6. Legămintele Scripturii- 2Petru 3 – Partea 2

de iul. 3, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

6. 2Petru 3 - Partea 2

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturii

2Petru 3 – Partea a 2 a

Pasajul din 2Petru3 este o mare încurajare înspre veghere, trăire credincioasă și nădejdea restaurării tuturor lucrurilor din Ziua Domnului.

Totuși așa cum am văzut în episodul trecut aceste îndemnuri sunt prilej de necredință pentru badjocuritori cât și de interpretări eronate prin filtre greșite ce s-au strecurate de-a lungul timpului în interpretarea nădejdii creștine.

Petru citează din profetul Isaia începând cu v.10:

„Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde”.

Haideți să luăm și acest verset pe bucăți. Mai întâi trebuie să spunem că scripturile și cuvintele profeților sunt inspirate divin. Totuși, aceasta nu înseamnă că traducerile și alegerea cuvintelor în diferite limbi sunt și ele întotdeauna inspirate. Ele încearcă în cel mai bun caz să facă sens despre ce a vrut autorul să transmită fiind astfel o interpretare a scripturilor inițiale.

De aceea, acest verset 10 are o mulțime de alegeri precare în traducere datorită unor prejudecăti deja existente în transmiterea textului care influențează în mod negativ interpretarea pasajului.

„Cerurile vor trece….”
Verbul „va trece” (gr. parerchomai) este același cuvânt folosit și în 2Corinteni5:17 un

pasaj ajutător unde cititm următoarele:

„Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus/au trecut (parerchomai). Iată că toate s-au făcut noi”.

Omul cel vechi s-a dus. Orice crede în Domnul Isus este o făptură nouă. Nimeni nu interprează acest ultim spunând că cineva este o altă persoană la modul fizic ci este o altă persoană în esență. Ceea ce s-a schimbat în acea persoană este orientarea de la păcat spre neprihănire ea rămânând aceeași persoană ca cea care s-a născut sau ca în cartea de identitate.

Astfel, versetul nostru „Cerurile vor trece …” exprimă același lucru, caracterul prezent al creației (sub decădere, corupție etc) va trece/pieri și va fi înlocuit cu unul al vieții și dreptății. Acest lucru nu va însemna că pe viitor nu vor mai fi Ceruri și pământul prezent.

„Trupurile cerești se vor topi de mare căldură…”

Cuvântul „stoicheion” din greacă tradus în Cornilescu cu (trupurile cerești) pare că face referință la soare, lună și elementele naturale care vor fi distruse.

Totuși, acest cuvânt poate fi tradus cu „elementele” (ca în traducerea Fidela, GBV etc) care are înțelesul de principiile prezente ale lumii și a celor nelegiuiți care vor fi aduse la o judecată finală a Domnului.

Verbul „se vor topi” (lyo) nu are înțelesul de distrugere prin foc ci „de dezlegare de lanțuri”.

Astfel creația va fi dezlegată de lanțurile învățăturilor și principiilor lumii prezente și se va înnoi cu o guvernare dreaptă prin împărăția mesianică pe pământ a lui Isus Hristos Domnul.

„Pământul cu tot ce este pe el va arde…”

Verbul „va arde” (gr. katakaio) este din nou o alegere de traducere precara care are mai degrabă la bază gândirea gnostică că materia va fi distrusă.

Traducerea NTR în cazul de față redă mai corect înțelesul celor spuse de Petru spunând „că pământul cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite” (descoperite,expuse).

Acest lucru înseamnă că Ziua Domnului va scoate la suprafață (va expune) păcatele omenirii cât și a principiilor de guvernare nedrepte.

Astfel pământul va fi dezlegat de robia elementelor și învățăturilor lumii acesteia care dacă suntem sinceri guvernează veacul prezent în cele mai mici detalii.

În baza tuturor lucrurilor spuse de mai sus Petru îndeamnă în v.11

„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au fie expuse (lyo), ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă….”

Datorită faptului că Ziua Domnului este în primul rând o zi de judecată asupra a tot ceea ce este rău Petru îi îndeamnă pe credincioși să fie găsiti în evlavie și sfințenie ca să aibă partea de creația înnoită în dreptate sub conducerea Domnului.

Versetele 13-14 exprimă aceste lucruri”

„Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace”.

Putem vedea cât de importantă este nădejdea promisiunilor lui Dumnezeu făcută prin profeți și interpretarea ei corectă. În înțelegerea lui Petru ea este ancora credincioșilor ca în mijlocul acestui veac rău să persevereze în sfințenie și evlavie punându-și toată nădejdea că Dumnezeu va fi credincios la ceea ce a spus și astfel ei urmând să fie moștenitori ai noii creații.

Interpretarea din acest pasaj că Cerurile și pământul vor fi distruse și anihilate întoarce pe dos cuvintele lui Petru și se opune în mod direct nădejdii credincioșiei lui Dumnezeu de a restaura creația la starea inițială. De asemenea lasă credincioșii în acest veac confuzi de nedreptatea și încercările prezente ancorându-i doar într-o așa zisă nădejde imaterial cerească despre care profeții și apostolii Domnului nu știau nimic.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect