9. Împărăția lui Dumnezeu- Gloria Ierusalimului

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

9. Gloria Ierusalimului

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Împărăția lui Hristos și Gloria Ierusalimului

Ucenicii lui Isus nu au crezut doar că Mesia „va restaura împărăția lui Israel” (Fapte 1:6) ci ei au așteptat o anumită împărăție a Israelului, venirea „împărăției tatălui nostru David” (Mc.11:10). Lui Isus, ca fiu al lui David, „Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” (Lc.1:32-33). Astfel împărăția lui Dumnezeu era așteptată să fie o împărăției mesianică, israelocentrică și davidică.

Această așteptare era dezvoltată din legământul cu David în care Dumnezeu a promis lui David următoarele: „Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei sale” (2Sam.7)

Ps. 89 reafirmă siguranța și eternitatea acestui legământ:

„Am făcut legământ cu alesul Meu” – zice Domnul – „iată ce am jurat robului Meu David: „Îţi voi întări sămânţa pe vecie şi-n veci îţi voi aşeza scaunul de domnie.” Am jurat odată pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare lui David? Sămânţa lui va dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele;

În mod similar Isaia profețește: „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire de acum şi-n veci de veci” Is.9:6-7

și din nou în Is.16:5:

Şi atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare; şi se va vedea şezând cu credincioşie, în casa lui David, un judecător, prieten al dreptului şi plin de râvnă pentru dreptate.”

De asemenea Ieremia ne spune:

În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă neprihănită, care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi Domnul: Neprihănirea noastră. Căci așa vorbește Domnul: David nu va fi lipsit nicioată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. Ier.33:15-17

Astfel, scripturile presupun o continuitate între împărăția istorică a lui David și împărăția finală a fiului lui David așa cum Mica ne spune:

„Fiica Sionului la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire împărăția fiicei Ierusalimului”.

La fel Amos profețește:

„În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară”, (Amos 9:11)

Mesia va sta deci pe tronul lui David. Centralitatea tronului Davidic în scrierile profetice din Vechiul Testament ne arată atenția centrală care i se acorda Ierusalimului. Dumnezeu l-a călăuzit pe David să-și instaureze tronul în Ierusalim iar Mesia va sta pe tron acolo iar astfel Ierusalimul va fi „cetatea lui Dumnezeu”…”orașul marelui Împărat”. (ps.48, Mt.5). Astfel în acord cu legământul cu David, Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou și un nou Ierusalim așa cum Isaia descrie:

Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui, în bucurie. Eu însumi Mă voi înveseli asupra Ierusalimului şi Mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor. Is.65:17-19

Dumnezeu va domni prin Mesia pe muntele din Ierusalim unde David și-a zidit palatul său (în cetatea Sionului, cetatea lui David). Muntele Sionului este un munte fizic în sud-estul Ierusalimului. Aici a profețit Dumnezeu: „Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.” (ps.2:7) Este muntele pe care Dumnezeu și l-a dorit ca locuință, da, unde Dumnezeu va domni pentru totdeauna (ps.68:16)

Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: „Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.. Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu, ps.132

Într-adevăr Domnul oştirilor va împărăţi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui. –Is.24:23

Şi, pe muntele acesta, înlătură vălul care acoperă toate popoarele şi învelitoarea care înfăşoară toate neamurile; nimiceşte moartea pe vecie Is.25:7-8

În veacul viitor relația dintre Israel și celelalte neamuri este specificată în funcție de Ierusalim.

Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Mic.4:2-3

În acest fel împărăția mesianică va fi Ierusalo-centrică, adică centrul noului pământ va fi în Ierusalim. Dumnezeu va administra restaurarea tuturor lucrurilor prin domnia lui Mesia de pe muntele Sionului ca împărat al Israelului domnind peste națiuni.

Știm că Domnul Isus s-a înălțat la ceruri după înviere și șade la dreapta Tatălui (ps.110:1). Dar versetul 2 din același psalm ne spune: Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: „Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”

Pentru că vedem în trecut în întruparea Fiului lui David, în moartea, învierea și înălțarea Sa argumente obiective care confirmă mărturia scripturilor și a profeților din trecut să ne punem toată nădejdea în promisunea că Domnul va întinde din Ierusalim toiagul de cârmuire al puterii fiului lui David în persoana Domnului Isus Hristos așa cum mai este scris în ps.102:

Tu Te vei ridica şi vei avea milă de Sion; căci este vremea să Te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el. Amin!

În episodul viitor vom vedea continuitatea în Noul Testaement despre așteptările gloriei Ierusalimului în veacul viitor și cum Domnul Isus și apostolii au reconfirmat acest mesaj al profeților.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect