15. Israel în scripturi – Necazul lui Iacov din profeți

de mart. 18, 2019Audio, Cursuri, Israel, Israel în Scripturi, Notițe0 comentarii

 

15. Necazul lui Iacov din profeți

cu Ionuț Cazan | Israel în Scripturi

Seria Israel în scripturi

Necazul lui Iacov din profeți

În episodul trecut am văzut că încă din Lege, din Cântarea lui Moise, Dumnezeu prevestește „o zi a nenorocirii” pentru poporul Său ca urmare a încălcării legământului și a consecințelor blestemelor.

Ca să pricepem exact care este „necazul” sau „strâmtorarea finală” a poporului evreu, trebuie să ne oprim mai întâi asupra capitolului 30 din Ieremia, pasajul în care găsim pentru prima dată termenul de „necazul lui Iacov“. 

La începutul acestei profeții, Dumnezeu îl înștiințează pe Ieremia că va readuce poporul evreu în țara promisă: 

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda, zice Domnul; îi voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților lor şi o vor stăpâni”  v.1-3. 

Imediat, însă, profeția ia o turnură deosebit de dureroasă. Ceva se petrece în Israel, ceva atât de teribil încât bărbații se țin cu mâinile de burtă ca și când s-ar afla în durerile nașterii: „Aşa vorbeşte Domnul: «Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! Pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele?»“ (vv. 5-6).

  Urmează apoi afirmația critică, când ni se spune că Israelului îi sunt rezervate zile de incomparabilă suferință: „Vai, căci ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov v. 7a. 

Și totuși, în ciuda naturii fără precedent a acestei perioade de necaz  poporul evreu, este asigurat că „va fi izbăvit din ea“ v. 7b. 

În ziua aceea, Domnul va distruge toate națiunile care asupresc Israelul: 

„În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, şi străinii nu-l vor mai supune“ v. 8. 

Versetul 9 lămurește faptul că este vorba despre vremea întoarcerii lui Isus Hristos, când El va restaura împărăția evreilor: 

„Ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor, şi împăratului lor David, pe care li-l voi ridica.“

Păstrând în minte contextul profeției lui Ieremia, în Daniel 12:1, îl găsim pe solul angelic informându-l pe Daniel cu privire la exact aceeași perioadă. Potrivit mesagerului, în acea vreme, îngerul Mihail, „ocrotitorul“ poporului evreu, „se va ridica“ și, așa cum am văzut și în Ieremia, va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta.“ Dar apoi, ca și în Ieremia, îngerul continuă spunând că neprihăniții lui Israel vor fi scăpați din această vreme de necaz: „poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor ridica: unii pentru viața veşnică şi alții pentru ocară şi ruşine veşnică.

Întrucât acest timp de suferință fără precedent este legat atât de strâns de învierea morților, devine din nou evident că această mare „strâmtorare“ va avea loc imediat înainte de întoarcerea din nou a lui Isus Hristos. 

Astfel, atât în Ieremia cât și în cartea Daniel vedem cum la finalul istoriei când „puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot” atunci și doar atunci Israel va fi izbăvit și mântuit.

Cuvintele profeților sunt de o importanță maximă. Problema suferinței finale a poporului Israel va conduce la eliberarea și salvarea lor pe care Domnul a promis-o în legăminte.

Chiar dacă necazul final al poporului evreu va rezulta în izbăvirea corporată a acestei națiuni trebuie să ținem cont de severitatea judecății lui Dumnezeu înainte de izbăvirea finală.

Zaharia profețește despre Ziua Domnului în capitolele 12-14 spunând că două treimi din populația evreilor din țară va fi nimicită și doar restul va rămânea.

Vremea de necaz pentru Iacov va fi o vreme de suferință nemaivăzută pentru poporul evreu care va fi instigată de o serie de cauze diferite.

Profeții ne arată că evreii vor suferi o „mare strâmtorare” la sfârșitul veacului datorită judecății lui Dumnezeu prin ura oamenilor și națiunilor vrăjmașe instigate de mânia lui Satan.

Astfel, citim în Ieremia 30 că necazul lui Iacov este cauzat de judecata Domnului asupra poporului Său 

căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaş, te-am pedepsit cu putere, din pricina mulţimii nelegiuirilor tale şi al marelui număr al păcatelor tale. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale te-am făcut să suferi aceste lucruri! v.14-15

În alte pasaje din profeți citim că devastarea finală va veni ca rezultat al invaziei armatelor inamice conduse de un un conducător crud care va invada țara datorită nelegiuirilor și păcatelor lor.

În Ezechel 38:10-12 citim:

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu (cu privire la invazia finală a lui Antihrist): 

  „În ziua aceea, multe gânduri îţi vor veni în minte şi vei urzi planuri rele. Vei zice: „Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceştia liniştiţi, care stau fără grijă în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri şi neavând nici zăvoare, nici porţi! Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme şi moşii şi locuieşte în mijlocul pământului.”

Astfel, nu-i de mirare că în Ieremia 30 Domnul încheie descrierea necazului lui Iacov comparându-l cu o furtună și o vijelie care va veni asupra națiunilor vrăjmașe:

 Iată, furtuna Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi! Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini şi va înfăptui gândurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor. v.23-24

Când ne gândim la profețiile pe care tocmai le-am văzut, suntem puși numaidecât în fața realității cu adevărat îngrozitoare și izbitoare a faptului că, dacă Ieremia și profetul Daniel au vorbit despre o vreme viitoare de necaz fără precedent asta ar însemna că ceea ce se va abate asupra Israelului ar putea fi cu mult mai rău decât Holocaustul. Uneori, profețiile sunt privite într-o manieră reală, dar profund detașată și lipsită de emoție. Chiar dacă este imposibil să simțim toată greutatea acestor lucruri pe care le discutăm, este esențial să fim sensibili și să nu pierdem o clipă din vedere faptul că nu vorbim despre piese de șah sau despre puncte pe o hartă profetică. Vorbim despre familii reale, oameni și vieți reale. 

Modul în care noi, ca trup al lui Mesia, răspundem acestor informații deopotrivă la nivel individual și colectiv, ar putea foarte bine să fie singurul test, și cel mai mare, cu care ne vom confrunta vreodată. 

În episodele viitore vrem să vedem cum s-a relaționat Domnul Isus Hristos față de Necazul și strâmtorarea finală a poporului Israel și vom încerca să răspundem următoarelor întrebări:

Când va începe Necazul lui Iacov?

Cum va începe?

Cât va dura Necazul lui Iacov?

Cercetarea scripturilor cu privire la aceste întrebări ne poate da certitudinea că acest eveniment va fi unul viitor dar ne pot ajuta și să avem un spirit de veghere și discernământ în modul cum ne vom relaționa față de aceste lucruri viitoare.

Ținând cont de faptul că apostolul Pavel ne spune că cei credincioși dintre neamuri sunt înclinați spre ignoranța acestor lucruri și o atitudine de aronganță față de poporul Israel este de dorit să avem o atitudine smerită și de supunere față de planul lui Dumnezeu cu poporul Israel luând aminte la tot ceea ce cuvintele profeților din vechime ne transmit. 

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect