17. Israel în scripturi – Necazul lui Iacov – Durata

de mart. 23, 2019Audio, Cursuri, Israel, Israel în Scripturi, Notițe0 comentarii

 

17. Necazul lui Iacov - Durata

cu Ionuț Cazan | Israel în Scripturi

Seria – Israel în Scripturi 

Necazul lui Iacov –  Începutul și durata acestuia

În acest episod vom încerca să răspundem la trei întrebări extrem de importante legate de suferința finală a poporului evreu.

 1.Când va începe Necazul lui Iacov?

În timp ce scripturile și chiar Domnul Isus ne interzic să precizăm cu exactitate „ziua și ora” declanșării perioadei finale și a revenirii Domnului, totuși Isus ne îndeamnă să cunoaștem semnele vremurilor pentru discernământ și veghere.

Astfel, afirmația lui Isus „nimeni nu cunoaște ziua sau ora” nu trebuie să ne încurajeze în ignoranța noastră ci mai degrabă în discernământul necesar pregătirii. În Matei 24 Isus ne spune: Când veți vedea toate aceste lucruri (în legătură cu semnele vremurilor) să știți că Fiul omului este aproape este chiar la uși. v.32. Ignoranța sau respingerea semnelor vremurilor în generația în care Isus se va întoarce este o directă neascultare față de porunca Lui.

Isus a clarificat semnele vremurilor anticipând o mare criză în jurul Ierusalimului ca un indicator principal înainte de venirea Lui.

În Matei 24:15 citim:

De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! –  atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;… Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.

Așa cum am văzut în episoadele trecute, necazul cel mare, este conceptul similar necazului lui Iacov și vremii de mare strâmtorare spuse de profeții Ieremia și Daniel.

Necazul cel mare își va avea începutul în teritoriul țării Israelului de astăzi. Astfel întoarcerea evreilor în țară în anul 1948 are o semnificație profetică care nu trebuie ignorată și pe care o vom dezvolta într-unul dintre episoadele viitoare.

Datorită faptului că poporul evreu este întors în țară acest eveniment final al necazului lui Iacov este posibil pentru prima dată de la generația apostolilor deoarece în toată această perioadă de aproximativ 1900 de ani poporul Israel a fost risipit fără o țară și autonomie proprie. Chiar dacă nu știm ziua și ora, înființarea statului modern ne arată că ora este târzie.

2. Cum va începe Necazul cel Mare?

Observând spusele lui Isus din Matei 24 sunt câteva condiții necesare pentru ca Necazul cel Mare să poată avea loc. 

Condiția nr.1 Invadarea țării  și fuga celor din Iudeea

atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi;…

Chiar și profeții Isaia 28:16-19 și Zaharia 12-14 ne spun că „toate națiunile pământului vor fi adunate împotriva Ierusalimului” și întregului stat modern Israel.

Astfel invadarea Iudeii și fuga unei părți din populație spre munți va fi semnul începutului Necazului lui Iacov.

Condiția nr.2 Invadarea și călcarea în picioare a Ierusalimului

Când Isus vorbește despre „urâciunea pustiirii aşezată în Locul Sfânt, El are în vedere orașul Ierusalim. Locul Sfânt are în vedere locul Templului (care se dorește a fi reconstruit curând). Astfel, Luca 21:24 ne spune că „Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor”.

Condiția nr.3 Poporul evreu trebuie să ocupe țara promisă

Așa cum deja am văzut mai sus, necazul lui Iacov nu poate să înceapă fără ca o prezentă substanțială a poporului evreu să fie în țară.

În Ezechel 22 citim: 

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Pentru că toţi aţi ajuns nişte zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. Cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul şi cositorul în cuptorul de topit şi se suflă în foc ca să se topească, aşa vă voi strânge şi Eu în mânia şi urgia Mea, vă voi pune acolo şi vă voi topi. Da, vă voi strânge şi voi sufla peste voi cu focul mâniei Mele, şi vă veţi topi în el. Cum se topeşte argintul în topitoare, aşa veţi fi topiţi voi în mijlocul lui. Şi veţi şti că Eu, Domnul, Mi-am vărsat mânia peste voi.”  v.19-22

Mai târziu în Ezechel 38:8-9 citim despre o întoarcere a evreilor în țară care crează contextul pentru invazia finală a națiunilor străine:

În vremea de apoi, vei merge împotriva ţării ai cărei locuitori scăpaţi de sabie vor fi strânşi dintre mai multe popoare pe munţii lui Israel care multă vreme fuseseră pustii; dar, fiind scoşi din mijlocul popoarelor, vor fi toţi liniştiţi în locuinţele lor.

Condiția nr. 4 Urâciunea pustiirii

După întoarcerea preliminară în țară și invadarea Iudeii și Ierusalimului lucrul care va declanșa începutul Necazului lui Iacov va fi urâciunea pustiirii.

când veţi vedea „urâciunea pustiirii”… atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată

Ce este urâciunea pustiirii?

Despre urâciunea pustiirii este scris de patru ori în cartea Daniel (8:13-14; 9:26-27; 11:31; 12:11). Ea are de-a face cu desacralizarea (pângărirea) locului unde viitorul Templu va fi reconstruit. De fiecare dată când e menționată „urâciunea pustiirii” este în referință cu proximitatea suferinței finale a poporului evreu, venirea lui Antihrist și apoi a mântuirii și învierii poporului sfinților așa cum vedem și în pasajele din Matei 25:15 și 2Tesaloniceni 2.

Dacă până acum am răspuns la întrebările: 

Când va începe? și cum va începe Necazul lui Iacov? … vrem să mai răspundem la o ultimă întrebare legată de: Cât va dura Necazul lui Iacov și suferința finală a poporului evreu înainte de izbăvirea finală?

Necazul lui Iacov va dura 3 ani și jumătate. În diferite pasaje din scripturi (în special în cartea Daniel și Apocalipsa) ne este oferit același indicator de timp dar cu alte cuvinte: 

-o vreme, vremi și jumătate de vreme (Daniel 12:7, Apocalipsa 12:14)

-42 de luni (Apocalipsa 11:2; 13:5)

-1260 de zile (Apocalipsa 12:6)

Faptul că indicatorul de timp ne este prezentat în mai multe modalități are menirea de a ne atrage atenția pentru a cerceta aceste lucruri cât și a face înțeles că aceste evenimente viitoare sunt literare și nu doar metafore pentru o interpretare spiritualizată.

În concluzie, după o anumită perioadă preliminară și necesară a întoarcerii poporului evreu în țară, necazul lui Iacov va începe prin invadarea țării și pustiirea Ierusalimului care va rezulta în desacralizarea locului sfânt pentru trei ani și jumătate.

Cunoscând în avans cuvintele profeților și ale Domnului ne pot da înțelepciunea și discernământul necesar nu doar pentru a veghea personal dar și pentru a învăța pe mulți și a-i întoarce la neprihănire.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect