2. Ce este Evanghelia- Noțiuni introductive

de apr. 24, 2018Audio, Ce este Evanghelia?, Creație, Cursuri, Notițe0 comentarii

2. Noțiuni introductive

cu Ionut Cazan | Ce este Evanghelia?

Seria – Ce este Evanghelia?

2. Noțiuni introductive- Ce este Evanghelia?

Evanghelia este încă din vechime simbolul suprem al identității și caracterului distinctiv al creștinismului. Acest concept biblic, în original (grecescul – evangelion), poartă cu sine o influență care unește diferite tradiții din creștinism. Cu alte cuvinte, oricât de împărțit ar arăta astăzi creștinismul, toți creștinii mărturisesc credința în evanghelie.

Cu toate acestea, nu este ușor să articulăm mesajul evangheliei într-un mod care este în armonie cu lumea Domnului Isus și apostolilor Săi evrei. Acest lucru este adevărat atât la nivel popular cât și la nivel academic. În societatea seculară, evanghelia este definită într-un mod larg (dar vag) ca fiind ceva optimistic – o idee dată de însăși înțelesul cuvântului evanghelie – veste bună.

La nivel academic, definirea evangheliei se face prin pasaje ca cele din 1Cor.15
Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o..
V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele

noastre, după Scripturi; că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Acest rezumat apostolic al evangheliei (asupra căruia vom reveni mai târziu) a devenit fundamentul tuturor crezurilor creștine și astfel aproape sinonim cu conceptul de vestea bună a

lui Dumnezeu pentru întreaga lume.

Totuși, o perspectivă mai largă asupra evangheliei ne sugerează o arie mai vastă de păreri cu privire la conceptul de evanghelie așa cum era el înțeles în secolul întâi. Marcu începe cu Isus vestind Evanghelia și cerând audienței Sale să se pocăiască și să creadă în Evanghelie. (Mc.114-15).

Putem spune cu siguranță că audiența Sa trebuia să înțeleagă noțiunea de Evanghelie ca să poată să răspundă în acord cu aceasta.

Această relatare din introducerea din Marcu, ne arată proclamarea Evangheliei de către Isus și nu despre Isus așa cum am văzut în spusele lui Pavel din Corinteni. În plus, datorită faptului că Isus vestește Evanghelia chiar la începutul lucrării Sale publice acest lucru ne indică faptul că mesajului său cuprindea altceva decât moartea și învierea Sa – evenimente care urmau să fie ascunse până mai târziu în lucrarea Sa.

De asemenea, Ioan Botezătorul proclama evanghelia locuitorilor Iudeii (Luca 318) iar acest lucru se întâmpla din nou înainte de moartea și învierea Domnului Isus.

În Luca 9 Isus își trimite ucenicii să vestească evanghelia din sat în sat în zona Galileei.

Acestea fiind spuse…cum putem armoniza toate aceste proclamări inițiale ale Evangheliei, de către Ioan, Isus și ucenicii lui (înainte de cruce și învierea Domnului) cu ceea ce noi am ajuns astăzi să credem că este mesajul Evangheliei rezumat prin cuvintele „Isus te iubește, a murit în locul tău la cruce ca tu să-l primești în inima ta și să mergi în cer”.

Cu siguranță nu acestea erau îndemnurile și proclamarea Evangheliei așa cum Ioan, Isus și ucenicii au făcut-o mulților din jurul lor.

Putem înlătura confuzia pe care deja o putem avea înțelegând că înainte chiar de apariția pe scena istoriei a lui Ioan Botezătorul și a Domnului Isus, conceptul de evanghelie era bine fundamentat în scripturile vechi testamentale. (Cu alte cuvinte evanghelia avea o definiție concretă). Ioan, Isus și ucenicii au vestit acest concept (evanghelia) care existase până atunci și cu care audiența lor era familiară.

Mai apoi, lucrarea, moartea și învierea Domnului Isus au validat și confirmat conceptul de Evanghelie care era deja fundamentat din scripturile vechi testamentale.

De aceea, în episoadele viitoare vom încerca să ne uităm la conceptul de Evanghelie așa cum îl regăsim încă de la început, mai apoi în vremea lui Avraam și promisiunilor lui Dumnezeu

față de acesta, urmând să continuăm cu înțelegerea conceptului de Evangheliei din mesajul Profeților. Chiar dacă acest lucru poate fi considerat anevoios și greu la început el este singurul care ne poate ajuta să înțelegem ceea ce Domnul Isus și audiența sa deja știau despre Evanghelie.

Abia mai apoi vom încerca să vedem cum putem interpreta toate aceste lucruri față de mesajul evangheliei bazat pe moartea și învierea Domnului Isus.

Toate aceste lucruri, prin care vom înțelege cadrul și contextul în care Isus a funcționat ne vor aduce claritate și convingeri depline asupra mesajului evangheliei iar pe baza lui putem fi întăriți în a credința și umblarea noastră ținând fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect