29. Legămintele Scripturii- Noul Legământ din cuvintele lui Isus Hristos

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

29. Noul Legământ din cuvintele lui Isus Hristos

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturilor

Noul Legământ din cuvintele Domnului Isus Hristos

În Luca 22:20, în cadrul mesei de celebrare a sărbătorii de Paște a Domnului Isus cu ucenicii Săi, citim

„Acest pahar este Legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi.

Totuși, cum interpretăm această afirmație mai ales în lumina întregului context și a promisiunilor din trecut despre caracteristicile și beneficiile Noului Legământ?

În primul rând cu toții suntem de acord că noul legământ nu este acel pahar fizic ci este reprezentat prin acel pahar prin ceea ce sângele lui Hristos realizează.

Astfel această afirmație a lui Isus din camera de sus confirmă un anumit fapt despre Noul Legământ și anume că sângele Său este sângele legământului (așa cum Matei 26 ne descrie în mod direct).

Totuși nu este prezentat nimic în text care ar sugera că moartea Sa ar inaugura deja Noul Legământ. Isus nu a schimbat nimic din timpul, locul sau părțile componente ale Noului Legământ așa cum l-am văzut în cuvintele profeților. În acord cu cuvintele acestora jurămintele finale ale părților care vor ratifica Noul Legământ rămân viitoare evenimentelor vieții, morții și învierii lui Isus Hristos și sunt viitoare chiar și zilelor noastre.

Jertfa legământului este realizată la cruce dar inaugurarea acestuia rămâne totuși viitoare.

Instaurarea legământului se va întâmpla întocmai așa cum profeții au spus după o vreme de clătinare a tuturor lucrurilor și de judecată pe pământ care vor anticipa apariția lui Isus Hristos pe pământ pentru adunarea din nou miraculoasă a evreilor în țară, judecata tuturor vrăjmașilor Domnului și instaurarea împărăției ca împlinire a tuturor profețiilor din trecut.

Isus nu a spus nimic în camera de sus despre redefinirea, extinderea sau diminuarea specificului acestor promisiuni din trecut de aceea nici noi nu trebuie să presupunem anularea, înlocuirea sau redefinirea lor.

Spus în mod simplu, jertfa lui Hristos era văzută ca iertare de păcate și o soluție de includere în Noul Legământ care urma să se întâmple la final.

Mai mult decât atât, Isus întărește interpretarea profeților și adaugă că nu va mai bea din rodul viței până va veni Împărăția lui Dumnezeu (o referință pe care noi o înțelegem acum în mod clar cu referire la a doua venire din Ziua Domnului).

În v.29-30 Isus completează și spune că ucenicii urmau să mănânce și să bea în Împărăția mesianică și să stea pe scaunele de domnie pregătite pentru a judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Știind că toate acestea nu s-au întâmplat în istorie și nici în mod spiritual în ceruri aceste referințe și detalii se încadrează consistent cu scrierile profeților privitoare la timpul viitor de instaurare a Noului Legământ și beneficiile constante și eterne la care rămășița credincioasă a Israelului urma să fie parte.

În concluzie, în timp ce multe alte lucruri puteau fi spuse, putem vedea pe scurt din acest pasaj din Luca 22 care ar părea să schimbe condițiile și timpul Noului Legământ că nu

este nimic care ar insinua sau schimba condițiile și beneficiile Noului Legământ așa cum ele au fost spuse încă din vechime.

Ceea ce putem spune, așa cum apostolii au făcut-o în scrierile lor, este că prima venire a lui Isus Hristos, suferința mesianică și învierea Sa ca prin rod din noua creație au fost o confirmare, garanție și întărire a tot ceea ce Dumnezeu a promis în trecut cu privire la restaurarea tuturor lucrurilor atunci când Noul Legământ va fi instaurat la venire împărăției mesianice.

Astfel, pentru că avem o siguranță și o garanție obiectă a acestor promisiuni în persoana Domnului Isus credința noastră poate fi întărită înțelegând prin acestea suveranitatea, credincioșia și dragostea lui Dumnezeu în împlinirea tuturor acestor lucruri.

Totuși ca unii care încă nu suntem ajunși la final și ne stă înainte o alergare a credinței pentru a fi făcuți și noi moștenitori avem nevoie de mult har și răbdare să ducem până la sfârșit lupta cea bună a credinței.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect