Episodul 3 – Evangheliile și sfarșitul veacului

de apr. 6, 2018Isus, Să deschidem Evangheliile, Video, Vremurile din Urmă0 comentarii

Istoria umanității se îndreaptă spre un punct final. Scriptura ne spune că va veni o zi când orice om va recunoaște că Isus este DOMNUL, singurul Dumnezeu adevărat. Cele patru Evanghelii ne ajută să înțelegem că subiectul vremurilor din urmă nu este doar despre doctrine sau preziceri, ci el are de-a face cu o Persoană. În acest episod vom discuta despre anticiparea venirii Domnului așa cum așteptăm pe cineva drag.

Transcriere completă

Evangheliile și sfârsitul veacului

În studiile trecute am văzut ce înseamnă cu adevărat să fi creștin și de ce să cunoști adevărata versiune despre Isus este importantă pentru credința noastră. Viața lui Isus este așa de glorioasă și ar trebui să fie sursa noastră de plăcere și uimire în mijlocul suișurilor și coborâșurilor propriilor noastre vieți. Problema cea mai mare în ziua de astăzi nu este că nu avem destul din Dumnezeu în societatea noastră sau că nu știm cine suntem în Hristos ci că Isus în care credem de multe ori seamănă prea puțin cu Isus pe care l-au cunoscut apostolii.

În acest studiu vom vorbi despre al treilea motiv de ce evangheliile și viața lui Isus sunt de cea mai mare importanță pentru noi creștinii. Motivul are de-a face cu escatologia      (studiul vremurilor din urmă). Majoritatea oamenilor ce aud de vremurile din urmă se gândesc în primul rând la evenimente ciudate apocaliptice. Filme ca “2012” și “The day after tomorrow” și chiar seria “ Left Behind” au modelat înțelegerea noastră despre sfârșit. Cred că toate aceste lucruri ratează cel mai important lucru pe care Biblia îl relatează despre sfârșitul veacului. Escatologia nu e în primul rând despre evenimente apocaliptice ci despre o persoană pe nume Isus și cum Dumnezeu va face ca orice om să fie pus în fața a cine e cu adevărat Isus. Pasaje precum Isaia 45, Filipeni 2 și Apocalipsa 5 ne spun că toată istoria se mișcă înspre un anumit punct, când orice limbă se va închina și mărturisi că Isus este singurul Dumnezeu adevărat. Toți vor face această mărturisire fie spre salvare sau spre judecata lor. Acesta va fi scopul tuturor clătinărilor pe care Dumnezeu stă să le aducă înainte ca veacul prezent să se sfârșească. Cel mai neînțeles om care a trăit vreodată pe pământ va fi îndreptățit în ochii tuturor ca Dumnezeu cel viu. Dacă acesta este cursul istoriei nu crezi că este important să-l cunoaștem așa cum este El?

În 2Tesaloniceni 2 apostolul Pavel spune că mulți se vor lepăda de credință înainte ca Isus să revină. Motivul principal pentru care urmează să se întâmple acestea este că Dumnezeu va îngădui presiunea să ne expună ce simțim noi cu adevărat despre Isus. Dacă nu ne zidim viețile noastre pe cuvintele Lui, dacă nu avem o relație reală cu El bazată pe cunoaștere și dacă nu-l iubim cu toată inima noastră vom fi clătinați în acea oră. Așa cum am văzut în trecut, cred că locul unde o astfel de relație trebuie să înceapă cu Isus este în evanghelii.

Evangheliile ne relatează prin ucenicii ce au fost martori oculari despre mila lui Isus, dragostea lui fierbinte, înțelepciunea, răbdarea și puterea Lui. Acești oameni nu doar că l-au cunoscut pe Isus ca fiind Mesia al lor și singurul Dumnezeu adevărat dar ei l-au considerat ca  prieten. Peste tot în Noul Testament vedem cum inimile celor ce au fost cu Isus sau au auzit de El îl așteptau să se întoarcă din nou. La fel cum viața, cuvintele și adevărurile despre identitatea lui Isus au fost primite de ucenici în același fel aceștia ne transmit în evanghelii o anticipare a venirii Lui și o credință înspre acea Zi când El se va întoarce pe pământ să rămână pentru totdeauna. În Tit 2:13 Pavel numește revenirea lui Isus să domnească din Ierusalim binecuvântata noastră nădejde. Pasaj după pasaj în noul testament vorbesc despre răbdarea dar și dorința celor credincioși înspre acea Zi.

Evr.9:28 “tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă. “

Deci prima venire a lui Isus a fost să poarte păcatele noastre astfel încât la a doua venire să ne salveze și să fie cu cei ce-l așteaptă cu nerăbdare. Suntem noi nerăbdători ca acea Zi să vină? Suntem mulțumiți să fim iertați și Isus să fie la distanță de noi? Putem lua exemplul din primul studiu. Cu cât mai mult cunoști o persoană cu atât mai mult ai dragoste pentru ea. Ce se întâmplă când e plecată? …îți lipsește nu? Dacă ai știi că soția sau un prieten bun va fi plecat pentru mult timp ți-ar fi dor și ți-ai dori să se întoarcă înapoi. Cum poți să-ți astâmperi dorul până se vor întoarce? Te întorci la amintirile din trecut prin fotografii, scrisori, email etc.  ca să-ți amintească cât de mult vrei să se întoarcă înapoi.

Același lucru e cu Isus. Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât îl iubim mai mult și cu cât tânjim mai mult după El ne dorim ca El să se întoarcă din nou. Când inimile noastre sunt atinse de cine este El, de ce a promis și ce a făcut la prima venire începem să tânjim după El să vină din nou și să nu mai plece niciodată. Pentru cei din biserica primară, inimile lor ardeau după venirea lui pentru că doreau ca El să împlinească tot ceea ce este promis în scripturi că El va face. Evangheliile leagă toate aceste lucruri într-un mod armonios. Apostolul Petru spune în 1Pet.1:8:

            “….pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, “

Am putea spune că îl avem pe Hristos în noi, avem Duhul Sfânt ce ne trebuie mai mult? Biblia ne spune de multe ori că Duhul ne este dat ca o arvună la ceea ce stă să vină. Astfel este o mare diferență între arvună și moștenirea completă. Locuirea Duhului în noi sau Hristos în voi este un lucru glorios dar nici pe departe de împlinirea la tot ceea ce nădăjduim ca și creștini. Isus a spus că Duhul îl va glorifica și ne va aduce aminte de El. Faptul că avem Duhul nu ar trebui să ne stingă tânjirea/nădejdea ci mai degrabă să o înflăcăreze. Aceasta s-a întâmplat în biserica primară și ceea ce Petru scria în 1Pet.1:13:

            “De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.”

Nu fiți mulțumiți cu o altă versiune a lui Isus sau o altă evanghelie care e deconectată de la cunoașterea lui Isus până în punctul de unde cu adevărat  ajunge să ne lipsească. În Ioan17:24 Isus face clar cunoscut că desăvârșirea mântuirii noastre este să fim cu El și să vedem gloria Lui. Cunoaștem toate cântările care spun „Doamne vreau să-ți văd fața…” Ei bine într-o zi vom vedea aceasta iar acum avem Duhul care ne garantează aceasta. Deci haideți să trăim ca și cum acea Zi este reală în viitorul nostru.

În studiul viitor, vom vorbi despre un ultim motiv pentru importanța înțelegerii evangheliilor în mod corect și care are de-a face cu cine a fost, cine a umblat pe străzile Galileii și Ierusalimului- nimeni altul decât Dumnezeu.