Devoțional – Geneza 1

de oct. 29, 2018Blog, Devoțional pentru 31 de zile0 comentarii

Geneza 1

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul„. Geneza 1:1

Ceea ce credem despre originile tuturor lucrurilor afectează în mod dramatic perspectiva noastră asupra lui Dumnezeu, precum și modul în care ne trăim viețile. Pentru a considera realitatea acestui verset, trebuie să ne adâncim privirile îneternitatea nesfârșită; dar gândul este mult prea complex pentru ca mințile noastre plăpânde să îl înțeleagă pe de-a-ntregul. Cu toate acestea, gândindu-ne și contemplând aceste lucruri, ajungem să ne plecăm înaintea grandorii Dumnezeului Creator. La un moment și punct din linia fără început și fără sfârșit a eternității, Dumnezeu a vorbit și a creat toate lucrurile. La cuvântul Lui, universul a luat ființă: cerurile și pământul. Până și cuvântul univers, la originile sale latinești este alcătuit din „uni“ însemnând „unul“ și „vers“, cuvânt. Biblia și realitatea unui singur Cuvânt este o declarație demnă de crezare ce explică existența tuturor lucrurilor și pe Cel care a adus toate în existență. Puțini dintre noi am dezaproba mental acest lucru, însă gândurile noastre despreDumnezeu și despre realitatea implicării Sale în creație trădează adesea fragilitatea credinței noastre în Credinciosul Creator (1 Petru 4:19).

Isaia 40:22 spune: “ El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.“ (cf. Psalmul 104:1-4). Yahweh, Dumnezeul creator,locuiește în sânul a ceea ce a făcut. El nu locuiește în afara timpului, căci până și încerurile cele mai înalte, unde șade întronat, există timp (Apocalipsa 8:1). Scripturile înfățișează cerul ca pe un loc fizic, nu ca pe un tărâm al ideilor, conceptelor și imaterialității. Noi gândim lucrurile spirituale ca fiind imateriale pentru că le punemîn contrast cu „lumea fizică“. Spiritual nu înseamnă imaterial. Dumnezeu locuieșteîntr-un loc real, fizic, situat în înaltul cerurilor și al pământului. Adesea, în inima și mintea noastră, Dumnezeu este distant, detașat și izolat de lumea noastră de jos – cași când S-ar afla într-o altă dimensiune sau alt tărâm. Cum am putea crede așa ceva, când El locuiește în mijlocul a ceea ce a făcut? Dumnezeu nu locuiește într-un tărâm veșnic, imaterial, eteric, al realității, situat departe de tot ceea ce a făcut. Nu. Dumnezeu trăiește și locuiește în interiorul aceleiași realități create (cerurile și pământul) în care trăim și locuim și noi. El nu este un Dumnezeu distant. Nu este departe. El este un Dumnezeu care Se află aproape.

page1image3740112