Episodul 39 – Mesajul lui Ioan Botezătorul partea a 4 -a

de apr. 5, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Mesajul de dezbinare al lui Ioan Botezătorul nu era ceva nou în istoria răscumpărării. Acest episod examinează fundamentul Vechiului Testament al promisiunii de restaurare și regenerare și îl leagă de prima venire a lui Isus. Pe măsură ce urmărim „sămânța” (Geneza 3:15), mesajul lui Ioan și narațiunea Evangheliilor vor deveni mult mai clare.

Transcriere

Mesajul lui Ioan Botezătorul –  partea a 4 a 

În ultimele 3 episoade am văzut mesajul lui Ioan Botezătorul din Matei 3 și Luca 3. Am vorbit cum Ioan avea să pregătească calea Domnului dar această venire a lui Yahve în mijlocul poporului Israel va fi ceva care urma să dezbine. Analogiile pe care Ioan le folosește sunt cele cu grâul și pleava,  copacul și rădăcina rămasă. Am văzut cum poporul Israel și-a pus încrederea în linia lor biologică din Avraam pentru moștenirea promisiunilor făcute de Dumnezeu dar cum Ioan îi chema la cu totul altceva prin botez și pocăință. Ne-am uitat și la pasaje din Isaia 6 și 66 și cum Israel credea în mod greșit că ei nu urmau să fie persoanele supuse focului judecății din ziua Domnului. Ioan îi anunța că Dumnezeul lui Israel urma să vină în mijlocul lor iar dacă ei vroiau să fie parte a rămășiței credincioase care urma să moștenească promisiunile pe care Dumnezeu le făcuse, ei trebuiau să facă fapte vrednice de pocăință.

Astăzi ne vom uita la imaginea mai amplă a mesajului lui Ioan pentru că e necesar să înțelegem cu adevărat ceea ce se întâmpla. Ne vom întoarce la început în Geneza și vom vedea o continuitate dintre istorisirea Vechiului Testament și prima venire a lui Isus.

Totul începe cu Geneza 3:15 în grădina Edenului, unde avem o promisiune inițială a restaurării și regenerării, unde ceea ce fusese pierdut în grădină va fi restaurat printr-un urmaș fizic al Evei. Aceasta este istoria pe care scripturile ne-o prezintă – cu mult diferită de multe ori de modalitatea cum o  spunem noi (ex. Cum putem să ajungem în cer când murim? Cum putem fi iertați și binecuvântați și să avem o viață bună acum?)/Dumnezeu va aduce înapoi toate lucrurile și va restaura ceea ce a fost pierdut prin Adam și Eva în grădina Edenului. Sunt câteva versete în Noul Testament care arată direct acest lucru.

Matei 19:28 sunt cuvintele Domnului Isus și Fapte 3:21  este un pasaj în care Petru spune că toți profeții lui Dumnezeu din vechime au vorbit despre vremea restaurării tuturor lucrurilor.

După promisiunea din Geneza 3 este o separare între Cain și Set în Gen.4:25-26 :

Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.” Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului. 

De ce chemau oamenii numele Domnului aici? Un motiv este din pricina promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o că va veni un urmaș al Evei care va restaura ceea ce păcatul a stricat.Trecuse ceva timp și acel urmaș din Eva nu venise încă. Numele Cain înseamnă “judecat” iar Set “ales”. Ales dar pentru ce? În context, Set este fiul lui Adam și Eva iar cu siguranță Cain nu era cel prin care Dumnezeu urma să lucreze din pricina faptului că l-a omorât pe Abel. Eva l-a numit pe fiul său Set, cu nădejdea că el va fi cel ales să restaureze totul la starea originară. Din nefericire nu a fost așa.

Mergând mai departe în Geneza 6, vedem la potop că Dumnezeu a distrus întreaga omenire lăsând doar un om cu familia sa. Acest om era Noe un urmaș al lui Set. Să nu uităm istoria de până acum și lucrul cel mai important – urmărim un descendent ce va restaura lumea iar întrebarea se punea de secole cine va fi acela? După potop era foarte clar prin cine urma să vină sămânța promisă pentru că mai era doar o familie pe pământ. Ce se întâmplase cu restul omenirii? Pe baza pasajului din Gen.6-7 aceștia au murit la potop. 

Mergând mai departe următorul eveniment important este în Geneza 11, Turnul Babel. Doar câteva generații după potop, omenirea ajunsese să se răzvrătească din nou înaintea Domnului. Sămânța adâncă ce este în interiorul nostru numită decădere și-a arătat iar capul. Ce a făcut Domnul la Babel? El a coborât și a divizat umanitatea în diferite limbi, popoare și familii. Astfel trebuie să continuăm să ne punem întrebarea de la început: Prin cine urma Dumnezeu să aducă promisiunea la bun sfârșit acum că sunt mai multe popoare și familii pe pământ?

În Geneza 12 ne este prezentat un om pe nume Avraam iar acesta este ales ca prin el și familia lui sămânța promisă să apară.

Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. v.1-3 

Dumnezeu spune că prin Avraam și familia lui toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. Care sunt aceste națiuni ale pământului? Sunt chiar cele care abia au fost divizate pe fața pământului la Turnul Babel. Deci familia lui Avraam a primit sarcina să poarte promisiunea celui ce urma să vină să restaureze totul. Contextul cuvântului “binecuvântare” nu este un termen generic pe care noi îl folosim astăzi. Pentru Avraam însemna starea originară din Geneza 2 și 3 a perfecțiunii și gloriei. Dumnezeu face un legământ cu Avraam și îi spune că el și familia lui sunt aleși ca din ei să vină cel ce urma să restaureze toate lucrurile. 

Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Gen.17:9-10

De ce i-a zis Dumnezeu lui Avraam să circumcidă fiecare copil de parte bărbătească din familie? Acest lucru nu e întâmplător ci trebuie să ne gândim în contextul persoanei ce urma să vină din familia lui. Circumciderea era semnul fizic și modalitatea lui Dumnezeu de a arăta că urmașul avea să vină din linia lui Avraam și nu din alt neam. Toate aceste lucruri aveau un scop care vroia să transmită că într-o zi va ieși un copil din linia lui Avraam în acord cu promisiunea lui Dumnezeu. Semnul circumciderii era promisiunea moștenirii care era dată lui Avraam. Acest lucru e foarte important în decursul scripturilor.

Vedem pe copiii lui Avraam, Isaac și Ismael. Întrebarea se pune din nou: Prin care va vrea Dumnezeu să continue să lucreze promisiunea lui? Vedem în Geneza 26:3-5 că Isaac a fost ales și i s-a dat aceeași promisiune ca tatălui său Avraam. Isaac a avut doi copii, Iacov și Esau. Iacov este ales iar linia scripturilor continuă să meargă mai departe. După Iacov, dimensiunea la care Dumnezeu lucrează începe să fie una corporată nu doar individuală. În locul indivizilor apare un grup mare de 12 frați toți ieșiți din Iacov și numiți mai apoi poporul Israel. După cum vom vedea în scripturi, Dumnezeu spune că Israel este ales în mod repetat și că ei sunt aleși lui. Dar întrebarea care trebuie să ni se întrezărească în minte este: Ales pentru ce? Pentru ce au fost ei aleși? Răspunsul nu este ca să fie iertați, sau să meargă în cer după ce mor ci faptul că au fost aleși să fie aceia care să moștenească promisiunile lui Avraam iar în acest cadru putem vedea promisiunea din Geneza 3 derulându-se, cel ce va restaura binecuvântarea inițială urma să vină din Israel. 

După cele 12 triburi istoria continuă să se desfășoare. Promisiuni și mai specifice au fost date seminției lui Iuda iar apoi Dumnezeu face un legământ cu un membru al casei lui Iuda pe nume David. Am văzut acest lucru atunci când ne-am uitat la însemnătatea cuvântului Mesia. Promisiunea lui Dumnezeu este că El va alege un urmaș al lui David să fie împărat peste Israel și să domnească din Ierusalim pentru totdeauna.

Isus apare pe scena istoriei după 400 de ani de la Maleahi, ultimul profet din Israel. Și la fel cum am văzut în studiile despre Ioan Botezătorul, poporul Israel are încă înțelegerea că ei sunt sămânța lui Avraam. Faptul că Dumnezeu le-a dat legea și că sunt urmașii lui Avraam ei sunt aceia ce vor moșteni promisiunile – a unui împărății conduse de un fiu al lui David prin care toate națiunile pământului vor fi binecuvântate iar pământul restaurat la gloria inițială. Dar întrebarea care încă trebuie pusă este aceeași: Când urma să se întâmple? Era clar pentru ei că nu se întâmplase acest lucru – nu era nicio glorie în Ierusalim, care părăsise Templul de pe vremea lui Ezechiel, romanii îi supuneau și nu era niciun împărat din linia lui David în Ierusalim. Națiunile pământului nu erau binecuvântate prin sămânța lui Avraam și ei nu au primit niciodată promisiunile date lui Avraam.

Toate acestea ne conduc la momentul în care Ioan Botezătorul apare pe scena istoriei. Motivul pentru care am vrut să vedem toate acestea este că ceea ce se întâmplă cu Ioan nu este nimic nou. De-a lungul istoriei, Dumnezeu a separat umanitatea și a clarificat cine sunt cu adevărat acei ce vor moșteni promisiunile. Ioan apare pe scenă și spune lui Israel: Nu spuneți în voi înșivă: Avem ca tată pe Avraam. Aveți nevoie de ceva mai mult pentru a moșteni promisiunile decât a fi urmași biologici ai lui Avraam. Ioan urma să spună că o dezbinare avea să se producă iar Dumnezeu urma să taie prin poporul Israel și să facă clar cine urma să moștenească binecuvântările și cine nu. Dacă punem împreună tot ceea ce a spus Ioan și toate imaginile pe care le-a folosit vom vedea cât de important este apariția acestuia pentru o înțelegere corectă a primei veniri a lui Isus.