30. Legămintele Scripturii- Noul Legământ din Romani 11

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

30. Noul Legământ din Romani 11

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturilor

Noul Legământ în scrierile lui Pavel

În episodul de astăzi ne vom uita la una dintre referințele lui Pavel despre Noul Legământ din Romani 11:27 în care citim:

„Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”

Pavel începe acest pasaj spunând că tot Israelul va fi mântuit/salvat. În sprijinul acestei declarații Pavel ne spune că: „Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov”.
Această declarație citează cuvintele profetului Isaia din capitolul 27 și capitolul 59.

În capitolul 27 citim:
„În vremurile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori şi va odrăsli, şi va

umple lumea cu roadele lui. Astfel, nelegiuirea lui Iacov va fi ispăşită…”

iar în capitolul 59 20-21a citim:

„Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul.”

Putem vedea astfel că izbăvirea este realizată printr-un Salvator. Izbăvirea este promisă întregului Israel. În întreg capitolul 11 din Romani Pavel pune în contrast salvarea prezentă doar a unei rămășițe cu viitoarea salvare a întregului Israel. Această izbăvire va implica iertarea de păcate și înlăturarea nelegiuirilor.

În concluzie, Pavel este consecvent cu cuvintele profeților din vechime întărind și prin scrierile sale faptul că Noul Legământ va fi viitor cu întreg Israelul când un Izbăvitor va veni pentru inaugurarea beneficiile acestuia în îndepărtarea nelegiuirilor și restaurarii naționale a Israelului.

De asemenea ceea ce Pavel clarifică în întregul acestui pasaj este taina mesianică. Isus este Mesia promis care a suferit la prima venire pentru iertarea păcatelor înspre includerea în acest legământ atât a evreilor cât și a neamurilor.

Ceea ce nu face Pavel este să redefinească în mod prezent timpul noului legământ sau să spiritualizeze beneficiile acestuia. Acestea rămân viitoare și sunt întărite în mod obiectiv prin întreaga lucrare a lui Isus Hristos.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect