25. Legămintele Scripturii- Noul Legământ din profetul Ezechiel

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

25. Noul Legământ din profetul Ezechiel

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturii
Noul Legământ din profetul Ezechiel

Noul Legământ la fel ca toate celelalte legăminte din vechime are anumite părți implicate, obligații, responsabilități cât și beneficii.

În Noul Legământ, Dumnezeu este partea suzerană care se obligă pe El însuși să împlinească nenumărate beneficii pentru națiunea Israel. Unul din pasajele cu cea mai lungă listă de beneficii ale Noului Legământ o regăsim în profetul Ezechiel.

Citim astfel din Ezechiel 36:22:

„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu casă a lui Israel: „Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt pe care l-aţi pângărit printre neamurile la care aţi mers. De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră. Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idoliivoştri. Văvoidaoinimănouăşivoipuneînvoiunduhnou;voiscoatedintrupulvostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara pe care am dat- o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurăţiile voastre. Voi chema grâul şi-l voi înmulţi; nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului, ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre neamuri. Atuncivăveţiaduceamintedepurtareavoastrăceareaşidefaptelevoastrecarenu erau bune; vă va fi scârbă de voi înşivă, din pricina nelegiuirilor şi urâciunilor voastre. Şi toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, casa lui Israel!” Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „În ziua când vă voi curăţa de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetăţile voastre să fie locuite, şi dărâmăturile vor fi zidite din nou; ţara pustiită va fi lucrată iarăşi, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor. Şi se va spune atunci: „Ţara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; şi cetăţile acestea dărâmate, care erau pustii şi surpate, sunt întărite şi locuite!” Şi neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor şti că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat şi am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit şi voi şi face.” Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată în ce privinţă Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel şi iată ce voi face pentru ei: voi înmulţi pe oameni ca pe o turmă de oi. Cetăţile dărâmate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului ca turmele care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.”

În acest lung pasaj Dumnezeu afirmă că își va sfinți Numele atunci când El va acționa miraculos pentru națiunea Israel (în ciuda neascultării și repetatelor încălcări ale Legii) atunci când, la finalul istoriei și în mod miraculos îi va:

-scoate dintre neamuri și îi va strânge din nou în țara promisă v.24; – îi va curăți de toate păcatele lor v.25;
-le va da o inimă nouă pentru a-l iubi cu toată inima;

-îi va umple corporat ca națiune cu Duhul Sfânt v.26;
-îi va restaura în țara promisă;
– va restaura de relația cu ei urmând ca ei să fie poporul Său iar El Domnul Dumnezeul lor; – Domnul le va da izbăvire de necurățiile lor v.29;
-îi va izbăvi de blestemele legământului de la Sinai v.29-30;
– le va har pentru o stare națională de pocăință v.31;
– le va rezidi orașele și țara v.33;
– va aduce abundența și prosperitatea în țară v.34-35;
– Israel va avea recunoaștere internațională v.36;
– și o creștere a populației v.37;
-cunoscând pe deplin și corporat pe Domnul v.38;

Putem vedem cum toate aceste beneficii ale noului legământ sunt promise în mod direct națiunii Israel atunci când va fi restaurată ca o împărăție sub autoritatea Domnului. Aceste beneficii ale împărăției restaurate ale lui Israel includ beneficii spirituale, politice, socio- economice, morale și fizice în restaurarea întregii țări.

După cum vom vedea atunci când ajungem în perioada Noului Testament aceste promisiuni nu se schimbă ci mai degrabă Pavel interpretează taina orbirii parțiale a Israelului ca însemnând includerea Neamurilor în promisiunea și moștenirea tuturor acestor lucruri.

„S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; dacă deci alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi?” Romani 11

De aceea, toate aceste promisiuni ale Noului Legământ din profeți sunt foarte important de cunoscut nu doar pentru cunoașterea tuturor detaliilor ci și pentru a crede în înviere, împărăția restaurată a Israelului și viața veșnică în veacul viitor. Prin ele ne putem lupta lupta cea bună a credinței astfel încât să avem parte de ele.

De aceea acest capitol 36 este unul dintre cele mai simple, directe și încurajatoare pasaje despre beneficiile și contextul instaurării Noului Legământ.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect