26. Legămintele Scripturii- Noul Legământ în profetul Osea

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

26. Noul Legământ în profetul Osea

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturii

Noul Legământ în profetul Osea

În cartea Osea putem vedea o o altă perspectivă a condițiilor și termenilor Noului Legământ. Acesta are ca element central un jurământ escatologic (final) al Israelului care îl recunoaște pe Dumnezeu ca singurul Domn sub un nou legământ declarându-i astfel loialitate veșnică.

Profetul Osea apare pe scena istoriei Israelului la sfârșitul unei perioadei de prosperitate economică și militară și începutul unei perioade de apostazie și abatere a poporului de la legământul de la Sinai. Astfel, Osea îndeamnă poporul la întoarcere și credincioșie pe cale dar avertizează și asupra judecăților care vor veni peste ei dacă nu vor lua aminte.

Totuși, în mijlocul acestor avertizări Osea are un mesaj de izbăvire și salvare finală.

Citim astfel în Osea 2:16

„De aceea iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustiu (exil), şi-i voi vorbi pe placul inimii ei. În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: „Bărbatul meu!”, şi nu-Mi vei mai zice: „Stăpânul meu!” Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume. În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi face să locuiască în linişte. Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul! În ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, şi ele vor asculta pământul; pământul va asculta grâul, mustul şi untdelemnul, şi acestea vor asculta pe Izreel. Îmi voi sădi pe Lo-Ruhama în ţară şi-i voi da îndurare; voi zice lui Lo-Ami: „Tu eşti poporul Meu!”, şi el va răspunde: „Dumnezeul meu!”.

Chiar dacă Israel urma să fie fără împărat, Templu și să meargă în exil pentru mult timp (ca și consecință a blestemelor legământului), Domnul le transmite prin Osea că va fi credincios peste ei prin ținerea și împlinirea promisiunilor de restaurare națională.

Dumnezeu îi va întoarce din pustia popoarelor care pentru Israelul apostat înseamnă disciplină și judecată dar pentru rămășița credincioasă va însemna har și izbăvirea finală.

Legământul din acest pasaj din Osea este legământul cel nou iar condițiile și beneficiile sunt cele finale și eterne la fel ca în Ieremia 31 sau ca Ezechel 36 și anume:

-întoarcerea finală în țară a Israelului;
-pocăința și credința națiunii în zilele de pe urmă;

– jurământul de credincioșie al Israelului și dreptatea, bunătatea și mila Domnului revărsată etern peste ei;

– restaurarea națională dar și a întregii creații;

După cum vom vedea în episoadele viitoare apostolii nu au căutat să schimbe niciodată credincioșia eternă a lui Dumnezeu față de Israel și administrarea planului de mântuire pentru

națiuni prin această alegere. Ei urmau să interpreteze prima venire a lui Isus din Nazaret ca fiind Mesia întărind și confirmând toate aceste promisiuni ale noului legământ. Sângele lui urma să fie doar o soluție de iertare pentru a moșteni promisiunile viitoare ale Noului Legământ în care și Neamurile urmau să fie incluse și să ia parte.

Cu toate acestea, în zilele noastre s-a ajuns să se creadă exact invers. Noi presupunem că Dumnezeu și-a anulat credincioșia față de aceste cuvinte din trecut schimbându-și planul.

Mai mult decât atât am inaugurat promisiunile viitoare (constante și eterne) ale noului legământ cu promisiuni spirituale în prezent ceea ce e o abatere de la cuvintele profeților și condițiile noului legământ.

De aceea, în ciuda tuturor distorsionarilor care s-au produs de-a lungul istoriei, să continuăm să cercetăm și să cunoaștem cuvintele profeților inspirate de Duhul lui Dumnezeu care rămân în picioare. Prin ele să primim convingere și o trăire credincioasă la care bine facem dacă luăm aminte ca la o lumină care strălucește în întunericul veacului acestuia până se va crăpa de ziuă și va veni Luceafărul de dimineață cu răsplătirea sub aripile lui, împlinind astfel tot cuvântul bun al lui Dumnezeu.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect