4. Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției – Matei 11:12 – Împărăția se ia cu năvală

de iun. 9, 2018Audio, Cursuri, Isus, Notițe, Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției, Ucenicie0 comentarii

 

4. Matei 11:12 - Împărăția se ia cu năvală

cu Ionut Cazan | Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției

Pasaje asociate cu așa-zisa inaugurare/redefinire a împărăției lui Hristos

Matei 11:12 – Împărăția se ia cu năvală

Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Matei 11:11

Marea ironie a celor care spun că împărăția lui Dumnezeu a fost redefinită și inaugurată deja, este că se bazează pe texte care de obicei, în întreg contextul lor, au exact sensul opus. Cei care inaugurează împărăția argumentează că anumite pasaje cu privire la împărăție (la fel ca cel de sus despre care vom vorbi astăzi) ne trasmit:

– Un lucru pozitiv, sau o binecuvântare divină – Direcționat către credincioși
– Interpretat în mod individual
– și realizat în prezent

Cu toate acestea, după cum am văzut în trecut, expresii ca Împărăția lui Dumnezeu este aproape, sau Împărăția lui Dumnezeu va veni în mijlocul vostru le putem interpreta în contextul rostirii lor ca fiind

– Un lucru negativ sau o judecată divină -Direcționat către necredincioși -Interpretat în mod corporat
-și Realizat în viitor

Astfel, redefinirea și inaugurarea împărăției întoarce pe dos mesajul lui Isus prin reinterpretarea cuvintelor sale și îl văduvește de puterea și convingerea cu care a avut menirea să fie înțeles. În loc să producă frica de Domnul care conduce la pocăință și trăire credincioasă, este un mesaj înșelător care distorsionează adevărul conducând la o interpretare ușoară.

În mod similar, cei care susțin inaugurarea împărăției au inversat sensul mesajului din Mt.11:12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea.

Chiar dacă contextul pasajului este negativ (v.7-19) și urmat de judecățile „Vai-urilor” rostite de Isus (v.20-24) cei mai mulți interpretează acest verset ca fiind ceva pozitiv. Interpretarea modernă ne spune că Isus a inaugurat împărăția în mod spiritual și aceasta poate fi obținută printr-un stil de viață radical.

Cu toate că mulți comentatori recunosc că interpretarea acestui pasaj este foarte grea totuși ei susțin o redefinire a mesajului împărăției prin aceste cuvinte. Dacă interpretarea pasajului este greu de înțeles, nu ar trebui să avem o abordare mai conservatoare și nu una cu totul nouă?

Dacă Isus a inaugurat împărăția redefinind într-un mod radical Legea și Profeții ar fi fost de dorit o expunere mai elaborată. Fără aceasta, ar trebui să presupunem de la sine că sensul interpretării împărăției rămâne același ca cel din vechime. De aceea, povara argumentării unui nou sens stă pe umerii celor care inaugurează în mod spiritual împărăția.

Și totuși…

Chiar dacă acest pasaj poate conține elemente dificile, totuși nu este greu să înțelegem ideea de bază și anume că înainte de venirea Zilei Domnului (împărăției) cei neprihăniți vor suferi și vor fi persecutați. Contextul acestui pasaj din Matei 11 îl găsește pe Ioan Botezătorul

în închisoare datorită neprihănirii și a mesajului său (v.2), după care Isus își afirmă identitatea Sa mesianică (v.3-6).

După acestea Isus îl confirmă înaintea mulțimilor pe Ioan în identitatea sa profetică (v.7- 11). Iar la fel ca toți profeții de dinainte atât Ioan cât și Isus vor suferi persecuție din partea oamenilor violenți (v.12)

Mai mult decât atât, la fel ca în generațiile trecute, generația lui Isus și Ioan era ostilă acestora datorită unei atitudini de răzvrătire și necredință.

Traducerea Fidela a surprins probabil cel mai bine înțelegerea acestui lucru și a tradus versetul 12 în felul următor.

„Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerului suferă violență și oamenii violenți o iau cu forța”.

Astfel, ideea de bază a pasajului este cu referire la Ioan și Isus și a mesajului lor și opoziția precum și persecuția comună pe care au întâmpinat-o din partea celor necredincioși.

Ce putem spune și de versetul: „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s- a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el”.

Acest verset ar părea să spună că Ioan e cel mai mare din Vechiul Testament dar toți care sunt credincioși în Noul Testament sunt chiar mai mari decât Ioan.

În timp ce această abordare pare zidită pe o atitudine arogantă și e ușor ca cineva să pretindă în prezent că e mai mare ca cei din vechime probabil îi va fi greu să susțină că este mai mare decât Ioan Botezătorul sau alții asemenea lui și la final, în Ziua Domnului.

O înțelegere simplă a acestui verset vine prin înțelegerea expresiei evreiești („cel născut din femeie”) și a conceptului de „cel mai mic”.

„Cel născut din femeie” se referă la descendeții care au venit din Adam. În felul acesta Domnul Isus se distinge de toți ceilalți descendenți ai lui Adam.

Expresia „cel mai mic” o vedem atribuită în scripturi celui care slujește. De aceea, Domnul Isus este văzut ca cel mai mic în ochii lumii acesteia dar cu toate acestea mai mare decât toți în ochii lui Dumnezeu (chiar decât Ioan Botezătorul).

Astfel, acest verset ne transmite că Ioan este într-adevăr cel mai mare născut din femeie (cel mai mare dintre profeți cu cel mai important mesaj care anunța venirea Domnului) dar cu toate acestea Isus este și mai mare deoarece El s-a smerit și mai mult venind din gloria cerească pentru a sluji multora.

În concluzie, departe de a interpreta pasajul ca o inaugurare spirituală a împărăției, acest verset al „Împărăției cerurilor care suferă violență” este în mod simplu o declarație a perscuției pe care Ioan și Isus o sufereau care va avea ca și consecință o condamnare a dușmanilor lor în ziua judecății (v.22,24). În acest fel, cuvintele lui Isus sunt în acord cu toate celelalte scripturi care ne spun că cei neprihăniți vor suferi nedreptate înainte ca Ziua Domnului să vină.

De aceea, să ne înarmăm și noi cu această atitudine, cu răbdare și frică de Domnul pe cale și credință în nădejdea promisă așa cum vedem în spusele lui Isus din predica de pe munte.

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect