9. Ce este Evanghelia- Evanghelia in acord cu profetii- partea 2

de iun. 4, 2018Audio, Ce este Evanghelia?, Creație, Cursuri, Notițe0 comentarii

9. Evanghelia in acord cu profetii- partea 2

cu Ionut Cazan | Ce este Evanghelia?

Seria Ce este Evanghelia 

 

Evanghelia în acord cu profeții – partea a 2 a

 

Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună (evanghelia); înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună (evanghelia); înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru!” Isaia 40:9

 

În acest verset din cartea profetului Isaia avem descris conceptul evangheliei sau „vestii bune”. Ca să putem înțelege mai bine aceasta trebuie să ne uităm în tot contextul pasajului.

 

Citim astfel în v.1-2

„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită; căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.”

 

Dumnezeu aduce poporului Israel un mesaj de încurajare și nădejde după ce acesta a suferit un exil sever ca urmare a disciplinei legământului. Datorită păcatelor poporului, Dumnezeu i-a pedepsit drept prin invazii ale popoarelor străine care le-au devastat țara și care i-au luat captivi de război. Totuși, Dumnezeu este credincios legământului cu aceștia și prin promisiunea întoarcerii lor în țară și a restaurării împărăției lui Israel.

 

Iar mai apoi în v.9-11

Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: Împărăția Dumnezeului vostru s-a arătat (așa cum citim în traducerile vechi ale Targumurilor).

             Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui.

 

Astfel, vestea bună (evanghelia) este asociată cu victoria Domnului într-un context militar asupra dușmanii Săi și venirea Domnului și restaurarea împărăției lui Israel. Acest lucru era un motiv de bucurie pentru locuitorii Ierusalimului și ai poporului Israel.

           

Aceasta era deci evanghelia pe care scripturile vechi testamentale au ajuns să o contureze până în acest moment. Începând de la evanghelia inițială (sămânța promisă care va restaura toate lucrurile la ordinea inițială) și dezvoltând această promisiune până în acest punct al unei nădejdi naționale, scripturile ne arată planul și credincioșia lui Dumnezeu în a-și împlini cuvântul Său.

 

Totuși, cum a devenit „vestea bună” (evanghelia)  restaurării naționale a Israelului veste bună pentru națiunile pământului?

Cum putem armoniza acest mesaj al evangheliei din scripturile vechi testamentale cu ceea ce vom vedea în lucrarea Domnului Isus?

La toate aceste întrebări vom răspunde în episoadele viitoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect