Devoțional – Habacuc 2

de oct. 30, 2018Blog, Devoțional pentru 31 de zile0 comentarii

Habacuc 2:1- 4,14

„Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.”   Habacuc 2:3

„Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă.”   Habacuc 2:14

Numele „Habacuc“ înseamnă „a îmbrățișa“. Acest profet îmbrățișează elementul dreptății în mijlocul unei lumi turbulente, pline de nedreptate și suferință. Există un element al dreptății pe care doar Dumnezeu Îl poate înțelege în totalitate, iar poporul Său trebuie să accepte prin credință ceea ce nu poate încă vedea înaintea ochilor lor ca fapt împlinit. Habacuc se uită în jur și vede o mare de violență, răutate și nedreptate pe pământ (1:2-4), răspunzând ca un mijlocitor care cere de la Dumnezeu în numeleoamenilor. Dumnezeu nu îl mustră pentru cererea lui, fiindcă și Yahweh este îndurerat de lipsa dreptății (Isaia 59:15). Cu toate acestea, răspunsul lui Dumnezeu este alarmant; El va ridica imperiul păcătos al Babilonului ca să mustre și să corecteze (1:5-6, 12). În lumina acestei strategii enigmatice, Habacuc se pregătește să vegheze și să aștepte Cuvântul Domnului. De multe ori, nu înțelegem conducerea Domnului, dar suntem datori să procedăm ca profetul: să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu și inima Lui dedicată dreptății și să conchidem că, cel mai probabil, noi suntem cei ce avem nevoie de o schimbare de paradigmă (2:1). Doar revelația poate să răspundă perplexității în fața conducerii lui Dumnezeu în viețile noastre și pe pământ. De multe ori, noi Îl acuzăm pe Dumnezeu în privința caracterului Său (bunătate, neprihănire, dragoste) sau a abilității Sale atunci când experimentăm suferință sub conducerea Lui peste viețile noastre. Gândim că amânarea dreptății Sale este, în fapt, o negare a ei.Gândim că răbdarea Lui este, în realitate, impotență. Dar evaluarea pe care o face Dumnezeu dreptății și angajamentul Lui față de ea se măsoară pe o scară diferită.

Va veni o Zi când pământul va fi umplut cu dreptate și gloria lui Dumnezeu vaacoperi tot pământul (2:14). Acesta este un citat din Isaia 11:1-9, unde se vorbește despre Împărăția lui Mesia. Un singur Agent, Cel Drept (Isaia 42:1), poate aduce o dreptate deplină pe pământ.Nu există dreptate fără Isus. Aceasta este viziunea asupradreptății în care ne-am pus speranța; cea în care slava lui Dumnezeu va umple pământul și împărăția va fi a Lui (Apocalipsa 11:15). Toată istoria se apropie cu pași grăbiți de acest moment, iar viziunea este una certă și va veni (2:3b). Deși există o amânare, dat fiind că El are acum răbdare (2 Petru 3:9), pune-ți inima să aștepți cu credincioșie acea zi (Luca 18.1, 7-8). Să Îl aștepți. Autorul cărții Evrei interpretează acest verset ca fiind piesa de rezistență a nădejdii noastre: „Încă puţină, foarte puţină vreme”, şi „Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. (Evrei 10:37). Cei drepți în acest veac, chiar dacă sunt perplecși din când în când, chiar dacă au parte de multă suferință și mâhnire în această viață – trăiesc cu încrederea lor neclintită (2:4). Ne punem speranța și credința în Cel care este credincios (Isaia 42:3) și care, în mod cert, va veni să îndrepte toate lucrurile care acum sunt greșite. Prin credința în acest Om și în viziunea Lui asupra dreptății, în cele mai negre ceasuri – vom trăi. Știm sfârșitul planului lui Dumnezeu. Cel ce vine va veni și pământul va fi umplut de slava Lui.