Devoțional pentru 31 de zile

David Rickman

Această serie devoțională preia câte un verset pentru 31 de zile, încearcând să-l încadreze în întreg planul Scripturilor care să ancoreze credincioșii în cunoașterea lui Dumnezeu și a nădejdii spre o trăire credincioasă.

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Efeseni 1

Efeseni 1 "..căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-lalcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinireavremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: celedin ceruri şi cele de pe pământ."  ...

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Habacuc 2

Habacuc 2:1- 4,14 "Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit."   Habacuc 2:3 "Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului ca fundul mării de...

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Evrei 1

Evrei 1 "După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este...

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Maleahi 1:11

Maleahi 1:11 "Căci de la răsăritul soarelui până la asfinţit, Numele Meu este mare între neamuri şi pretutindeni se arde tămâie în cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de mâncare curate; căci mare este Numele Meu între neamuri, zice Domnul oştirilor."   Maleahi 1:11...

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Isaia 2:1-4

Isaia 2:1-4 "Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui Iuda şi asupraIerusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre...

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Isaia 2

Isaia 2 "Intră în stânci şi ascunde-te în ţărână, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui! Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă, şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oştirilor...

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – 2Petru 3

2 Petru 3 Pentru a ne putea îndeplini rolul în narațiunea lui Dumnezeu este absolut esențial să ne cunoaștem locul în ea. Înțelegând inima și planul lui Dumnezeu, putem fi în acord cu aceste lucruri și trăi zi de zi având cu adevărat o încredere nezguduită în El....

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Isaia 40

Isaia 40 "El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort,ca să locuiască în el." Isaia40:22 Acesta este unul dintre capitolele importante ale Scripturii, care...

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Geneza 2

Geneza 2: 15 "Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, cas-o lucreze şi s-o păzească."  Geneza 2:15 Una dintre cele mai profunde întrebări ale vieții are legătură cu scopul nostru. Care este scopul vieții? Pentru ce mă aflu aici? Uitându-ne la...

Devoțional – Efeseni 1

Devoțional – Geneza 1

Geneza 1 "La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul". Geneza 1:1 Ceea ce credem despre originile tuturor lucrurilor afectează în mod dramatic perspectiva noastră asupra lui Dumnezeu, precum și modul în care ne trăim viețile. Pentru a considera realitatea...