14. Ce este Evanghelia- Evanghelia și lucrarea Domnului Isus- partea 1

de iun. 5, 2018Audio, Ce este Evanghelia?, Creație, Cursuri, Notițe0 comentarii

14. Evanghelia și lucrarea Domnului Isus- partea 1

cu Ionut Cazan | Ce este Evanghelia?

Seria – Ce este Evanghelia?
Evanghelia și lucrarea Domnului Isus – partea întâi

Așa cum am văzut în episoadele trecute Domnul Isus a venit într-un context specific care avea conturat conceptul evangheliei și elementele caracteristice acesteia. Acest lucru este foarte important de înțeles deoarece fără să cunoaștem elementele gândirii și credinței celor din acea vreme vom avea doar o perspectivă cultural-modernă, distorsionată a Domnului Isus și chiar a evangheliei pe care acesta a vestit-o.

În Marcu 1:15 îl vedem pe Domnul Isus, chiar la începutul lucrării Sale publice rostind:

„Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, Matei redând același lucru spunând: Pocăiți-vă căci Împărăția lui Dumnezeu este aproape”.

Această rostire a evangheliei de pe buzele Domnului Isus, confirma gândirea și credința celor de-atunci. Acestea aveau de-a face cu așteptările imediate a Zilei Judecății și a veacului viitor. Promisiunile lui Dumnezeu urmau să se împlinească prin venirea împărăției Mesianice împreună cu Ceruri noi și un pământ nou precum și învierea din morți și viață veșnică pentru toți cei sfinți. Cu alte cuvinte, Isus a venit pe temelia profeților încurajând poporul prin vestirea evangheliei spunând că Dumnezeu va fi credincios să-și împlinească promisiunile prin propria Sa putere și în mod apocaliptic (la final) îndemnând totuși și la o pocăință imediată și ascultare de poruncile lui Dumnezeu.

De-asemenea avem prima relatare a unui mesaj din sinagogă a Domnului Isus în Luca 4 unde citim:

în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a ridicat să citească, şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia (vestea bună); M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” În urmă, a închis cartea, și a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.”

Vedem cum Isus citează din profetul Isaia predicând Evanghelia și încheind „Astăzi s- au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.”

Pentru un moment ne vom uita puțin în contextul cărții Isaia astfel încât să înțelegem mai bine ce credeau cei din sinagogă când au auzit evanghelia vestită de Isus.

Isus citează din Isaia 61 dar sulul din care citește nu avea capitole sau versete. În prezent, separarea pe capitole și versete ne poate încurca prin izolarea a ceea ce un pasaj vrea să transmită. Isaia 61 este în contextul mai larg al capitolelor 60-63. Toate acestea descriu evanghelia.

Isaia 60 vorbește de promisiunile de restaurare a Ierusalimului până acolo încât și neamurile își vor aduce gloria și bogăția lor ca să rezidească Templul și orașul.

Isaia 61 continuă această temă și vedem cum o anumită persoană anunță această evanghelie (veste bună) a restaurării Ierusalimului

Isaia 62 descrie această restaurare în detalii vorbind despre anumiți oameni de pe zidurile Ierusalimului care amintesc evreilor că Dumnezeu își va împlini promisiunea de a restaura împărăția lui Israel

Isaia 63 vorbește despre Agentul Domnului – omul de război care va zdrobi în picioare vrăjmașii Israelului și va salva poporul evreu.

Cu acest context în minte, ce vrea să spună Isus când citește cartea Isaia în sinagogă iar apoi afirmă: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.” Haideți să vedem în primul rând ceea ce NU a spus Isus.

Nimeni din sinagogă nu credea că Isus a reinterpretat sau redefinit ceea ce era scris în Isaia 60-63 ca și cum Isaia profețea despre evenimentele din lucrarea publică a lui Isus prin Galileea. Evreii nu credeau că prin toate vindecările, minunile și ceea ce făcea Isus, acesta elibera captivii de război, restaura națiunea și Ierusalimul și instaura împărăția. Nu asta era ceea ce Isus făcea și nimeni din sinagogă nu ar fi crezut că El ar fi împlinit ceea ce Isaia a profețit. Isus era în Galileea și nu în Ierusalim – liderii de acolo abia ce l-au respins și l-au aruncat și pe Ioan Botezătorul în închisoare. În niciun caz evreii nu puteau interpreta că Isus împlinea în mod literal aceste capitole sau că reinterpreta ceea ce Isaia a profețit.

Totuși, cum interpretăm faptul că Isus a spus „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.”

Este important să vedem că acest cuvânt „s-a împlinit” nu este folosit în înțelesul restrâns ca și cum tot ceea ce era scris în Isaia 61 a fost împlinit literal. Ideea pe care Isus încearcă să o transmită este că acest pasaj din scriptură și înțelesul lui a fost împlinit în înțelegerea lor sau în auzul lor. Ce înseamna acest lucru? Aceasta înseamna că atunci când Isus a vorbit, cei care l-au auzit și văzut pe Isus au înțeles pasajul mai clar iar în mod specific ei l- au văzut pe cel despre care Isaia profețea, cel care va aduce restaurarea Ierusalimului.

Astfel, Isus vestește și în acest pasaj din Luca aceeași evanghelie care confirmă nădejdea evreiască. Semnele și minunile, vindecările și turnarea Duhului Sfânt peste Isus la botezul său nu făceau nimic altceva decât să confirme că Isus este Mesia, persoana care va împlini toate acestea în Ziua Domnului.

În concluzie, Domnul Isus validează și confirmă elementele evangheliei de până atunci. Dumnezeu își va împlini planul său și va restaura împărăția lui Israel care urma să fie o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Mai mult decât atât, la toate aceste elemente ale evangheliei vedem adăugat până în acest moment că Isus din Nazaret se identifică cu cel care va împlini toate aceste lucruri la final.

El este Sămânța promisă, Fiul lui David, Mesia, cel Ales și împuternicit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt să împlinească planul Domnului. Toate aceste lucruri ne vor ajuta în viitor să putem înțelege mesajul evangheliei proclamat de ucenici după moartea și învierea Domnului.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect