16. Rugăciunile Scripturii – Rugăciunile apostolilor – Concluzii finale

de iun. 12, 2018Audio, Cursuri, Notițe, Rugaciunile scripturii, Ucenicie0 comentarii

 

16. Rugăciunile apostolilor - Concluzii finale

cu Ionut Cazan | Rugăciunile Scripturii

Seria – Rugăciunile Scripturii

Rugăciunile apostolilor – Concluzii finale

Rugăciunile apostolilor sunt un model de urmat pentru noi pentru că au fost spuse de către apostolii a căror viață reprezintă un model demn de urmat de noi. Apostolii vedeau rugăciunea ca fiind întotdeauna legată de Dumnezeul lui Israel precum și de dedicarea continuă a trăirii față de acesta și orientarea către nădejdea promisiunii Evangheliei în veacul viitor prin viață veșnică și împărăție.

Apostolii au avut această ambiție sfântă să-și ducă lupta cea bună a credinței până la capăt. De asemenea ei au proclamat aceste adevăruri credincioșilor dintre Neamuri, iar prin puterea Duhului Sfânt și din locul rugăciunii i-au încredințat pe aceștia în trăirea și ascultarea care va moșteni viața.

Modul cum aceștia vedeau Evanghelia și elementele ei le dicta orientarea atât în rugăciune cât și în trăire.

Evanghelia acestora era în acord cu alegerea Israelului și legămintelor lui Dumnezeu cu poporul evreu.

Aceste promisiuni aveau să se împlinească la vremea sfârșitului când împărăția mesianică urma să vină împreună cu învierea din morți, restaurarea întregii creații la viață precum și dreptate și judecată în cerurile și pământul nou.

De asemenea, evanghelia lor era în acord cu moartea și învierea lui Isus Hristos care era interpretată nu doar ca o confirmare a promisiunilor viitoare și a soluției iertării de păcate și includere în promisiuni ci și ca un model demn de imitat. De aceea, modelul trăirii celor care îl urmează pe Isus Hristos ar trebui să fie cruciform, fiindcă și Hristos a suferit și ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui.

În ultimele episoade am văzut câteva modele ale rugăciunilor apostolilor pentru diferitele adunări. Am văzut cum acestea cuprindeau raportarea la elementele Evangheliei atât în cunoaștere cât și în trăire. Am văzut cum Pavel se ruga pentru:
-înțelepciune și descoperire în cunoașterea planului lui Dumnezeu și a nădejdii în care au fost au fost incluși;
-întărire, sfințire și perseverență pe cale în mijlocul greutăților acestui veac;
-îndrăzneală și o mărturie credincioasă a Evangheliei.

Toate acestea sunt elemente centrale credinței și trăirii unui ucenic care au menirea să fie ținute împreună și întărite zilnic.

De aceea, în fața atâtor opțiuni și rugăciuni moderne care se abat în orientarea lor de la centralitatea credinței și trăirii Evangheliei, îndemnul este să ne întoarcem la simplitatea înțelegerii acestor rugăciuni dar și la practicarea și aplicarea lor în viețile noastre.

„Făcând astfel, Dumnezeul oricărui har, care ne-a chemat în Hristos Isus la gloria Sa veșnică cu siguranță ne va întări, ne va desăvârși și ne va da putere făcându-ne neclintiți în fața greutățile ușoare și de o clipă ale acestui veac care nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi”.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect