31. Legămintele Scripturii- Noul Legământ în 2Corinteni 3

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

31. Noul Legământ în 2Corinteni 3

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturii
Noul Legământ în scrierile lui Pavel

În 2Corinteni 3:6 Pavel ne spune că el este un slujitor al noului legământ urmând să compare în tot capitolul vechiul legământ (întocmit de Domnul cu poporul Israel la Sinai) cu noul legământ și beneficiile acestuia.

În interpretarea clasică a acestui pasaj se explică cum credincioșii din Corint dintre Neamuri nu mai sunt sub vechiul legământ (constituit din ritualuri și poruncile legii) ci sunt sub Noul Legământ datorită faptului că Pavel era un slujitor al acestuia care le-a adus această veste bună a inaugurării unei noi perioade în planul lui Dumnezeu.

În timp ce interpretarea de mai sus este populară și binecunoscută ea întâmpină anumite probleme de bază.

În primul rând, credincioșii dintre Neamuri din Corint nu au fost niciodată supuși legii și condițiilor vechiul legământ. Acest legământ a fost întocmit în exclusivitate cu poporul Israel.

În al doilea rând, prin faptul că Pavel se descrie ca un slujitor al Noului Legământ asta nu înseamnă neapărat că Noul Legământ este deja inaugurat.

Ieremia a fost de asemenea un slujitor al Noului Legământ prin cuvintele și lucrarea sa dar asta nu a însemnat că Noul Legământ a fost inaugurat datorită slujirii Sale. Același lucru putem spune și despre Pavel în acest context.

Atunci cum putem interpreta cuvintele lui Pavel din acest pasaj și aplicația lor?

În argumentul său pentru Corinteni, Pavel preia în primul rând Israelul ca exemplu istoric și legământul de la Sinai spunând că acesta a fost dăruit de Dumnezeu ca o modalitate de revelație și descoperire a planului și voii Sale în instruirea și îndrumarea poporului Său.

Astfel, Legea este sfântă și porunca dreaptă și bună (așa cum Pavel afirmă în altă parte) și avea glorie (v.9) dar ea era provizorie și anticipa o slujbă a Duhului cu o glorie mai mare.

Contrastul astfel este între vechiul legământ (temporar și parțial în care doar anumiți indivizi din Israel au fost parte din rămășița credincioasă) și noul legământ care va fi universal (cu toată casa lui Israel), etern în scop și cu beneficii constante și permanente.

Limbajul lui Pavel la adresa vechiului legământ care de cel mai multe ori este interpretat negativ trebuie înțeles în contextul lămuririi diferențelor dintre cele două legăminte.

Primul are un rol temporar (nu neapărat negativ) dar care-l anticipează pe cel de-al doilea Noul Legământ care va fi universal și etern în scop.

De asemenea nu avem în text niciun indicator precum că Noul Legământ este deja inaugurat acest lucru neputând fi posibil datorită lipsei în prezent a beneficiilor concrete pe care Noul Legământ trebuia să le împlinească. Israel în mod corporat era încă în exil și necredință iar Dumnezeu nu a lucrat promisiunile și beneficiile Noului Legământ așa cum profeții au detaliat.

Totuși, ceea ce Pavel vrea să îndemne este că în lumina jertfei lui Isus Hristos la cruce spre iertarea păcatelor, a dării Duhului și garanției acestuia înspre moștenirea promisiunilor lui Dumnezeu și credincioșii dintre neamuri din Corint urmau să fie altoiți în nădejdea noului legământ pe care Domnul îl va instaura cu Israelul prin revenirea lui Isus Hristos.

Astfel, Pavel interpretează corect raportarea credincioșilor dintre Neamuri în includerea viitoare a Noului Legământ prin lucrarea de la prima venire a lui Isus Hristos și darea Duhului. Faptul că în prezent credincioșii experimentau iertarea și întărirea prin Duhul Sfânt avea valoare ca semn și încurajare a ceea ce va veni. Mai mult decât, atât modelul Domnului Isus Hristos și arvuna și Duhului aveau menirea să susțină credincioșii într-o trăire dreaptă și sfântă până la sfârșit pentru a fi parte împreună cu poporul Israel promisiunilor universale și eterne a Noului Legământ.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect