13. Legămintele Scripturii- Vechiul Legământ – Caracteristici generale

de iul. 3, 2018Audio, Cursuri, Legăminte, Legamintele Scripturii, Notițe0 comentarii

 

13. Vechiul Legământ - Caracteristici generale

cu Ionut Cazan | Legămintele Scripturii

Seria – Legămintele Scripturilor

Vechiul Legământ – Caracteristici generale

În episodul trecut am văzut cele 2 tipuri de legăminte din Antichitate din Orientul apropiat și câteva caracteristici ale acestora.

Am văzut cum legământul lui Dumnezeu cu Avraam a fost încheiat unilateral. Dumnezeu s-a jurat să împlinească beneficiile regale (adică țara promisă și binecuvântarea tuturor națiunilor) prin Avraam și sămânța lui.

După izbăvirea Israelului din Egipt, din sclavie, Dumnezeu a făcut un legamânt cu aceștia la Sinai.

Spre deosebire de legământul cu Avraam, legământul de la Sinai cu poporul Israel este unul de suzeranitate focalizat în special pe responsabilitatea și obligațiile părții inferioare, adică a întregului popor Israel.

În Exod 19:5-6 citim condițiile și termenii acestui legământ:

„Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel:
Dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt..” Tot poporul a răspuns: „Vom face tot ce a zis Domnul!”

Dumnezeu a ales poporului Israel și le-a spus că-i vor fi o împărăție de preoți și un neam sfânt dacă vor asculta condițiile legământului. Ca parte a acestui legământ Dumnezeu a dat legea ( învătături și indicații) pe muntele Sinai.

În timp ce în general este o ignoranță a ce cuprinde legea și sunt multe prejudecăți asupra modului cum a ajuns să fie interpretată, Pavel ne spune că legea este duhovnicească, sfântă, dreaptă și bună.

Astfel, Legea slujea ca un îndrumător (Gal.3:23-24) pentru întreaga națiune (și urmașii lor) în ceea ce privește nădejdea și promisiunile date poporului Israel. Binecuvântarea tuturor națiunilor și restaurarea creației depind de această națiune (Israel) ca să-și intre în destin. Darea legii slujea ca un indicator care urma să ghideze această națiune în chemarea specială ce o avea.

Prin înțelegerea caracteristicilor legământului putem deveni pregătiti să ințelegem modul cum se raportează Dumnezeu fată de Israel pe baza legământului de la Sinai. Mai jos sunt câteva aspecte ale Legii:

Așa cum am văzut, Legea era un îndrumător. Avea rolul în aducerea aminte și relatarea izbăvirii din trecut a Israelului prin acțiunile miraculoase ale lui Dumnezeu, precum și încurajarea pentru a ține legământul cu credincioșie și ascultarea de porunci.

În lege vedem consecințe ale ascultării sau răzvrătirii prin binecuvântări si blesteme

(Lev.26/Deut.27-29)

Legea este de asemenea și un martor al nestatorniciei poporului Israel, viitoarei răzvrătiri, și consecințe ale neascultării până în vremurile din urmă ( Deut.4:25-31; 30:1-10; 31:16-29)

În Lege este scris despre mărturisirea viitoare a păcatelor întregului popor Israel și un strigăt al pocăinței precum si promisiunea iertării păcatelor și milei lui Dumnezeu pe baza legământului (Deut.4:25-31; 30:1-10)

Tot în Lege vedem izbăvirea finală a Israelului de celelalte națiuni și de blestemul legii (Deut.30:7; 32:27-43) cât și siguranța promisiunii lui Dumnezeu în împlinirea legământului cu Avraam, pe care legământul de la Sinai este fundamentat.

Astfel, putem vedea că Legea cuprinde mult mai multe elemente și caracteristici decât niște porunci ritualice pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel.

Legea cuprinde învățături și indicații.

Astfel Legea devine un mecanism prin care profeții pot interpreta diferitele situații în care Israel s-a aflat în istorie. În lege găsim și răspunsul la criza cauzată de pedepsele (blestemele) datorate lipsei de ascultare a legământului. Soluția este găsită în promisiunea de salvare în zilele din urmă când Dumnezeu va vedea că puterea lor este risipită (Deut.32:36). Astfel adevărata înțelegere a Legii era ancorată apocaliptic. Rămășița credincioasă a lui Israel dorea împlinirea promisiunilor apocaliptice (de final) pe care Ieremia le-a numit Noul legământ (Ier.31:31-37) și despre care vom discuta la timpul potrivit.

În episodul viitor vom discuta mai pe larg acest caracter profetic al Legii datorită importanței în planului lui Dumnezeu și implicațiilor în vremurile din urmă.

Până atunci îndemnul pentru orice ucenic al Domnului este să devină familiar cu caracteristicile legământului de la Sinai. Fără să cunoaștem acestea vom avea un mesaj neadecvat și o relaționare greșită față de Israel împreună cu o lipsă de discernământ a planului lui Dumnezeu și evenimentelor vremurilor din urmă.

De asemenea, fără o înțelegere clară a condiițiilor vechiului legământ atunci când vom ajunge la lucrarea Domnului Isus și a Noului Legământ vom fi confuzi despre ce s-a împlinit și ce continuă din vechiul legământ și a modului cum trebuie să ne relaționăm față de acesta ca și credincioși dintre Neamuri.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect