8. Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției – Pildele din Luca

de iun. 10, 2018Audio, Cursuri, Isus, Notițe, Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției, Ucenicie0 comentarii

 

8. Pildele din Luca

cu Ionut Cazan | Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției

Pildele din Luca și Împărăția lui Dumnezeu

Pildele care implică sau accentuează un anumit lucru, persoane sau grup (de obicei cei neprihăniți) sunt adresate de celor mai multe ori tot celor necredincioși.

Pilda văduvei sărace din Luca 18 este adresată fariseilor care aveau o mentalitate zelotă, încrederea în puterea omului astfel ei încedând să se mai roage și să se încreadă în Ziua Domnului (Luca 18:1).

Pilda ispravnicului necredincios (Lc.16) este adresată tot fariseilor care erau iubitori de bani (v.14) deoarece fiii veacului acestuia erau mai înțelepți decât fiii luminii în raportarea față de semenii lor. În lumina judecății finale, Isus spune că cei necredincioși își folosesc mai degrabă puterea și bogățiile pentru a-i iubi pe oameni decât aceea care pretindeau că trăiesc pentru viață veșnică.

În mod similar, pilda oiței și a bănuțului pierdut (Lc.15) avea menirea să adreseze lipsa de bucurie a fariseilor și a cărturarilor care cârteau și ziceau „Omul acesta primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei.” v.2

Aceste pilde care ne arată bunătatea și mila lui Dumnezeu au fost rostite în primul rând ca să expună gândurile de judecată și atitudinea nepotrivită a liderilor evreilor din acea vreme.

În aceeași manieră cu aceste pilde putem interpreta și pildele din Mt. 13 ale comorii ascunse și mărgăritarului. Acestea expuneau în primul rând lăcomia și stilul de viață lumesc a celor care pretindeau că trăiesc pentru veacul viitor. Chiar dacă pe dinafară părea că aceștia trăiau pentru împărăția lui Dumnezeu ei erau plini de plăceri și necumpătare.

Cu toate că pildele comorii ascunse și a mărgăritarului ne îndeamnă spre neprihănire ele au fost rostite ca o acuză față de cei care nu trăiau în acest mod.

În mod similar, pildele seminței de muștar și a drojdiei (Mt.13:31-33) aveau menirea să fie înțelese ca o acuză și interpretate apocaliptic cu privire la sfârșitul veacului (v.40). Acestea sunt pilde cu înțeles negativ la fel ca cele din Luca 12 (ispravnicul necredincios), a smochinului neroditor (Lc.13) și a construirii turnului și costului acestuia (Lc.14).

Din punct de vedere scriptural drojdia are o conotație negativă atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament iar sămânța de muștar care a devenit un copac era înțeleasă ca o aluzie la cap.4 din Daniel acolo unde vedem un „copac” care crește nespus de mare – o metaforă cu privire la creșterea răului și împărățiilor nedrepte până la sfârșitul veacului.

Astfel, pilda seminței de muștar (copacului) și a drojdiei comunicau în mod simplu că Dumnezeu va îngădui nedreptatea să crească la maxim până la judecata de la sfârșitul veacului.

Reinterpretarea acestor pilde ca însemnând ceva pozitiv legat de creșterea spirituală a împărăției în acest veac până la venirea Domnului ar însemna următoarele:

-să ignorăm înțelegerea acestei pilde așa cum evreii de atunci le înțelegeau;
-să neglijăm contextul apocaliptic de judecată al întregului pasaj;
-să ajungem la o altă concluzie decât ideea de bază a a întregului capitol și anume acuza față de cei necredincioși;
-să neglijăm versetele imediate cu privire la accentul negativ al acestor pilde;
-să interpretăm elementele din aceste pilde (copacul, drojdia) însemnând altceva decât ceea ce vedem în restul scripturilor;

În ciuda argumentelor de mai sus, cei care inaugurează împărăția lui Dumnezeu prin aceste pilde par a nu fi opriți sub nicio formă în a argumenta pozitiv extinderea împărăției în veacul acesta (fapt care înalță încrederea în fire) dar și care produce confuzie asupra caracteristicilor veacului acestuia față de veacul viitor în planul lui Dumnezeu.

În concluzie, înțelegând că Dumnezeu are încă milă de păcătoși și îngăduie ca nedreptatea să crească la maxim până la judecata de la sfârșitul veacului să răspundem deci în frica de Domnul, printr-o trăire loială și răbdare pe cale, cu ochii ațintiți spre nădejde pentru că însuși Dumnezeu va face judecată și dreptate prin Fiul Său Isus Hristos atunci când va veni din nou.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect