Devoțional – Isaia 2

de oct. 30, 2018Blog, Devoțional pentru 31 de zile0 comentarii

Isaia 2

„Intră în stânci şi ascunde-te în ţărână, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui! Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă, şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat;”  Isaia 2:10-12,

„Mândria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.”  Isaia 2:17:

Dumnezeu a rânduit o Zi în care doar gloria Lui și doar Numele Lui vor fi exaltate. Singurul vrednic va primi închinarea pe care o merită, precum în cer așa și pe pământ. Trăim noi cu gândul că aceasta este o Zi reală, care va veni în viitorul nostru? Trăim cu speranța și în lumina viitoarei exaltări a lui Isus? Cel care este acum adesea trecut cu vederea în Biserica din Occident și în națiuni va fi descoperit în toată slava Lui și venerat în mod universal de toți ca Dumnezeu Însuși: așa încât la numele lui Isus,orice genunchi se va pleca, al celor care sunt în ceruri și pe pământ și sub pământ (Filipeni 2:10). Exaltarea exclusivă a Domnului este sinonimă cu exaltarea exclusivă a lui Isus. În cursul zilelor și vieților noastre ocupate, trebuie să ajungem să recunoaștem acest fapt. Fiecare zi ne aduce mai aproape de un inevitabil sfârșit:proeminența lui Cristos în toate lucrurile (Coloseni 1:17-18).

Uitându-ne la starea pământului, îl găsim covârșit sub puterea păcatului care escaladează până devine total (Daniel 8:23) și aduce o ură adâncă în inimile oamenilor față de Dumnezeu și Fiul Său minunat. Faptul că acum există o diferență extremă între starea prezentă a pământului, cu ura lui față de Dumnezeu și escaladarea păcatului, și viitoarea exaltare exclusivă, globală, de neoprit, a lui Dumnezeu, ar trebui să ne facă să tremurăm, pentru că asta înseamnă că va fi nevoie de o transformare totală, la nivel mondial, fără precedent în realitate sau în închipuirea noastră. Această transformare este numită Ziua Domnului. Dumnezeu nu Se va mulțumi să confrunte națiunile cu păcătoșenia lor morală, ci le va pune față în față cu identitatea Fiului Său. Drama evenimentelor din Ziua Domnului va întipări în fiecare inimă omenească problema identității acestui Om din Nazaret. Oamenii pământului au avut parte de multe zile,pentru că Domnul a amânat cu răbdare, dar va veni o Zi a Domnului; aceasta este Ziua Lui (Zaharia 14:1; Luca 17:24), Ziua pe care a așteptat-o (Evrei 10:13; Isaia 63:4). Va fio zi de glorie, frumusețe, teroare, judecată și dreptate. „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.”(Matei 16:27). În acea Zi, El va fi văzut așa cum este, iar natura Lui va provoca aducerea unui omagiu demn doar de numele Lui. Speranța noastră, ca popor al lui Dumnezeu, este ancorată în Ziua aceea viitoare. Deși transformarea pământului va presupune o inimaginabilă răsturnare de situație, știm că valoarea Mielului și adorarea Lui este ceea ce motivează conducerea perfectă a lui Dumnezeu la sfârșitul vremurilor (Apocalipsa 5). Să dea Dumnezeu să fim găsiți credincioși în așteptarea Lui, punându-ne nădejdea în Ziua venirii Lui, să fim și noi între cei ce spun: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam;acum, să ne înveselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9).