8. Ce este Evanghelia- Evanghelia in acord cu Profeții- partea 1

de iun. 4, 2018Audio, Ce este Evanghelia?, Creație, Cursuri, Notițe0 comentarii

8. Evanghelia in acord cu Profeții

cu Ionut Cazan | Ce este Evanghelia?

Seria – Ce este Evanghelia?

 

Evanghelia în acord cu profeții – Partea 1

 

Odată ajunși în mesajul profeților Evanghelia devine mult mai specifică, aceasta prinzând contur în anumite detalii pe care le vom vedea imediat. Totuși, ceea ce trebuie să reținem, este că profeții își zidesc înțelegerea Evangheliei (veștii bune) pe elementele dezvoltate încă din Geneza. Vom enumera pe scurt doar câteva dintre acestea înainte ca sa mergem mai departe.

Încă de la început, când Dumnezeu a supus creația și omenirea sub o disciplină temporară (blestemul morții și a decăderii), a făcut-o cu nădejdea restaurării de final a tuturor lucrurilor printr-o sămânță promisă din Eva.

Vedem linia acestei semințe încă de la primii oameni și mai apoi, după potop, prin familia lui Noe. După evenimentele de la Turnul Babel, Dumnezeu separă națiunile dar își alege un om (Avraam) și un viitor popor (Israel) prin care va veni Sămânța și promisiunea de izbăvire finală a tuturor națiunilor și a întregii creații.

În cartea Geneza, Patriarhii (Avraam, Isac și Iacov) sunt purtătorii acestei promisiuni după care vedem înmulțirea poporului Israel în Egipt. Eliberarea Israelului din Egipt și stabilirea acestora în țara promisă trebuie văzută într-un cadru mai larg ca însemnând credincioșia și puterea lui Dumnezeu în a-și împlini promisiunea inițială.

După perioada judecătorilor și apariția primilor împărați ai lui Israel promisiunea Seminței începe să prindă un contur și mai mare. Dumnezeu alege o familie din cadrul semințiilor lui Israel (seminția lui Iuda) și o familie specifică din cadrul acesteia ( familia roială a lui David) care este aleasă ca purtătoare a promisiunii lui Dumnezeu.

Astfel, Dumnezeu face un legământ cu David în 2Samuel7 spunându-i:

 

Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica O SĂMÂNȚĂ după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui.  Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu… casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.”    v.12-14

 

Din această promisiune putem desprinde următoarele elemente:

 

-Dumnezeu va ridica din familia lui David o Sămânță

 

-Aceasta va zidi Templul Domnului și va conduce peste împărăția lui Israel pentru totdeauna

 

În contextul mai larg al acestei promisiuni din 2Sam.7 acest lucru însemna că Dumnezeu va face un nume mare din casa lui David (ca numele celor mari de pe pământ, v.9), că le va da țara promisă pentru totdeauna (v.10), că îi va izbăvi de dușmanii lor (v.11) și va face ca Sămânța lui David să domnească pentru totdeauna peste Împărăția lui Israel și întreaga lume.

 

Astfel, vedem cum nădejdea inițială a „Seminței promise” începe să graviteze în jurul împărăției lui Israel și a unui urmaș din familia roială a lui David. Chiar dacă acest lucru începe să fie din ce în ce mai focalizat pe poporul Israel (datorită alegerii lui Dumnezeu), totuși, aceasta urma să fie o binecuvântare pentru întreaga creație și toate națiunile care se vor supune planului lui Dumnezeu.

Aceasta este Evanghelia în acord cu Profeții.

De aceea, să cunoaștem și să ne supunem promisiunilor și alegerii Israelului de către Dumnezeu, acest lucru însemnând credincioșia Domnului în restaurarea finală a întregii creații și a tuturor neamurilor credincioase.

 

 

 

 

 

 

 

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect