Episodul 2- O versiune distorsionată a lui Isus

de apr. 5, 2018Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

În 2 Corinteni 11, apostolul Pavel îi avertizează pe corinteni că vor veni alții care vor predica „un alt Isus” – o altă versiune a lui Isus, diferit de Isus cel Glorios, despre care Pavel le-a vorbit. În cel de-al doilea episod al acestei serii, vom discuta despre importanța Evangheliilor pentru al cunoaște pe Isus din Biblie. Dacă ne punem credința în Domnul Isus și dorim să creștem în cunoașterea Lui, trebuie să-L descoperim așa cum Scriptura ni-L descoperă, nu cum o face cultura în care trăim.
https://youtu.be/78whZx0eIs4?cc_load_policy=1&cc_lang_pref=ro

Transcriere completă

Versiuni distorsionate ale lui Isus În studiu trecut am vorbit despre primul motiv de ce vrem să parcurcem evangheliile. Acest prim motiv a fost că a fi creștin înseamnă să-L cunoaște pe Isus și viața Lui. Am vorbit despre cum relația noastră cu El trebuie să conțină substanță- cunoașterea adevărată a cine este El și ceea ce a făcut și a vorbit. Noi ne relaționăm la frații noștri sau soțiile noastre pentru că le cunoaștem. Deci dacă spunem că Isus cu adevărat contează pentru noi aceasta trebuie să însemne că relatările din evanghelii sunt importante pentru noi. Cum a devenit așa de normal să ne numim creștini și să putem să cităm atât de multe lucruri din filmele noastre favorite dar să avem o apatie față de viața lui Isus? Viața lui ar trebui să fie pasiunea noastră. Sper ca prin aceasta să vedem că există o contradicție să spunem că-l iubim pe Isus dar să cunoaștem atât de puțin din viața Lui. Înainte să ne uităm în evanghelii, vreau să continuăm cu al doilea motiv de ce studiul evangheliilor este important. Pavel spune in 2Cor.11:3-4 Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine! “ Acum dacă cei cărora Pavel le predica au putut accepta evanghelii false sau un alt Isus, ce ne spune asta despre tendința noastră prezentă față de înșelare? Dacă nu îl cunoaștem pe Isus din scripturi așa cum acestea il prezintă – adică din toată Biblia – nu doar câteva pasaje din epistolele lui Pavel sau câteva versete din vechiul testament despre ce a făcut El la cruce, noi deasemenea suntem predispuși riscului să credem în ceea ce Pavel spunea o altă versiune a lui Isus. Vreau să vedem un cuvânt foarte important în versetul 3. Pavel este îngrijorat ca gândurile lor să nu se strice de la ceea ce El i-a învățat despre Isus. Ceea ce Pavel vrea să spună aici despre gânduri sau minte este că prin aceasta putem să credem lucruri greșite despre Isus. Deci cum ne putem păzi împotriva înșelări și să rămânem tari și cu convingere în Isus care e adevărat? Aceasta începe cu o cunoaștere substanțială a vieții și cuvintelor Lui în mintea noastră. Gândirea este locul unde o cunoaștere reală se formează pentru orice relație. Dacă am ști că este o bătălie pentru mințile noastre și ce versiune a lui Isus să o credem, nu am vrea noi să ne facem partea și să fim siguri că noi credem ceea ce este corect despre Isus? Dacă nu suntem înrădăcinați în cuvintele care El le-a vorbit, de ce le-a vorbit, ce a făcut și de ce a făcut, cât de mult îl cunoaștem noi pe Isus?  Să-l cunoaștem pe El este responsabilitatea noastră  în relația cu El. Deci al doilea motiv de ce studiem evangheliile și viața lui Isus este că sunt atâtea versiuni ale lui Isus care sunt predicate astăzi care nu seamănă cu Isus din scripturi. Mulți dintre noi am crezut la început apoi am zis o rugăciune și apoi ni s-a zis că suntem creștini  în loc să fim îndrumați pe o cale a creșterii în relație cu Isus din scripturi. Astfel mulți au început să creadă o evanghelie a prosperității – Isus e un bancher ce are puterea din ceruri; alții că Isus e Doctor care tot ceea ce vede și vrea e să vindece trupul, alții îl văd pe Isus ca unul ce se luptă impotriva lui Satan să sfârșească sărăcia și nedreptatea; alții îl văd pe Isus ca un consilier care îți vrea cea mai bună viață acum și să ai succes în acest veac rău. Sunt mult mai multe versiuni ale lui Isus decât cele enumerate pe care le-ați auzit. Dar e vreuna din ele în acord cu ceea ce ne prezintă cele patru evanghelii? Când îl putem vedea pe Isus în contextul vieții Sale în evanghelii și în întreaga Biblie de la Geneza la Apocalipsa putem vedea cât de eronate sunt multe din aceste versiuni. Astfel trebuie să veghem împotriva diferitelor versiuni eronate despre Isus pentru că acestea au potențialul să ne conducă în dezamăgire când El nu face ceea ce noi credem că trebuie să facă. Foarte multe erori teologice pot fi evitate dacă am fi înrădăcinați în cine este Isus cu adevărat, de ce a venit El, ce a spus și ce a făcut. Cea mai mare problemă a noastră nu este faptul că nu suntem sinceri ci faptul că am ajuns ignoranți. Împreună cu sinceritatea noastră trebuie să ne încingem coapsele minții noastre să-l studiem pe Isus. Cum am văzut în studiul anterior, să-l cunoaștem pe Isus așa cum este El descris în scripturi nu este chiar așa de complicat…Doar necesită o inimă vegheatoare și timp consistent în cititul scripturilor și rugăciune. Să-l cunoștem pe El în adevăr este ceea ce ne poate stârni să ne rugăm, să ne bucurăm, să avem teamă sfântă înaintea Lui și în mod special să asteptăm ziua revenirii Lui când va fi din nou aici cu noi- când îi vom auzi din nou vocea și cuvintele și îi vom vedea fața cu ochii noștri. Asta vom vedea studiul următor- al treilea motiv de ce evangheliile trebuie să fie importante pentru noi. Să-l cunoaștem pe Isus din scripturi înseamnă să tânjim ca El să se întoarcă din nou pe pământ.