23. Legămintele Scripturii- Fundamentul Noului Legământ din Legea lui Moise

de iul. 4, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

23. Fundamentul Noului Legământ din Legea lui Moise

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturii
Fundamentul Noului Legământ din Legea lui Moise

Chiar dacă expresia Noul Legământ nu apare în această formă în Vechiul Testament decât în cartea profetului Ieremia sunt multe alte pasaje care fac aluzie la această expresie și împlinirea condițiilor Noului Legământ. Astăzi vom vedea fundamentul Noului Legământ prevestit chiar din Legea lui Moise.

Încă de la legământul lui Dumnezeu cu creația și promisiunea pentru Adam și Eva, care- i anunța pe aceștia că va veni o sămânță (un urmaș) care va zdrobi capul șarpelui, oamenii credincioși și-au pus nădejdea în cuvântul lui Dumnezeu pentru restaurarea creației inițiale, inversării blestemului și disciplinei lui Dumnezeu din acest veac și venirii împărăției și vieții veșnice.

De-a lungul Scripturilor acest plan al lui Dumnezeu s-a dezvoltat prin alegerea și legământul lui Dumnezeu cu Avraam și sămânța lui, iar mai apoi prin legământul corporat cu poporul Israel. Legământul de la Sinai conținea binecuvântări sau blesteme care urmau să vină peste poporul Israel ca urmare a ascultării sau neascultării acestora de poruncile Domnului.

Dumnezeu urma să fie credincios acestui legământ atât prin disciplina (blestemele) legământului cât și prin binecuvântările lui finale care urmau să facă Israelul să moștenească viața veșnică și să fie o binecuvântare pentru toate națiunile pământului.

Astfel citim în Deut.30:1-6 următoarele eveniment pe care Dumnezeu le-a prevestit încă din vechime:

Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va strânge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău şi acolo Se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi şi o vei stăpâni; îţi va face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. Domnul Dumnezeul tău îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.

Vedem în acest pasaj o serie de judecăți ale risipirii și exilului Israelului printre națiuni (toate acestea ca urmare a neascultării de poruncile legământului). Totuși, Dumnezeu promite la sfârșitul acestui pasaj că în mod suveran El va acționa prin propia putere strângând din nou poporul Israel în țară după o pocăință și un strigăt corporat al acestuia.

Mai mult decât atât, Dumnezeu „va tăia împrejur inima poporului Său” astfel încât să- l iubească cu toată inima și să trăiască în țară în pace și binecuvântare la adăpost de vrăjmașii lor intrându-și în chemarea de a fi un popor de preoți care să fie o binecuvântare pentru toate națiunile pământului.

Astfel, Dumnezeu știa că poporul Israel urma să aibă nenumărate cicluri istorice de abatere de la lege și porunci și de aceea a lăsat această încurajare și nădejde că El va acționa

prin puterea Lui în mod miraculos la sfârșitul veacului. De-a lungul istoriei rămășița credincioasă a Israelului a nădăjduit în această promisiune a lui Dumnezeu iar profetul Ieremia a reluat-o și a numit-o Noul Legământ.

Vedem astfel, încă din legea lui Moise, câteva elemente exprimate pe scurt care urmau să fie dezvoltate în istoria și nădejdea poporului evreu și în scrierile profeților.

Ceea ce putem spune până acum este că Noul Legământ are un scop universal (corporat) și etern în contextul exilului poporului Israel și întoarcerii lor în țară în pocăință când Dumnezeu va face o lucrare miraculoasă în a le circumcide inima astfel încât tot poporul să-l iubească pe Domnul și să nu se mai abată de la poruncile lui.

De asemenea, beneficiile Noului Legâmânt nu fluctuează sau sunt progresive ci sunt eterne și constante din momentul împlinirii acestora.

Toate aceste lucruri ne vor ajuta în episoadele viitoare atunci când ne vom uita în pasajele în care și alți profeți au vorbit despre Noul Legământ și condițiile acestuia. Ei se raportau exact la aceleași cuvinte pe care Domnul le-a spus inițial în Legea lui Moise.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect