8.Israel în Scripturi – Legământul cu David

de feb. 11, 2019Audio, Cursuri, Israel, Israel în Scripturi, Notițe0 comentarii

 

8. Legământul cu David

cu Ionuț Cazan | Israel în Scripturi

Seria – Israel în Scripturi

Legământul Davidic

În interpretarea istorică legământul lui Dumnezeu cu David a fost fie:
– ignorat (necunoscut) – prin pierderea rădăcinilor evreiești a scripturilor și a evangheliei fie

– controversat ș i redefinit – prin teologia înlocuirii, legă mântul cu David ajungând să însemne total altceva decât scripturile ne transmit.

De asemenea, narațiunea standard a scripurilor și evanghelia a ajuns să fie descrisă în afara legămintelor și alegerii Israelului.

În episodul de astăzi vrem să vedem câteva elemente din legământul cu David care să ne arate importanța scripturală a acestuia.

În 2 Samuel 7 Dumnezeu îi spune lui David:

„Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş (sămânță) după tine,care va ieşi din trupul tău,şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o Casă , şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu”.

Putem observa 4 elemente centrale legământului lui Dumnezeu cu David care fac referință la împărăție, Ierusalim, Templu și scaunul de domnie pe care va sta fiul lui David.

Cu privire la împărăția lui Israel aceasta avea domeniul în țara promisă de Dumnezeu lui Avraam, Isac și Iacov prin care vor fi binecuvântate din nou toate națiunile și întreaga creație (Apoc.21:7,22:14/Mt.25:34).

Legământului cu David își are fundamentul în legământul cu Avraam și promisiunea țării și întăreș te alegerea Israelului din vechime. Ceea ce putem vedea totuși este o concentrare și o detaliere mai concretă a modului cum se va face acest lucru.

Tot ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Adam că se va întâmpla (un urmaș /sămânță care va distruge capul șarpelui și va crea din nou ceruri și un pământ nou ca la început) urma să se întâmple printr-un anumit grup etnic (evreii) dintr-o familie specifică (a lui David), dintr- o țară(Israel) și un oraș specific (Ierusalim).

Cu privire la Ierusalim, un alt element caracteristic al legământului cu David nu auzim mai nimic în scripturi până la apariția lui David în istorie. El este cel care cucerește Iebusul și îl transformă în Ierusalim, cetatea lui David. Ierusalimul este preluat în scrierile profeților și descris ca centrul împărăției restaurate a lui David atunci când Mesia va fi glorificat în Templul său și va conduce întreaga creație din acest loc.

Citim astfel câteva pasaje din profeți:

În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ pe împăraţii pământului, căci Domnul oştirilor va împărăţi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui.

Al treilea element este legat de Templu.

Chiar dacă Dumnezeul lui Israel este Creatorul cerurilor și al pământului și se relaționează față de toate neamurile (etnos)- El alege să se descopere într-o zonă definită ca spațiu (Cortul Întâlnirii la început ca mai apoi la Templu).

Astfel, Templul devine sursa focalizării credinței evreilor din trecut pentru că este locul așternutului picioarelor lui Dumnezeu (1Cron.28:2, ps.68:16, ps.132:7,14, Is.66:1-2, Mt.23:21 etc) și epicentrul istoriei de răscumpărare, acolo de unde toate lucrurile vor fi restaurare (din muntele Sionului, din Ierusalim de la Casa Domnului/Templu).

Is.2:2-4 ne transmite

Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice:„ Veniţi să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului.

Evreii au înțeles că istoria se mișcă spre un singur punct și anume Ziua Domnului/ ziua judecății care va avea ca loc central Ierusalimul și pe Mesia care va judeca de la Templu. Acesta va aduce restaurarea tuturor lucrurilor în acord cu legământul cu David și celelalte promisiuni ale lui Dumnezeu. De aceea poporul Israel a fost învățat și crescut în credința aceasta și în aceste cuvinte profetice și trăirea în acord cu ele (ucenicie) pentru a moșteni viața în veacul viitor.

Al patrulea element al legământului cu David este cu privire la scaunul de domnie
acesta fiind în legătură directă cu Templul, Ierusalimul și țara și împărăția promisă lui David.

Ps.132:14-17/ps.2 ne transmite

Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui ş i a zis: „Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.

iar Zah.6:12-13 (Isaia4 /11 Odrasla)

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui şi va zidi Templul Domnului. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească , va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.”

Dacă Dumnezeu nu va împlini pe viitor promisiunile spuse lui David, atunci toate celelalte lucruri din scripturi se destramă și nu își mai au nici un rost.

În episoadele viitoare vom vedea cum s-a relaționat Domnul Isus la această imagine profetică iar mai apoi, după învierea Sa, apostolii prin scrierile din Noul Testament.

Au încercat Domnul Isus și apostolii să schimbe și să reinterpreteze legământul cu David sau au fost de acord cu el confirmându-l și întărindu-l?

De aceea, cunoașterea și înțelegerea mai clară a alegerii Israelului și în special și a legământului cu David nu doar că  vor da convingere asupra adevărului ci au potențialul să încadreze corect întreaga lucrare a Domnului Isus și nădejdea la care am fost chemați.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect