8. Rugăciunile Scripturii – Rugăciunea Amidah – Cereri inițiale

de iun. 12, 2018Audio, Cursuri, Notițe, Rugaciunile scripturii, Ucenicie0 comentarii

 

8. Rugăciunea Amidah - Cereri inițiale

cu Ionut Cazan | Rugăciunile Scripturii

Seria – Rugăciunile Scripturii

Rugăciunea Amidah – Cererile inițiale

În episodul trecut am văzut o introducere despre rugăciunea Amidah. Aceasta sintetizează elementele scripturilor din vechime și va deveni fundamentul și cadrul de interpretare a rugăciunilor și în vremea Domnului Isus și a apostolilor.

Partea de început a rugăciunii Amidah conține 3 binecuvântări (laude la adresa lui Dumnezeu) și insuflă credinciosul spre rugăciune și cereri înaintea Domnului.

Prima binecuvântare este pentru „patriarhii din vechime” care au fost aleși și cu care Dumnezeu a făcut legăminte și le-a dat promisiunile evangheliei:

„Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeule şi Dumnezeul părinţilor noştri, Dumnezeul lui Avraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Yacov, Dumnezeul mare, puternic şi înfricoşător, Dumnezeu Prea Inalt, plin de bunătate, Creatorul tuturor lucrurilor, care îşi aduce aminte de faptele bune ale patriarhilor şi care aduce un Răscumpărător pentru urmaşii urmaşilor lor, de dragul Numelui Tău cu dragoste”.

Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeule Împărat, Ajutor, Salvator şi Scut! Binecuvântat eşti Tu, Doamne, scutul lui Avraam!

A doua binecuvântare este o laudă la adresa lui Dumnezeu pentru puterea Sa cea mare de-a învia morții:

„Doamne, Tu eşti puternic în veci! Tu eşti Cel care învii morţii, de la Tine vine mântuirea. Tu hrăneşti pe cei vii cu bunătate, îi învii pe cei morţi cu o îndurare eternă, îi sprijini pe cei căzuţi şi îi vindeci pe cei bolnavi, îi eliberezi pe cei încătuşaţi şi păstrezi credinţa Ta pentru cei care adormiți în țărână.

Cine este ca Tine, Stăpân al puterilor şi cine este asemenea Ţie, Rege care iei şi dai viaţă şi care faci să răsară mântuirea? Şi adevărat este că Tu vei învia morţii! Binecuvântat eşti Tu, Doamne, cel care învie morţii!”

A treia binecuvântare este pentru sfințirea Numelui lui Dumnezeu”
„Tu eşti sfânt şi Numele Tău este sfânt şi cei sfinţi te slăvesc în fiecare zi! Căci Tu ești

Dumnezeu şi Împărat mare şi sfânt eşti. Binecuvântat eşti Tu, Doamne Dumnezeule”!

Aceste prime 3 binecuvântări din rugăciunea Amidah sunt centrale elementelor scripturilor și evangheliei.

– Promisiunile date Patriarhilor și credincioșia lui Dumnezeu față de acești;

– Puterea lui Dumnezeu să Învie morții;

– Sfințirea și îndreptățirea Numelui lui Dumnezeu precum în cer așa și pe pământ de la sfârșitul veacului sunt o ancoră de neclintit în Cuvântul și adevărul lui Dumnezeu.

Chiar dacă acest conținut inițial al rugăciunii Amidah este mai puțin cunoscut el sintetizează esența biblică a nădejdii cu care este bine să fim familiari și în care să ne punem toată credința.

În episodul următor vom citi următoarele 3 cereri din rugăciunea Amidah care după cum vom vedea sunt foarte asemenătoare în multe privințe cu limbajul rugăciunii lui Pavel din epistolele sale.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect