghelia lui Ioan fiind de multe ori neînțeleasă. Capitolele inițiale din Ioan se petrec în primăvara anului 27 d.Hr. :

-botezul lui Isus în cap.1

-curățirea Templului de Paște în cap.2 

-întâlnirea cu Nicodim în cap.3

-iar mai apoi Isus plecând din Iudeea călătorind prin Samaria iar în final ajungând în Galileea în Ioan 4.

Ioan cap.1-4 se petrec înainte ca celelalte trei evanghelii să înceapă să scrie despre faptele și spusele lui Isus. Acest lucru reiese foarte clar din context așa cum vom vedea când vom continua să ne uităm la evenimente. Tot ceea ce se întâmplă în această perioadă timpurie în Iudeea este înainte ca să vedem ceva descris în Matei, Marcu sau Luca după botezul lui Isus. Lucrul acesta este important de știut pentru a înțelege cronologia și desfășurarea evenimentelor.

Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe nişte preoţi şi leviţi să-l întrebe: „Tu cine eşti?” El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. Şi ei l-au întrebat: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?” Şi el a zis: „Nu sunt!” „Eşti prorocul?” Şi el a răspuns: „Nu!” Atunci i-au zis: „Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?” „Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziţi calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.” Ioan1:19-23

Haideți să ne uităm la acest pasaj cronologic și geografic. Locația este simplă – ultimul verset ne indică clar că Ioan este în Betania de dincolo de Iordan. Dar unde putem încadra acest lucru cronologic? În mod sigur acest eveniment se petrece în jurul botezului lui Isus în pustie. Trebuie să ne aducem aminte ce am vorbit în ultimele studii – Isus a fost dus imediat de Duhul în pustie după botezul său. Acest eveniment cu Ioan Botezătorul cu preoții și leviții se petrece în timp ce Isus este încă în pustie. Acest lucru va fi și mai clar când vom vedea evenimentul viitor.

Trecuseră probabil câteva săptămâni de când Isus a fost botezat iar Ioan a înțeles că Isus este Acela pentru care pregătise calea. Dar acum că Isus era plecat iar Ioan nu știa când avea să se întoarcă acesta se întreba probabil ce avea să se întâmple în continuare. Isus era ispitit în pustie dar și Ioan urma să fie testat de liderii evreilor. „Cine ești tu?” au întrebat ei. Aceasta este o întrebare așa de importantă și are atât de multă substanță istorică pe care putem să o ratăm dacă citim doar începutul evangheliei după Ioan și nu știm și contextul evreilor din acele vremuri.

Pentru o mai bună înțelegere a greutății întrebării lor trebuie să ne aducem aminte de contextul revoltei macabeilor. Cum a început aceasta? O mulțime de oameni s-au adunat în pustie complotând și făcând planuri cum să răstoarne autoritatea grecilor de atunci și să recâștige orașul Ierusalim pentru evrei. Ce se întâmplă aici, acum, în anul 27 d.Hr.? Ioan este în pustie iar mulțimi de oameni se adună la el de pretutindeni. Ce credeți că ar putea fi în mintea autorităților evreilor? Cu siguranță ei se puteau gândi: Este acesta cel despre care toți profeții din vechime au profețit că va veni să elibereze Israelul de sub asuprire și să aducă la împlinire promisiunile de binecuvântare făcute de Dumnezeu părinților noștri? În același timp era și un element de frică probabil. Fariseii erau avizi după putere și vroiau să-și păstreze autoritatea cu orice preț. Dacă Ioan era întradevăr cel promis de profeți ei încercau cu siguranță să fie de partea lui astfel ca să dețină o pozitie înaltă în împărăție.

Primul lucru pe care Ioan îl spune este că el nu este Hristosul. Cu o înțelegere istorică și a contextului cuvântului Hristos și al întrebării fariseilor, putem simți greutatea răspunsului lui Ioan. Cu alte cuvinte el le spune: Nu eu sunt cel pe care îl așteptați de multă vreme – împăratul lui Israel care va sta pe scaunul de domnie din Ierusalim și va zdrobi adversarii Israelului. Desigur, Roma asuprea Israelul în acea vreme și în mod clar poporul evreu nu experimenta binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis pentru ei. Ioan însuși era și el în așteptarea ca Dumnezeu să împlinească ce a promis. El rostește totuși cu îndrăzneală că nu este el Acela și trece această ispită. Apoi leviții și preoții îl întreabă explicit dacă el este Ilie sau profetul? Iar Ioan răspunde din nou negativ și trece și acest test.

Toate aceste trei personaje Hristosul, Ilie și profetul sunt menționate în Vechiul Testament. Știm despre Hristos (Mesia) din 2Sam.7 din legământul lui Dumnezeu cu David că un urmaș al acestuia va sta pe tronul din Ierusalim pentru totdeauna. Ilie apare în pasajul Maleahi 4:5 unde Dumnezeu spune că-l va trimite pe Ilie poporului Israel înainte ca Ziua Domnului să vină. Faptul că Ioan proclama că ziua Domnului e aproape, era de înțeles să se pună întrebarea dacă Ioan era cumva Ilie. Iustin Martirul, unul dintre părinții bisericii, spunea că era o tradiție obișnuită care spunea că Ilie era așteptat să se întoarcă și să-l ungă pe Mesia ca un semn al începutului erei mesianice. „Profetul” apare în pasajul din Deut.18 unde Dumnezeu spune că va ridica un profet lui Israel mai mare decât Moise. Toate aceste personaje erau așteptate de poporul evreu dar Ioan nu era niciunul dintre ele.

Cine este Ioan atunci? El este vocea din Isaia 40 „Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziţi calea Domnului!”, cum a zis prorocul Isaia.” Astfel Ioan nu este Hristosul, Ilie sau Profetul ci este cel care urma să pregătească poporul Israel pentru venirea lui Yahve.

Trimişii erau din partea fariseilor.  Ei i-au mai pus următoarea întrebare: „Atunci de ce botezi dacă nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici prorocul?” Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi. El este Acela care vine după mine – şi care este înaintea mea – eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei Lui.” Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.  v.24-28

Răspunsul lui Ioan este incredibil. El nu-l văzuse pe Isus de câteva săptămâni, continua să boteze chemând poporul Israel la pocăință și încă credea că Isus este Acela pentru care întreaga lui lucrare avea menirea să îndrepte inimile oamenilor. Ioan spune că nu este vrednic să facă nici măcar munca obișnuită a unui sclav în acea zi – să lege sandalele stăpânului. Testarea lui Ioan, ținând cont și de perioada de timp când s-a petrecut o face ca fiind una semnificativă. Să ne punem în situația lui. Cum am fi răspuns noi inchiziției din Ierusalim? Am fi atras atenția asupra noastră și să deraiem atenția oamenilor de la identitatea Aceluia cu adevărat important? Tocmai aceasta era lucrarea lui Ioan Botezătorul – să cheme oameni să se pocăiască și să îndrepte privirile spre Cel ce va veni care urma să fie mai mare decât el și care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Cum ar fi fost dacă Ioan ar fi spus: Uitați-vă la mine cât de important și valoros sunt! Viața și mesajul lui Ioan au fost modelate după exemplul crucii. Ioan nu căuta să se înalțe pe sine. Chiar și atunci când a declarat inchiziției cine era el toate erau în legătură directă cu Isus și importanța sa. Nu sunt oare mândria și importanța de sine lucrurile cu care ne luptăm noi de cele mai multe ori?

La fel cum Isus a fost ispitit în pustie în același mod urma să fie testat și Ioan. Amândoi au trecut cu bine testările avute.

Câteva puncte de meditație:

Imaginează-ți că ești Ioan și că a trecut o săptămână de când l-ai botezat pe Isus. Nu l-ai mai văzut de atunci iar în fiecare dimineață te trezești ca să botezi și să predici. Cum te-ai simți?

Imaginează-ți scena cu preoții și leviții veniți de la Ierusalim. Cum te-ai fi simțit după plecarea lor?

Ioan n-a mai trebuit să aștepte prea mult timp după plecarea liderilor din Ierusalim până când Isus urma să apară din nou. În studiul următor ne vom uita la versetul din Ioan1:29