15. Rugăciunile Scripturii – Rugăciune pentru îndrăzneala în mărturisirea Evangheliei

de iun. 12, 2018Audio, Cursuri, Notițe, Rugaciunile scripturii, Ucenicie0 comentarii

 

15. Rugăciune pentru îndrăzneala în mărturisirea Evangheliei

cu Ionut Cazan | Rugăciunile Scripturii

Seria – Rugăciunile Scripturii
Rugăciune pt îndrăzneală, perseverență și mărturisirea evangheliei

Așa cum am văzut în episoadele trecute, apostolii au încercat să împărtășească o motivație pentru rugăciune diferitelor adunări de credincioși pentru a-i uceniciza în cel puțin trei lucruri:

În primul rând,

Un duh de înțelepciune și cunoaștere a lui Dumnezeu pentru înțelegerea planului Său și a nădejdii în care au fost altoiți. Acest lucru are menirea să aducă convingere asupra lucrurilor pe care le credem astfel încât să putem veghea pe cale până la sfârșit.

În al doilea rând,

Întărire în putere, în omul lăuntric (prin Duhul Sfânt). Acest lucru ne ajută în sfințirea și perseverența pe cale pentru a răbda consecințele blestemului inițial în acest veac manifestat peste omenire și creație. De asemenea avem nevoie de întărire pe cale și ca urmare a suferinței pentru neprihănire și dreptate. Dumnezeu disciplinează ca să să testeze și să curățească credința sfinților înainte de izbăvirea și răsplătirea finală prin viață veșnică în împărăție.

În al treilea rând,

Perseverență prin Duhul Sfânt datorită proclamării mesajului evangheliei și a consecințelor negative ale acesteia (împotriviri, persecuție).

În episodul de astăzi vom vedea legătura directă între mărturisirea Evangheliei, ucenicie și nevoia de întărire pe cale datorită împotrivirii.

În Luca 9:22-26 citim din cuvintele Domnului Isus:

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.

Acest concept de a ne lua crucea în fiecare zi reprezintă loialitatea zilnică pe care ucenicul trebuie să și-o înnoiască față de Domnul. Totuși așa cum vedem în acest pasaj, această loialitate este legată de trăirea în ascultare dar și mărturisirea Domnului și a cuvintelor Sale.

De asemenea în Marcu 13 citim:

Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratelevadalamoartepefratelesău,şitatălpecopilullui;copiiisevorsculaîmpotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

În acest pasaj, vedem același principiu al proclamării Evangheliei care atrage persecuție care necesită mai apoi răbdare și perseverență în credință datorită dificultăților întâmpinate.

Ceea ce observăm în acest pasaj este ajutorul Duhului Sfânt în mărturisire și întărire pe cale. „Cine va răbda până la sfârșit” în acest context are înțelesul de „cine va persevera până la capăt în proclamarea mesajului Evangheliei chiar în contextul persecuției”.

În Noul Testament nimeni nu a fost urât/persecutat pentru că era credincios în Isus.

Ucenicii au fost urâți/persecutați pentru că au proclamat mesajul evangheliei !!!

În Fapte 1:8 citim:

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

De ce le-a fost dăruit Duhul Sfânt și puterea Sa ucenicilor?

Duhul Sfânt a fost dăruit în acest context pentru două lucruri:

1.Putere în a proclama mesajul evangheliei.

2.Întărire și răbdare pe cale în a suporta consecințele negative (persecuția) datorate aceste proclamări.

Pavel cere ajutorul în rugăciune din partea diferitelor adunări de credincioși pentru îndrăzneală în a vesti Evanghelia.

Citim astfel în Coloseni:

Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri: ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea.

și în epistola către Tesaloniceni

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie proslăvit, cum este la voi…2Tes.3:1

Si de asemenea în Efeseni:

„Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii şi pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc.” Ef.6:18-20

Ceea ce putem desprinde din înțelegerea acestor rugăciuni era convingerea fermă a lui Pavel în puterea Evangheliei. Acesta totuși recunoaște în dreptul său, greutatea proclamării Evangheliei datorită persecuției întâmpinate o dată cu vestirea ei și de aceea îndeamnă la rugăciune pentru îndrăzneală, curaj și putere de a îndura consecințele negative.

De multe ori noi facem rugăciuni pentru oamenii necredincioși ca să li se întoarcă inimile la Domnul. În timp ce acest lucru e onorabil totuși nu vedem nicăieri în rugăciunile apostolilor acest lucru. Mai degrabă, vedem rugăciuni pentru îndrăzneală în vestirea Evangheliei și putere în a îndura consecințele negative ca urmare a mărturisirii acesteia.

Cu alte cuvinte, încrederea lui Pavel era în puterea Evangheliei de a întoarce oamenii de la întuneric la lumină. De asemenea acesta a plătit prețul persecuției și suferinței pentru cauza evangheliei.

Din ceea ce putem observa astăzi în creștinismul modern din țările vestice creștinii nu mai întâmpină opoziție sau persecuție. Acest lucru ar trebui să ne facă să ne întrebăm care este cauza acestui lucru?

Una din cauze poate fi lipsa confruntării și mărturiei evangheliei față de cei necredincioși. Cu siguranță atunci când prezinți Evanghelia, nevoia pocăinței și renunțării la păcat a celor necredincioși va exista un rod dar în același timp și o opoziție.

Se pare că astăzi am internalizat mesajul Evangheliei în inimile noastre sau doar în adunările de credincioși deoarece intuim consecințele negative în ce ar însemna proclamarea Evangheliei pentru cei necredincioși și de aceea nu dorim să ni le asumăm.

De aceea, nevoia noastră de Duhul Sfânt în proclamarea publică a Evangheliei și îndurarea consecințelor negative este chiar mai mare în generația noastră și în aceste zile de pe urmă.

Îndrăzneală și curaj nu însemnă să vorbești neapărat tare ci ca să mărturisești credincios și obiectiv mesajul lui Dumnezeu fără să ți cont de răspunsurile înverșunate și necredința celorlalți.

Vom încheia cu încă o rugăciune din cartea Faptele apostolilor atunci când aceștia au fost amenințați datorită vestirii Evangheliei:

„Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala …După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”.

Putem vedea acest tipar repetat în toată cartea Faptele Apostolilor cât și în întregul Noul Testament.

Apostolii au primit Duhul Sfânt ca să proclame Evanghelia. Aceștia au întâmpinat persecuție ca urmare a vestirii Evangheliei după se rugau din nou ca să fie întăriți prin Duhul Sfânt să poată să rabde opoziția dar și să vestească în continuare Evanghelia.

Ce mărturie demnă de urmat!

Înțelegând cât de greu este acest lucru cât de mult ar trebui să ne rugăm și să fim umpluți cu Duhul Sfânt pentru aceasta?

Fie ca Domnul nu doar să ne arate realitatea acestor lucruri ci să ne ducă și pe noi fie individual sau ca și comunitate în proclamarea Evangheliei și răbdarea consecințelor negative ca urmare a vestirii Cuvântului.

Pentru aceasta avem nevoie să stăruim, într-un loc al rugăciunii pentru îndrăzneală și curaj în vestirea Evangheliei cu dorința de a plăti prețul în opoziția cauzată de mărturia Evangheliei ca mai apoi în mod practic să fim martori credincioși ai mesajului Evangheliei.

Domnul să ne ajute pe toți la aceasta pentru gloria Numelui Său și pentru un rod veșnic! Amin!

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect