16. Ce este Evanghelia- Concluzii finale

de iun. 5, 2018Audio, Ce este Evanghelia?, Creație, Cursuri, Notițe0 comentarii

Seria – Ce este Evanghelia? 

Concluzii finale

În toată seria despre ce este Evanghelia am văzut dezvoltarea acesteia încă de la începutul scripturilor. Dumnezeu promite o sămânță care va răscumpăra omenirea de sub moarte și blestem aducând întreaga creație la starea originară de viață și desăvârșire.

Am văzut de asemenea trei elemente caracteristice evangheliei ce s-au dezvoltat de-a lungul scripturilor și istoriei. Astfel elementul apocaliptic al evangheliei, elementul administrării și nădejdii evreiești a evangheliei și elementul cruciform – în acord cu viața, moartea și învierea Domnului au menirea să fie înțelese și ținute împreună deoarece acestea prezintă imaginea de completă a Evangheliei de-a lungul scripturilor.

Conceptul apocaliptic (de final) – orientează evanghelia înspre Ziua Domnului – ziua de judecată și de mânie a lui Dumnezeu dar și ziua de izbăvire a celor credincioși de sub veacul acesta caracterizat de moarte, blestem, și decădere.

De asemenea, am văzut că această nădejde este administrată prin alegerea poporului Israel și promisiunea legămintelor față de ei în restaurarea împărăției lui Israel care va fi o binecuvântare pentru toate națiunile.

În ultimele episoade am văzut cum lucrarea lui Isus Hristos a fost o confirmare a acestor elemente el urmând să fie Sămânța promisă și Fiul lui David care este Mesia (Împăratul lui Israel). Lui Isus Hristos i s-a dat autoritate ca în Ziua Domnului să judece vii și morții și să domnească în veci, peste împărăția tatălui său David.

Moarte Sa (ca jertfă de ispășire pentru păcate) este, în prezent, o soluție pentru includerea în împărăție și dobândirea vieții veșnice. Învierea Sa (primul rod din noua creație) a fost interpretată ca o garanție a promisiunilor de sfârșit ale lui Dumnezeu anticipând învierea comună și restaurarea tuturor lucrurilor de la sfârșitul veacului.

Cu alte cuvinte, tot ceea ce vedem la prima venire a lui Isus Hristos poate fi văzut ca o confirmare a confirmărilor a evangheliei pe care Dumnezeu a rostit-o în trecut prin Lege și profeți și care se va împlini la sfârșitul veacului. Dumnezeu a întărit în persoana lui Isus Hristos siguranța și certitudinea lucrurilor viitoare care sunt spuse în scripturi.

Lucrarea și persoana lui Isus Hristos este garanția absolută a promisiunilor lui Dumnezeu și așa cum Petru ne spune întărește cuvintele profeților la care bine facem să luăm aminte ca la o lumină care strălucește în întuneric până se va crăpa de ziuă și Dumnezeu va aduce acea stare binecuvântată a împărăției și restaurării tuturor lucrurilor.

În episodul viitor vom vedea cum au fost distorsionate istoric elementele evangheliei și chiar relaționarea corectă la prima venire a lui Isus Hristos.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect