3. Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției – Luca 17:21 – Împărăția este în voi

de iun. 9, 2018Audio, Cursuri, Isus, Notițe, Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției, Ucenicie0 comentarii

 

3. Luca 17:21 - Împărăția este în voi

cu Ionut Cazan | Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției

Luca 17:21 – Împărăția este în voi

Nicio altă vorbă de-a lui Isus nu este mai neînțeleasă și mai distorsionată interpretărilor ca cea din Luca 17:20-21 „Iată, împărăția lui Dumnezeu este înlăuntru vostru”. Comentariile moderne ne oferă multe variante de interpretare, totuși, în mod tragic, cea care are cea mai mare sens lipsește cu desăvârșire dintre acestea.

În acest pasaj din Luca17:20-27 Isus corectează o distorsiune a așteptărilor evreilor în modul cum aceștia credeau că va veni împărăția lui Dumnezeu. În secolul întâi, fariseii simpatizau cu mișcarea zeloților care distorsionau raportarea la Lege și Profeți. În locul unei încrederi totale că doar Dumnezeu va aduce împărăția la final, așa cum vedem în profeți, a fost introdus un amestec al nădejdii care includea puterea omului în cooperare cu puterea lui Dumnezeu care urma să aducă promisiunile împărăției și a veacului viitor.

Contextul acestei gândiri avea ca fundament revolta Macabeilor din istoria evreilor, acolo unde s-au conturat ideile că Dumnezeu va unge un urmaș al lui David care va aduna o armată și va veni din pustie sau din cămăruțe ascunse (conspirând împotriva Romei), crescând astfel în putere iar cu aprobarea cerului va aduce împărăția lui Dumnezeu. Astfel de mișcări ale revoltelor erau foarte populare în vremea Domnului Isus, chiar Baraba fiind un insurecționist (instigator de revolte) care fusese prins de romani și în mod tragic eliberat chiar în locul Domnului.

Vedem acest context și în Fapte 5 când Gamaliel ne aduce aminte:

Căci nu demult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva, şi la care s-au alipit aproape patrusutedebărbaţi.Elafostomorât,şitoţiceiceîlurmaserăaufostrisipiţişinimiciţi. După el s-a ivit Iuda galileeanul, pe vremea înscrierii, şi a tras mult norod de partea lui: a pierit şi el, şi toţi cei ce-l urmaseră au fost risipiţi.

În Fapte 21 vedem o nouă relatare despre istoria zbuciumată din vremea lui Isus când Pavel este asemănat pe nedrept cu un instigator:

Nu cumva eşti egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă şi a dus în pustie pe

cei patru mii de naționaliști extremiști?”

Domnul Isus spune că Împărăția lui Dumnezeu nu va veni cu semne exterioare ale oamenilor astfel încât să zicem: „Uite-o acolo! Uite-o aici!” ci ea va veni prin puterea și în vremea hotărâtă de Dumnezeu. Isus îi avertiza pe cei din vremea lui asupra acestor distorsionări datorită iluziei neprihănirii propii sau a puterii omului în aducerea promisiunilor lui Dumnezeu.

Căci se vor ridica Hristosi mincinoși și vor face semne mari și minuni până acolo încât

să înșele dacă va fi cu putință pe cei aleși.

Dacă vor zice: Iată-l în pustie! (sub înțelesul revoltelor naționaliste cu un pretins lider

mesianic), să nu vă duceți acolo!

Iată-l în odăițe ascunse! (conspirațiile liderilor tot pentru revolte) să nu credeți! era

contextul de interpretare al acestor spuse ale Domnului Isus.

Spus în mod simplu, perspectiva Fariseilor despre Ziua Domnului devenise distorsionată. Aceștia nu erau îndeajuns de apocaliptici, pierzându-și răbdarea, încrederea și inima că Dumnezeu va fi credincios promisiunilor sale chiar dacă în prezent nu se vedea acest

lucru.

Revenind la pasajul inițial, ce putem spune totuși despre afirmația: „Împărăția lui

Dumnezeu este înlăuntru vostru”?

Haideți să o înțelegem rând pe rând.

Fariseii întreabă: Când? va veni împărăția deci nu întreabă: Ce este împărăția? (socotind că înțelesul a rămas același cu definirea nădejdii și împărăției din profeți. Astfel, disputa lor cu

Isus era cum va veni împărăția și nu ce este împărăția.

Dacă Isus redefinește împărăția spunând că a venit înlăuntrul lor (în inimile lor) avem o problemă teologică. Isus nu doar că reinterpretează scrierile profeților (ceea ce ar fi în dezacord cu scripturile) ci mai spune că împărăția se află înlăuntrul vostru (cei cărora li se

adresa fiind fariseii care întotdeauna îi vedem împietriți față de lucrarea lui).

Ce putem spune însă și despre verbul „a fi” …din această expresie?

În funcție de context acest verb poate fi tradus și cu verbul „a veni” atunci când arată direcția

sau originea lucrurilor.

Spre exemplu în Ioan 7 vedem folosită forma acestui verb interschimbabil:

Noi știm de unde este omul acesta, încă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este

(sau de unde vine).

Într-o dispută cu fariseii Isus îi întreabă: De unde este (sau vine) botezul lui Ioan?

De aceea, întorcându-ne în pasajul nostru inițial putem exprima mai corect traducerea deficitară din punct de vedere teologic „Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntru vostru”! cu traducerea contextual-gramaticală mai corectă „Împărăția lui Dumnezeu va veni în mijlocul

vostru”.

Un alt aspect de acest pasaj este legat de ceea ce Domnul Isus continuă să spună imediat după această expresie:

v.24 Căci, cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa.

v.25 Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie lepădat de neamul acesta.
v.26 Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: v.27oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în

corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
v.28 Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau,

cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;
v.29 dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a

pierdut pe toţi.
v.30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.

În timp ce Isus anunță că va suferi și va fi lepădat (taina crucii) El confirmă că va fi o zi în viitor în care, la fel cum Daniel și profeții au prevestit, Fiul Omului va veni pe norii cerurilor, cu semne cosmice (pe care doar Dumnezeu le poate face), în mod brusc și pe neașteptate pentru a aduce o judecată pentru cei nepregătiți la fel cum erau cei din zilele lui Noe și Lot.

Astfel, departe de a interpreta expresia inițială „Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntru vostru” ca fiind ceva pozitiv și redefinit ca o realitate spirituală prezentă a inimii prin acest

răspuns Domnul Isus i-a pus sub acuzație pe fariseii din vremea lui că și-au pierdut trăirea credincioasă și nădejdea că Dumnezeu va aduce împlinirea promisiunilor în vremea și puterea Sa.

De fapt, pilda care urmează să o spună este o aplicație pentru ucenici să se roage necurmat și să nu se lase. Parafrazând cele spuse din pildă și ținând cont de contextul de atunci a-l ocupării romane, Domnul Isus le spune că ei încă trăiau sub ocupație și va fi o vreme de întârziere a venirii Împărăției și de nedreptate până la final, de aceea îi îndemna ca din locul rugăciunii să nu descurajeze ci să-i ceară lui Dumnezeu har de a fi găsiți credincioși până la sfârșit pentru că:

„Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către El chiar dacă întârzie. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ”?

În concluzie, îndemnul este să nu obosim pe cale și să schimbăm ținta nădejdii noastre căci credincios este cel ce a făcut promisiunile și cuvântul lui nu va minți chiar dacă în acest veac rău încă nu vedem și trebuie să suferim pe nedrept până în acea Zi.

Cu siguranță Dumnezeu își va îndreptăți atunci Numele și pe Fiul său împreună cu toți cei ce i-au fost cu adevărat credincioși.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect