9. Israel în Scripturi – Confirmarea Legământului cu David în persoana lui Isus

de feb. 12, 2019Audio, Cursuri, Israel, Israel în Scripturi, Notițe0 comentarii

 

9. Confirmarea Legământului cu David în persoana lui Isus

cu Ionuț Cazan | Israel în Scripturi

Seria – Israel în scripturi

Legământului lui Dumnezeu cu David – Confirmarea și întărirea acestuia în persoana lui Isus Hristos

În episoadele trecute am pus bazele legământului cu David. Am văzut cum acestuia i s- a promis o împărăție (țară), condusă din Ierusalim de la Templu unde Mesia- fiul promis luiDavid va sta pe tron și va guverna în dreptate Israelul și națiunile pământului sub creația înnoită.

Astăzi, vrem să vedem ceea ce evangheliile ne transmit despre Isus din Nazaret în legătură cu aceste promisiuni.

Încă de la concepția Sa putem vedea următoarea declarație:

„Îngerul Gabriel i-a zis Mariei: „ Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îivei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul DumnezeuÎi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” Luca 1:30-33

Cu alte cuvinte îngerul Gabriel îi spune unei tinere evreice că va avea un fiu. El va sta pe tronul tatălui său David. Isus din Nazaret urma să fie mult așteptatul fiu al lui David. Astfel,nașterea lui Isus și întruparea Sa sunt orientate înspre confirmarea legământului cu David.

Mai apoi, la 30 de ani distanță, chiar înainte de începerea lucrării Sale publice, Isus este botezat iar din ceruri se aude vocea lui Dumnezeu Tatăl: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Aceste cuvinte erau o aducere aminte a legământului cu David din2Samuel 7 („Eu îi voi fi Tată, El îmi va fi fiu”) și în acord cu Isaia 42 „Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu, Am pus Duhul Meu peste El”acest pasaj fiind văzut tot ca o referință despre fiul lui David, viitorul împărat al lui Israel careva domni în dreptate.

În întreaga Sa lucrare publică Isus vestea evanghelia Împărăției mesianice a lui Israel care urma să vină a vindecând orice boală sau neputință scoțând draci până acolo încâtmulțimile se întrebau adesea: „Nu este acesta Fiul lui David? iar orbii strigau după El: Fiul luiDavid, ai milă de noi”.

Spre sfârșitul lucrării publice chiar în ultima săptămână până la cruce Isus a fost primitîn Ierusalim cu laude de mulțimi de oameni care strigau: „Osana Fiul lui David! Binecuvântateste Cel ce vine în Numele Domnului! copiii strigând și mai tare în Templu Osana, Fiul luiDavid!”

Datorită împrejurărilor finale El ajunge să fie răstignit de romani prin complotulliderilor evreilor ca împăratul Israelului, Fiu al lui Dumnezeu, adică Mesia cel promis lui David.

Văzând toate aceste scurte detalii cronologice încă de la naștere până la sfârșitul lucrăriipublice pe cruce…cum putem înțelege relaționarea lui Isus din Nazaret la legământul lui Dumnzeu cu David și la toată imaginea profetică ce anticipa restaurarea împărăției lui Israel, Ierusalimul glorificat, Templul milenial și tronul de domnie?

A încercat Isus să o schimbe redefinească sau reinterpreteze sau a fost de acord cu ea?

page1image3735952page1image3731168page1image3742816

În toate cele patru elemente de mai sus Isus nu doar că le recunoaște ci are o mare râvnăpentru împlinirea lor la vremea potrivită. Isus nu e doar deschis față de legământul Davidic ci e zelos pentru împlinirea lui deoarece Tatăl său este Dumnezeul lui Israel.

În episodul viitor vom continua să vedem câteva pasaje despre interacțiunea șiperspectiva lui Isus din Nazaret cu elementele legământului cu David ce urmau să fie împliniteîn viitor. Vom înțelege mai bine că Isus le-a confirmat și întărit în tot ceea ce a făcut și spus.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect