2. Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției – Matei 12:28 – Împărăția a venit peste voi

de iun. 9, 2018Audio, Cursuri, Isus, Notițe, Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției, Ucenicie0 comentarii

 

2. Matei 12:28 - Împărăția a venit peste voi

cu Ionut Cazan | Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției

Matei 12:28 – Inaugurare și redefinire sau consistență cu mesajul de judecată al profeților?

Dacă este vreo rostire a Domnului Isus care a devenit piatra de temelie pentru inaugurarea și redefinirea împărăției lui Dumnezeu aceasta ar fi cea din Mat.12:28.

„Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi”.

Mulți văd prin aceasta o dovadă de netăgăduit a inaugurării Împărăției prin lucrarea lui Isus manifestată prin semne și minuni.

Cu toate acestea, când ne uităm la tot pasajul și contextul imediat vedem o întărire a nădejdii de final și un îndemn la frica de Domnul și discernământ în a recunoaște că Isus este Fiul lui David.

Isus a spus aceste cuvinte: „Împărăția a venit peste voi” în contextul vindecării unui îndrăcit orb și mut (v.20).

Chiar mai sus, vedem lucrarea plină de putere a Domnului Isus care vindeca pe toți bolnavii (v.15) și citatul din Isaia 42:

„Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El.” (v.17)

În lumina tuturor acestor lucruri (semnele și minunile) și darea Duhului peste Isus mulțimile se întrebau „Nu cumva este acesta Fiul lui David?” (v.23).

Totuși, Fariseii au respins toate aceste lucruri și l-au acuzat pe Isus „ca scotând draci cu ajutorul lui Satan” (v.24).

Astfel aceștia nu recunoșteau nici faptul că Isus era Fiul lui David (Mesia) și nici lucrarea Duhului Sfânt care se manifesta prin El.

De aceea, Isus clarifică că El lucrează împuternicit de Dumnezeu și rostește ca o concluzie peste aceștia: „Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi” (v.28).

Cui le spune Isus că Împărăția lui Dumnezeu a venit peste ei? Fariseilor…
Erau aceștia credincioși sau din contră exact extrema opusă, aceștia asigurându-și judecata datorită necredinței și orbirii inimii lor? În mod evident este ultima variantă.

Această expresie „a venit peste voi” este folosită în Vechiul Testament cu aspect negativ de aceea atunci când Fariseii au auzit aceste cuvinte ei înțelegeau cuvintele de condamnare rostite de Isus peste ei.

Haideți să vedem câteva exemple din vechiul testament

În contextul „binecuvântării și blestemului” (din Lege) vedem:

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. Deut.28:15

de asemenea Ieremia 40:3 ne spune:
„Domnul a adus și a făcut precum a zis, pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și

n-ați ascultat de glasul Lui, de aceea a venit lucrul acesta asupra voastră”.

Țefania 2:1-2 :

„Veniţi-vă în fire şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine, până nu se împlineşte hotărârea – – până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului!”

sau ca în rugăciunea lui Daniel:

După cum este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi; şi noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n- am luat aminte la adevărul Tău.

Aceeași idee a judecății divine o regăsim și în Noul Testament. Chiar Isus ne avertizează în Luca 21:34-35:

Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.

Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Efeseni5:6

Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 1Tesaloniceni 5:3

Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Iacov 5:1

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Apoc.3:10

Iudeii aceştia au omorât pe Domnul Isus şi pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu şi sunt vrăjmaşi tuturor oamenilor, Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu! 1Tesaloniceni 2:15-16

Acesta este pasajul cel mai asemănător cu pasajul nostru inițial deoarece situația lui Pavel se potrivește aproape identic cu a Domnului Isus. Ambii sunt amenințați de evrei necredincioși și ambii declară că acțiunile prezente ale acestora le va asigura judecata finală. Convingerea este atât de clară încât chiar și timpul verbului este la timpul trecut (aceștia declarând proleptic – în avans siguranța judecății lui Dumnezeu peste cei împietriți).

În concluzie, cei cărora le vorbește Domnul Isus sunt fariseii necredincioși iar expresia „împărăția lui Dumnezeu a venit/sau va veni peste voi”, nu este un lucru de care cineva vrea să aibă parte, în acest context însemnând o judecată sigură.

Domnul Isus încheia pasajul cu întărirea judecății finale pe care a afirmat-o prin această expresie spunând despre farisei:

Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, şi cine nu strânge cu Mine risipeşte. Căci din prisosul inimii vorbeşte gura. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit.

Mustrându-i mai apoi că au rămas împietriți la semnele pe care el le-a făcut în mijlocul lor.

v.41 Bărbaţii din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.

v.42 Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.

Toate aceste cuvinte ale Domnului întărind mesajul judecății finale pentru cei ce necredincioși dar și un prilej de luare aminte pentru cei ce vor să trăiască în frica de Domnul ca să moștenească viața veșnică și împărăția în Ziua Domnului.

Astfel, departe de a fi o dovadă pentru inaugurarea Împărăției și o interpretare pozitivă în prezent, aceste cuvinte au menirea să producă frica de Domnul în ucenici conducând la pocăință și o trăire credincioasă.

Confuzia inaugurării împărăției produce acel amestec care lasă credincioșii nelămuriți în ceea ce sunt chemați să facă până la venirea Împărăției dacă deja ei se socotesc ca fiind în ea.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect