Episodul 28 – Vizita magilor partea 2

de feb. 20, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Magi din răsărit l-au întâlnit pe Irod în Ierusalim după care au continuat să urmărească steaua spre Betleem unde l-au găsit pe pruncul Isus după care și-au prezentat cele trei daruri înaintea acestuia. Aurul, smirna și tămâia reprezintă o caracteristică specifică a lui Isus. În acest episod vom examina semnificația darurilor și vom reflecta cum putea arăta viața în Betleem în acea vreme.

Transcriere

Vizita magilor partea a 2 a

În episodul trecut am început să ne uităm la vizita magilor din Răsărit. Am văzut originile lor din imperiul Parților, ocupația lor de preoți, astrologi, interpretatori de vise, oficiali guvernamentali și faptul că au venit cu o întreagă caravană de slujitori și animale împreună cuei în Ierusalim urmând steaua arătată lor. Magii au vizitat Ierusalimul ca să facă o declarație politică. Matei ne spune că Irod era „tulburat” dar o traducere mai bună ar fi „îngrozit”. Irodera gata pentru o nouă izbucnire de violență așa cum de multe ori s-a manifestat în trecut. Magiau venit la Irod și i-au spus că au venit să-l vadă pe noul împărat al evreilor de curând născut dar cu alte cuvinte ei spuneau că Irod nu mai este împărat. În același timp ei au acuzat totIerusalimul cu prezența lor spunând: „Noi suntem aici dintre neamuri, nu dintre evrei, iar voinu ați aflat despre nașterea propriului vostru rege”. Aici implicațiile sunt mari dar ceea ceputem vedea este începutul profeției lui Simeon despre Isus care urma să fie o sabie aducânddivizare în Israel.

Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc: şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.” După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Matei 2:7-10

După prima întâlnire cu magii, Irod i-a chemat în secret cu motivul explicit să-i întrebe când li s-a arătat steaua. Motivațiile lui Irod nu erau sincere. El a vrut foarte multe informațiidespre cine este acest împărat pentru ca să-l omoare și să elimine orice posibilitate ca puterea lui să fie uzurpată. Probabil magii i-au spus iar apoi el i-a trimis în așteptarea ca atunci când e momentul cel mai oportun să elimine ultima amenințare a domniei lui totalitare. Nu știm sigurceea ce magii i-au spus dar se pare că Irod a calculat și a omorât mai apoi toți copiii din Betleem de la 2 ani în jos.

Magii, urmând sfatul lui Irod, și probabil chiar crezând că acesta era sincer și vroia să ise închine copilașului au mers spre Betleem înspre sud un drum de aproape 7 km. Pe drumul spre Betleem, Matei ne spune că magii au văzut aceeași stea care au văzut-o pe drumul lor dinRăsărit. Steaua se pare că s-a mișcat și i-a călăuzit exact în casa unde era Isus. Acest lucru euimitor și este de adăugat la lista lucrurilor neobișnuite ce s-au petrecut în evenimentele nașteriilui Isus.

Matei ne spune că atunci când magii au văzut steaua s-au bucurat cu mare bucurie. De ce acest lucru? Probabil că ei aveau înțelegerea de semnificația stelei iar împreună cu confirmarea marilor preoți și cărturari că Hristosul urma să se nască în Bethleem, steaua era un semn care îi îndruma la destinația corectă unde se puteau închina lui Mesia. Trebuie să negândim din nou la evenimentele din trecut: păstorii de pe câmpii iar acum oameni dintreneamuri sunt dintre cei care îl recunosc cu adevărat pe împăratul promis al lui Israel. Ce fel deofensă avea să aducă acest lucru celor mândri din Israel și ce întristare celor smeriți din Israel? Cum au putut evreii să fie atât de împietriți în așa fel încât Dumnezeu a descoperit aceste lucruriminunate celor dintre neamuri?

Haideți să vedeți ce se întâmpla în Betleem. Isus crescuse și avea câteva luni. Iosif eraprobabil la muncă intrând într-un ritm normal al vieții și nu mulți oameni din cetate au aflat deevenimentele minunate petrecute la nașterea lui Isus. Chiar și Iosif și Maria erau predispuși săneglijeze tot ceea ce abia s-a întâmplat. Dar dintr-o dată aceste lucruri urmau să se schimbe brusc. De nicăieri, această caravană de oameni bogați au intrat în cetatea lor micuță întrebând de copilaș. Ce era în mintea celor din cetate? Acest lucru nu se petrecea acum în Ierusalim ci în

micuțul orășel Bethleem. Cum au început Iosif și Maria să vorbească despre întâmplărilemiraculoase ce li se petrecuseră?

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. Înurmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lorpe un alt drum. Matei 2:11-12

Matei ne spune că magii au sosit și au intrat în casă. De subliniat este faptul că Isus numai este într-o iesle. Acest lucru ne ajută să reperăm în timp vizita magilor. Aceștia au intrat șis-au închinat lui Isus. Magii încă nu știau că Isus e divin- cuvântul închinare aici înseamnă căs-au aplecat. În evanghelia după Matei vedem o progresie a înțelegerii naturii lui Isus și astfel și o progresie a închinării către Isus ca fiind singurul Dumnezeul adevărat.

Magii și-au deschis visteriile și i-au adus daruri lui Isus. Primul era aur curat. Vedemaurul menționat în Vechiul Testament care a fost folosit la construcția Cortului și Templului. A fost folosit și la vițelul de aur și folosit și în Apocalipsa 17 în descrierea curvei Babilonului.Aurul a fost apreciat întotdeauna pentru frumusețea și valoarea lui. Putem interpreta aici darulmagilor ca simbolizând regalitatea lui Isus.

Următorul dar a fost tămâie. Tămâia era un lichid frumos mirositor care era obținut prin extractul de scoarță de la anumite soiuri de copac. Lichidul avea culoarea albă ca laptele.Tămâia era unul din ingredientele primare folosite la Cort sau Templu. Acest dar poate fiinterpretat ca semnificând funcția de preot a lui Isus ca mediator-mijlocitor.

Ultimul dar a fost mirul. Ca tămâia, mirul era extras dintr-un copac mic și era folosit caparfum pentru haine sau lenjerii de pat. De asemenea era folosit de mirese. În evanghelii vedem mirul amestecat cu vin ca anestezic (Marcu 15:23) iar mai apoi folosit pentru îngropare (Ioan19:39-40). Astfel mirul poate simboliza umanitatea și suferințele lui Isus la cruce sau poateînsemna slujirea lui profetică ca mesagerul uns al lui Dumnezeu pentru Israel.

Matei ne spune că magii au fost avertizați în vis de Dumnezeu să nu se întoarcă la Irod. Nu știm cât au stat magii în Bethleem și dacă au auzit toate lucrurile de la nașterea lui Isus. Au început cei din oraș să-i invidieze pe Iosif și Maria pentru bogăția ce o aveau acum? Ce puteauvorbi Iosif și Maria între ei mai ales după ce magii au plecat? Toate aceste întrebări au menirea să ne ajute să vedem mult mai real evenimentele din viața lui Isus nu ca să adăugăm noi detalii și să creăm o nouă teologie pe baza ei.

După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.” Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, noaptea, şia plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.” Matei 2:13-15

În ziua în care magii au plecat Iosif a avut un vis. Ei au trebuit să plece în Egipt noaptea. Acesta este un alt indicator pentru a repera corect timpul vizitei magilor. Dimineața cândoamenii din Bethleem s-au trezit Iosif și Maria nu mai erau acolo. Ce era în mintea lor despreapariția magilor și ce credeau despre plecarea lui Iosif și Mariei? Cât timp a mai trecut până la omorârea celorlați copii mici de către Irod? Ce au spus Iosif și Maria când au auzit aceste vești? Dumnezeu nu a oprit măcelul – acesta era îngăduit în planul Său. Acest eveniment este așa de crud dar trebuie să lăsăm ca Biblia să ne formeze perspectiva despre cum este Dumnezeu.