Episod suplimentar – Înțelesul biblic al cuvântului Mesia/Hristos

de feb. 14, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

       În cultura de azi, Hristos este de cele mai multe ori folosit ca sinonim pentru Isus sau folosit cu înțeles ca numele de familie a lui Isus. Mesia este sinonim pentru Mântuitor și de cele mai multe ori înseamnă „Cel care a murit pe cruce pentru noi”. În timp ce în toate acestea este o măsură de adevăr, însemnătatea cuvântului Hristos sau Mesia este în mod general neglijată. În acest episod vrem să cercetăm Scripturile să vedem însemnătatea biblică a acestui concept.

Transcriere

Înțelesul biblic al cuvântului Mesia/Hristos

În cultura de azi, “Hristos” este adesea sinonim cu „Isus” sau uneori interpretat canumele de familie. Mesia a ajuns să fie sinonim cu Mântuitor și deseori însemnând cel care amurit pe cruce pentru noi. În timp ce aceste lucruri au o măsura de adevăr totuși există și o mare măsură de neînțelegere asupra înțelesului biblic.

Astfel când citim Biblia cu gândirea culturală pe care o avem deja în minte putem interpreta și înlocui astfel:

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Rom.5:8

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Isus a murit pentru noi. Rom.5:8

Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. 1Cor.2:2

Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus și crucea lui. 1Cor.2:2

Facem acest lucru datorită faptului că avem idei preconcepute despre ce înseamnă Hristos și ne asumăm că știm ce spune Biblia despre aceasta. Din nou, credem că Hristos estedoar un sinonim pentru Isus sau un alt nume.

Numele Mesia apare doar de două ori în NT Ioan 1:41 și 4:25 și apare în legătură cu Hristos.

Ceea ce bine să vedem e că Noul Testament începe cu un concept deja existent al cuvântului Hristos sau Mesia iar acesta este fundamentat din VT. Fariseii, ucenicii,noroadele, Pilat, Pavel toți aveau aceeași înțelegere despre ce însemna Hristosul/Mesia iar noi vrem să ajungem la aceeași înțelegere. Nu vom discuta despre așteptările mesianice ale oamenilor de atunci ci doar despre conceptul de Hristos/Mesia. Ceea ce vom face în studiul acesta este să vedem ce înseamnă și de unde provide cuvântul Mesia/Hristos.

Vom folosi un exemplu înainte ca să explicăm cuvântul în sine. Să ne imaginăm că avem o listă cu atribuțiile unei persoane ce dorește să devină președinte. Unii oameni poatevor argumenta pro sau contra ce atribuții sunt necesare dar toți înțeleg foarte clar ce reprezintă președintele. Dacă nu avem o definiție clară a președintelui conversația nu ar avea niciun sens logic fiecare putând înțelege ce vrea. Cred că acest lucru se întâmplă în creștinismcu conceptul de Mesia sau Hristos. Înțelesul este atât de vag și este conectat cu atâtea temebiblice – unele din ele fiind legitime iar alte din ele nu. Dar toate astea sunt încă foarte departede ce înseamnă conceptul de Mesia/Hristos.

În primul rând trebuie să înțelegem conceptul de traducere și limbă. Vechiul Testament a fost scris în ebraică. Cuvântul evreiesc după care ne uităm este “mashiach”.Transliterația reprezintă procedeul de a scrie cuvintele dintr-o limbă în alta. Transliterația nu interpretează cuvântul ci doar îl face mai ușor de pronunțat în altă limbă- de aici noi avem cuvântul Mesia. Dacă ar fi să traducem acest cuvânt ar trebui să folosim cuvântul „uns”.Aceasta înseamnă cuvântul mesia= uns.

Vrăjmaşii Domnului vor tremura, din înălţimea cerului El Îşi va arunca tunetul asupra lor; Domnul va judeca marginile pământului. El va da Împăratului Său putere şi El va înălţa tăria Unsului Lui.” 1Sam.2:10

Acesta este un verset din cântarea Anei. Cuvântul ebraic care este tradus “uns” este mesia. Ana urma să devină mama lui Samuel, profetul folosit de Dumnezeu, care deschidea perioada împăraților în Israel, începând cu Saul, iar mai apoi cu dinastia lui David și familia lui. Comentatorii biblici sunt de acord că în acest pasaj este un paralelism (similaritate) între împărat și uns.

El va da putere împăratului El va înălta tăria unsului.

Vreau să vedem simplitatea acestui argument. Motivul pentru care acest pasaj este începutul tradiției mesianice este datorită faptului că pentru prima dată mesia a fost identificat ca împărat chiar înainte de perioada împăraților în Israel. Tot ceea ce vrem să spunem deocamdată este că ideea unui mesia în istoria lui Israel începe în același timp când Israel are primul împărat.

Acest cuvânt din ebraică “maschiyach” sau traducerea lui “unsul” este folosită maitârziu în 1Samuel doar făcând legătură chiar mai clar între mesia și împărat.

Iată-mă! Mărturisiţi împotriva mea, în faţa Domnului şi în faţa unsului Lui :Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat şi pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiţi, şi vă voi da înapoi.” 1Sam.12:3

Samuel se referă la unsul Domnului. Știți pe cine are în vedere aici? El vorbeștedespre Saul ca fiind unsul-mesia Domnului. Asta nu e o interpretare ci e direct ceea ce acest verset ne transmite. Cine a fost Saul? Primul împărat al Israelului.

Acest concept al Domnului și unsului său se găsește și în Psalmul 2:2:

Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.

Ceea ce 1Sam.12 atribuie conceptul de „uns” lui Saul aici e atribuit împăratului David sau chiar lui Isus așa cum Noul Testament ne arată. Deocamdată nu vrem discutăm că Isus e unsul în acest pasaj ci doar să vedem acest limbaj al unsului atribuit împăratului Israelului. Cuvântul mesia reprezintă întotdeauna împăratul lui Israel dar nu înseamnă întotdeauna unpersonaj bun. Vedem cum este aplicat chiar și lui Saul un împărat rău și răzvrătit. 1Sam.24:6

Alte referințe despre unsul Domnului sunt în 1Sam.9:16, 10:1, 15:1,17; 16:3,12,13 etc.

Înainte să mergem în Noul Testament și la înțelesul cuvântului hristos mai jos sunt câtevalucruri pe care e bine să le știm:

1. Tradiția mesianică în istoria lui Israel a început cu perioada împăraților.
2. Cuvântul tradus prin uns este cel care în ebraică este maschiyach- mesia.
3. Unsul sau mesia Domnului este modalitatea prin care aceste pasaje din 1Samuel îl descriu pe împăratul care conduce Israelul.

Acum vom trece în Noul Testament la înțelesul cuvântului Hristos. Trebuie să înțelegem mai întâi că Vechiul Testament a fost scris în ebraică iar Noul Testament în greacă,deci unul și același lucru cu mesia care e tradus în vechiul testament ca „uns”. Cei ce au tradus biblia în Vechiul Testament au tradus cuvântul mesia ca uns, dar doar au transliterat în Noul Testament cuvântul Hristos fără să traducă ca fiind același cuvânt ca uns cu aceeași semnificație din Vechiul Testament. Astfel, când nu găsim traducerea cuvântului Hristos ca uns cu înțelegerea din Vechiul Testament ne depărtează de orice posibilitate de înțelegere șicontinuitate din Vechiul Testament. Cineva poate să se uite în pasajul din 1Sam.2:10 sau psalmul 2:2 și să găsească cuvântul uns dar să nu facă nicio legătură cu Luca 2 unde se găsește cuvântul Hristos și astfel să piardă orice conexiune între cele două. Ambele cuvinte înseamnă uns dar unul este tradus iar altul transliterat.

Dacă ne întoarcem în 1 Sam.24 și folosim principiul transliterației ar suna în felul următor:

„Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul/mesia Domnului,o aşa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul/mesia Domnului.”

Gândiți-vă cât de dramatic ar afecta acest lucru înțelegerea noastră a cuvântului mesia. Dacă mergem un pas și mai departe și am folosi traducerea în greacă a VT ar fi în felul următor:

„Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul/hristosulDomnului, o aşa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este hristosul Domnului.”

Astfel, acest pasaj s-ar înțelege că David nu s-a atins de Saul pentru că era Hristosul Domnului. Ce bombă ar fi lucrul ăsta pentru conceptul modern al creștinismului asupra conceptului de hristos. Totuși lucrul ăsta e 100% biblic neefind o interpretare sau vreun argument teologic greșit. S-a ajuns aici deoarece practica modernă a traducerii a trasat oseparare între conceptul de Hristos din NT și fundamentul lui din VT. Astăzi noi nu mai percepem că termenul uns/mesia/hristos era aplicat liderului și împăratului Israelului.

Acum că am stabilit acest fundament al celor două cuvinte de ce este important să înțelegemacest lucru? Pentru că mesia este titlul care îi este atribuit celui care devine împărat în Israel. Mesia nu este un nume ca și Ion sau oricare altul și nu este nici un titlu de politețe ca domnulIon. Să fi unsul sau mesia/hristos înseamnă să deții o funcție așa cum noi o avem azi de prim-ministru sau președinte. Hristosul era titlul de conducere a împăraților din Israel.

Acest lucru era un lucru obișnuit în cultura din acea vreme. Vecinii lui Israel aveau și ei titluripentru tronul de conducere.

Agag era titlul de conducere pentru regii Amaleciți. Abimelec era titlul de conducere pentru regii Filisteni. Faraon era titlul de conducere pentru regii Egipteni. Probabil cu acest titlu suntem obișnuiți mai mult. A fi faraon înseamna ceea ce azi ar reprezenta oficiul de președinte sau prim- ministru. Faraon era numele luat de regii egipteni atunci când vroiau să transmită că ei erau nr.1 în țară așa că atunci când unul dintre ei murea se ridica altul și îi lua locul și se proclama și el de asemenea Faraon.

Același lucru se întâmpla și în Israel cu împărații lor care erau numiți mesia sau unsul Domnului. Așa cum am văzut Saul a purtat acest titlu, David , Solomon ș.a.m.d. În vremea lui Isus toți se uitau după un alt mesia din casa lui David pe baza promisiunii din 2Sam.7:

“Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu.

Este important să înțelegem această promisiune. Dumnezeu a spus că El va ridica lui David un urmaș care va sta pe tronul de domnie ai lui Israel și va conduce din Ierusalim pentru totdeauna la fel cum David a făcut-o. Totuși noi știm istoria împăraților lui Israel după David – cum toți au eșuat și mai apoi împărăția lui Israel a fost risipită. Cu alte cuvinte, niciunul dinacești împărați nu a fost împlinirea promisiunii lui Dumnezeu către David deoarece niciuna din împărățiile lor nu a rezistat veșnic.

Odată ajunși în Noul Testament găsim în Luca 1:31-33 un pasaj interesant:

“Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fimare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”

Vedeți cum îngerul Gabriel face aluzie la aceleași cuvinte din promisiunea și legământul lui Dumnezeu cu David? Maria știa aceste lucruri din Vechiul Testament și nu e nicio urmă de îndoială că ea a auzit această frază: Fiul meu va fi împărat peste Israel.

În Luca 2:11 îngerul ne informează același lucru :

„Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Asta este ceea ce ucenicii și femeia samariteană au spus despre Isus în Ioan 1 și Ioan 4

„Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).

„Ştiu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, aresă ne spună toate lucrurile.”

Asta este ceea ce a afirmat și Petru despre Isus în ziua Cincizecimii în Fapte 2:26

Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isuspe care L-aţi răstignit voi.”

Asta e ceea ce Pavel a zis de asemenea în 1Cor.2:2

Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.

Ce ne transmit aceștia? Ei nu ne spun că Dumnezeu l-a făcut pe Isus, Isus, sau că „nu vreausă știu nimic între voi decât pe Isus și crucea”. De fiecare dată ei ne spun Isus este împăratul Israelului iar El va domni peste o împărăție veșnică.
De unde va domni împăratul lui Israel? Din Ierusalim nu din ceruri.

Dumnezeu Tatăl domnește din ceruri. Isus este atât Domn cât și Hristos iar Isus șade în ceruri acum dar ceea ce Petru ne spune este că împăratul lui Israel la fel ca David sau Saul nu a mers niciodată în ceruri sau să stea pe vreun tron acolo. Deci când predicăm că Isus este Hristos spunem că Isus este împăratul lui Israel. El va domni din Ierusalim dintr-un Templu și tron real deoarece asta înseamnă pentru cineva să fie Hristosul, mesia-împăratul lui Israel. Să spunem altcumva ar fi la fel de ciudat cum am spune că președintele României nu conduce din București ci dintr-un oraș de undeva din Argentina. În Biblie îl găsim pe Dumnezeu Tatăl domnind din ceruri peste întreaga creație iar pe cei care sunt mesia lui Israel conducând din Ierusalim din țara Israel. Dacă amestecăm aceste doua lucruri atunci putem fi foarte confuzi.David nu a condus niciodată Israelul din ceruri iar Noul Testament nu schimbă înțelesul cuvântului mesia care rămâne același –împăratul lui Israel. Ceea ce ni se dezvăluie în Noul Testament este că Hristosul trebuie să sufere mai întâi înainte să-și stabilească împărăția.Asta e ceea ce Pavel vroia să le transmită corintenilor când le spunea că nu vrea să știe altceva între ei decât pe Isus, împăratul evreilor, și cum El s-a dat la moarte ca jertfă de ispășire pentru păcate înainte să-și instaureze domnia din Ierusalim la a doua venire. Sper să vedem cât de reală va fi această împărăție instaurată în Israel dintr-un loc real, fizic, geografic numit Ierusalim.

Nădejdea noastră ca și credincioși este ca Isus, Dumnezeul și împăratul lui Israel, va veni și va instaura împărăția promisă din Ierusalim și va domni peste neamuri. Aceasta înseamnă să credem că Isus este Hristosul-Mesia.

Sper să fi văzut în acest studiu că semnificația cuvântului Hristos este atât de bogată. Nu este doar un al doilea nume pentru Isus sau doar un titlu pentru El că a murit la cruce.
Ce nădejde glorioasă avem!