11. Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției – 1Corinteni 4:20

de iun. 10, 2018Audio, Cursuri, Notițe, Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției, Ucenicie0 comentarii

 

11. 1Corinteni 4:20

cu Ionut Cazan | Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției

„Căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere” 1Cor.4:20

Mulți comentantatori biblicii folosesc acest verset ca o dovadă clară a inaugurării prezente a împărăției lui Dumnezeu asociată cu lucrarea de putere prin vindecări, semne și minuni.

Cu toate acestea, contextul acestui pasaj nu sprijină nici pe departe această interpretare. Până în acest capitol 4 din Corinteni abundă îndemnuri cu privire la final și nădejdea împărăției viitoare. Haideți să vedem doar câteva dintre ele:

„El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos”. 1Cor.1:8

„…ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi”. 1Cor.2:6

„lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia”. cap.3:13

„De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.” 4:5

și chiar și după cap.4
„Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa”. 1Cor.6:14

Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. (cu privire la venirea Domnului)

1Cor.7:29

Mai mult decât atât, în întreaga epistolă referințele cu privire la împărăție sunt complet viitoare.

„Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”? 1Cor.6:9
cât și întreg capitolul 15 despre Împărăția lui Hristos care va fi instaurată la a doua Sa

venire.

În lumina tuturor acestor versete din contextul cărții venirea Împărăției, Ziua Domnului și judecata viitoare cum putem înțelege afirmația Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere?

Haideți să vedem și contextul imediat al acestui pasaj.

În versetul de dinainte Pavel le spune corintenilor:

„Dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi, şi atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat”.

Pavel adresează aceste cuvinte față de o atitudine de aroganță a unora din Corint cu privire la vorbele și comportamentul pe care îl aveau. Mai sus în acest capitol Pavel îi mustră din nou:

„O, iată-vă sătui! Iată-vă ajunşi bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Şi măcar de aţi împărăţi cu adevărat, ca să putem împărăţi şi noi împreună cu voi”!

Corintenii se comportau ca și cum erau deja în împărăție prin atitudinea și vorbele lor (caracteristice grecilor care căutau înțelepciune și admirația oratoriei).

Pavel le spune că împărăția lui Dumnezeu nu stă în prezent în vorbe și o atitudine de înălțare (contrare mesajului crucii și a modelului apostolilor, chiar Pavel venind la ei slab, fricos și fără vorbiri înduplecătoare. Mai degrabă împărăția lui Dumnezeu va fi caracterizată de putere, adică în sensul de judecată așa cum este înțeles atât din contextul tuturor profeților care vorbesc despre venirea împărăției cât și de îndemnurile pe care Pavel urmează să le dea Corintenilor.

Versetul următor ne spune:

„Ce voiţi? Să vin la voi cu nuiaua sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii”?

Astfel Pavel le transmite Corintenilor că este gata să vină să facă judecată (ca un semn al judecății temporare între credincioși înainte de Ziua Domnului) dacă nu se vor pocăi ca să primească de la el dragoste și duhul blândeții (un semn al bunătății Domnului în veacul acesta).

Chiar întreaga adunare trebuia să judece temporar pe curvarul din corint „ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus” astfel încât această judecată temporară să fie un semn care să inspire pocăință pentur întreaga adunare și frica de Domnul pâna la venirea Împărăției care va veni în putere, judecată și dreptate.

„Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela”.

De asemenea, Pavel continuă pe această temă a judecății în capitolul următor:

„Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi, şi nu la sfinţi? Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea viitoare”?

Astfel, o interpretare a acestui verset: „Împărăția nu stă în vorbe ci în putere” ca fiind inaugurată în acest veac stă împotriva așteptărilor finale a împărăției și a îndemnurilor lui Pavel producând exact reversul la ceea ce Pavel a vrut să transmită Corintenilor. În loc să aibă în prezent o trăire cumpătată și în frică de Domnul datorită puterii și judecătii cu care Împărăția și Ziua Domnului va scoate la lumină toate lucrurile și gândurile oamenilor, inaugurarea Împărăției în prezent produce o atitudine arogantă:

„O, iată-vă sătui! Iată-vă ajunşi bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! cu o trăire ușoară ce va fi judecată la final”.

De aceea, haideți să ne debarasăm și noi de toate învățăturile false precum că învierea, împărăția și Ziua Domnului deja au venit și să lăsăm ca acea Zi viitoare a Judecății și puterii lui Dumnezeu să fie un mecanism de ucenicie înspre sfințirea noastră pe cale astfel încât șă moștenim viața și Împărăția lui Dumnezeu.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect