Episodul 33 – Introducere în lucrarea lui Ioan Botezătorul

de apr. 5, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Toate cele patru Evanghelii ne spun despre Ioan Botezătorul, făcându-l o figură extrem de importantă în povestea lui Isus. Cine a fost Ioan și cum îl prezintă scriitorii Evangheliilor? Acestea sunt întrebări critice pentru a ne întreba dacă trebuie să înțelegem corect cuvintele și misiunea lui Isus. Acest episod dezvoltă contextul și cadrul slujirii lui Ioan din Luca 3 și Matei 3.

Transcriere

Introducere în lucrarea lui Ioan Botezătorul

În episodul de azi vom începe să privim la ceea ce oamenii înțeleg în general când segândesc la evanghelii și aceasta este lucrarea publică a lui Isus. Aceasta este o perioadă deaproximativ 3 ani care începe cu un om numit Ioan Botezătorul și este ceea ce toate evangheliile prezintă. Toate cele 4 evanghelii încep cu lucrarea lui Ioan Botezătorul care de multe ori este înțeleasă greșit sau neînțeleasă deloc. Cu alte cuvinte există așa multă ignoranță fată de lucrarea lui Ioan Botezătorul în creștinismul modern. Următoarele studii sunt foarte importante pentru înțelegerea evangheliilor. Dacă vom putea înțelege ceea ce Ioan Botezătorul a spus și a făcut vom desluși apoi mai clar scopul și misiunea pentru care Isus a venit. Aceasta este premisa lacare vrem să ajungem. Ioan a fost trimis să proclame că ceva foarte important urma să se întâmple în Israel. Deci dacă pierdem mesajul lui Ioan vom pierde întreaga semnificație a ceea ce Isus urma să facă.

În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont eradregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi alTrahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa – cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Luca 3:1-2

Avem în acest pasaj o mulțime de nume care ne sunt necunoscute probabil. Dar acest lucru nu este chiar așa de complicat. Imperiul roman era sub domnia lui Tiberiu Cezar iar Ponțiu Pilat guverna regiunea Iudeea din poporul evreu. Dacă ne aducem aminte din studiile trecute, după moartea lui Irod cel Mare, fiul său, Arhelau a preluat puterea dar în scurt timp a pierdut-o. Mai apoi puterea a fost dată unui guvernator roman, Pilat, care împărțea puterea cu marelepreot evreu și cu Sanhedrimul. Am văzut de asemenea că ceilalți fii ai lui Irod au rămas înputere – Antipa în Galileea și Filip în Trahonita. Astfel, atunci când Cuvântul Domnului a venit la Ioan era probabil anul 27 d.Hr.

De ce ne scrie Luca toate aceste detalii și de ce fac parte acestea din istorisirea evangheliei? Luca a scris evanghelia unui bărbat pe nume Teofil căruia a vrut să-i descrie viața și cuvintele lui Isus în ordine cronologică. Deci în aceste versete Luca ancorează tot ceea ce vaspune din punct de vedere istoric. În esență el vrea să ne transmită că toate aceste lucruri au fost reale și s-au întâmplat într-un timp și spațiu concret cu oameni reali. E ca și cum i-am spuneunei persoane peste 50 de ani: „În zilele lui Klaus Iohannis președintele României”. Pentrucineva care a trăit în această perioadă i-ar suna familiar și ar înțelege multe detalii din toate aspectele și contextul perioadei acesteia. Asta este ceea ce Luca vrea să facă pentru noi – să-lîncadreze pe Ioan Botezătorul și tot ceea ce urmează ca fiind real în timp și istorie.

Înainte să ne uităm mai departe în Luca 3 și Matei 3, este bine să privim mai îndeaproapespre Ioan pentru ca mai apoi să înțelegem de ce este așa de semnificativă lucrarea lui în evanghelii. Evangheliile ne confirmă importanța lui dat fiind faptul că este singura persoană căreia i se acordă o atenție mai mare în afară de Isus. Chiar și spusele lui Isus despre Ioanconfirmă importanța lui. Toate acestea ar trebui să ne atragă atenția asupra semnificației sale.

Dacă ne uităm înapoi la nașterea lui Ioan vedem că el a fost născut câteva luni înainte de Isus și putem vedea că cei doi sunt rude. Tot ceea ce știm mai apoi de viața lui Ioan este că a trăit în simplitate și solitudine. Vedem nașterea lui în Luca 1 iar mai apoi nu mai avem nicio informație despre el până ce îl vedem la râul Iordan botezând. Totuși avem un verset scurt în Luca ce ne dă oarecare informații despre viața lui.

Iar pruncul creştea şi se întărea în duh. Şi a stat în locuri pustii până în ziua arătăriilui înaintea lui Israel. Luca 1:80

Ce a însemnat pentru Ioan să trăiască în deșert? Nu putem ști cu siguranță acest lucru. Ceea ce știm este că deșertul Iudeii era situat la vest de marea Moartă în provincia Iudeea. Aceasta este o zonă muntoasă și aproape complet fără vegetație, cu toate că este ceva verdeață care crește din primăvară pentru o perioadă scurtă deoarece cantitatea de ploaie anuală este foarte redusă. De-a lungul istoriei acest loc a fost folosit pentru solitudine și refugiu. Trebuiesă ne aducem aminte că tatăl lui Ioan, Zaharia, era preot și îi era cerut să meargă la Ierusalim. Probabil Ioan a crescut cu părinții lui învățând de la aceștia istoria poporului său dar nu știm ces-a întâmplat cu aceștia mai apoi dat fiind faptul că erau înaintați în vârstă. Unii oameni spun că Ioan ar fi făcut parte din comunitatea esenienilor. Aceștia erau oameni pioși și trăiau în deșertul Iudei fapt care ne determină să credem că și Ioan făcea parte din comunitatea lor. Esenienii nu sunt menționați în scripturi dar istoricul evreu Iosifus ne spune că esenieni erau lafel de numeroși în zilele acelea precum fariseii și saducheii. Alții spun că Ioan era esenian șiprin prisma versetului din Matei. Vom vorbi mai mult despre îmbrăcămintea și dieta lui Ioan în studiul viitor.

Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Matei3:4

Stilul de viață al lui Ioan putea fi asemănător cu al esenienilor dar teologia lui era diferită. Mult mai important decât stilul de viață al lui Ioan este mesajul pe care l-a proclamat-ceea ce a spus și de ce a spus acestea. Vom studia toate acestea pas cu pas.

…cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertareapăcatelor. Luca3:2-3

Ioan, fiul lui Zaharia, în vârsta de aproximativ 30 de ani era în pustia Iudeii lângă râul Iordan predicând. Locul cel mai probabil unde era situat Ioan era la nord lângă Marea Moartă lângă Iordan. Acest loc este numit Betania de dincolo de Iordan această locație fiind foarte diferită de Betania de lângă Ierusalim unde Marta și Maria locuiau. Ioan, spre deosebire de Isus, nu predica în satele și orașele Israelului. Mari mulțimi de oameni veneau la el ca să-i audă mesajul. Isus urma să întrebe mulțimile de oameni despre Ioan în Mat11:

Isus a început să vorbească noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie clătinată de vânt?

După cum vom vedea este foarte important că Ioan a rămas în pustie ca să împlineascăceea ce profetul Isaia a spus despre el. La fel ca multe alte lucruri, Ioan Botezătorul, lucrarea și mesajul lui este ancorat în contextul profețiilor vechiului testament. Este mult prea simplu să spunem că Ioan a fost un sol care vorbea oamenilor despre vremurile din urmă sau despre venirea lui Isus. Sunt mult mai multe detalii în mesajul său care pot fi înțelese doar când le vedem în lumina Vechiului Testament.