11. Împărăția lui Dumnezeu- Gloria Templului

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

11. Gloria Templului

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Împărăția lui Hristos – Gloria Templului

Nu doar că Mesia va fi împărat în Israel, domnind din Ierusalim ci El va ridica de asemenea Templul Domnului. În centrul legământului cu David este construirea Templului sau Casei Domnului. A fost decizia lui David să construiască un Templu pentru chivotul-prezența Domnului care a creat contextul anunțării legământului cu David.

„El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. 2Sam”.7:13

Promisiunea din scripturi a unui Templu în Ierusalim nu poate fi niciodată accentuată prea mult. Templul era apogeul profețiilor iar casa Domnului, casa lui Dumnezeu era nucleul vieții națiunii Israel. Templul din Ierusalim era văzut ca așternutul picioarelor lui Dumnezeu (locul unde se odihnesc picioarele mele Is.60:13). Acesta era văzut ca un semn a suveranității și guvernării prezente a lui Dumnezeu peste întreaga creație indicând spre împlinirea finală a judecății divine prin alesul său Mesia.

Psalmul 132 arată foarte clar toate acestea:

„Haidem la locuinţa Lui, să ne închinăm înaintea aşternutului picioarelor Lui!… Scoală-Te, Doamne, vino la locul Tău de odihnă, Tu şi chivotul măreţiei Tale!… Domnul a jurat lui David adevărul şi nu Se va întoarce de la ce a jurat: „Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: „Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit. Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu”.

Templul era înțeles ca locuința lui Dumnezeu (Ez. 37:27) și locul Său de odihnă (Is.11:10), locul unde în cele din urmă va veni și va rezida prin Mesia. Astfel, scrierile profeților presupun întâietatea Ierusalimului și muntelui Sionului datorită faptului că Templul final va fi construit acolo.

Isaia ne spune:

Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântul Domnului. El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; Is.2:2-4

Așa cum am văzut în acest pasaj, cele mai multe descrieri ale Sionului fac referință la prezența Casei Domnului. Ioel ne spune că: „Domnul va răcni din Sion, glasul lui va răsuna din Ierusalim de se vor zgudui cerurile și pământul”. De asemenea ps.110:2 ne spune: „Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: „Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”.

În acest fel Sionul și Templul erau văzute ca epicetrul răscumpărării în veacul viitor de unde Domnezeu va stăpâni peste națiuni prin Mesia. Astfel, Isaia ne transmite: „Un glas răsunător iese din cetate! Un glas iese din Templu! Este glasul Domnului, care dă vrăjmaşilor lui plata cuvenită! Is.66:6

La fel ca țara promisă și linia monarhică a împăraților lui Israel, Templul era văzut ca un mecanism de administrare până la venirea lui Mesia și Zilei Domnului. Mesia urma să vină în Ierusalim să aducă neprihănirea veşnică, şi să ungă Templul. Dan.9:24

Răscumpărătorul va veni din Sion (Is.59:20) care va avea ca efect înnoirea Ierusalimului cu gloria Domnului și pelerinajul națiunilor în Ierusalim unde „casa Slavei Mele o voi face și mai slăvită” (cu referire la Templul mileniar). Porțile noului Ierusalim vor fi deschise continuu…astfel încât oamenii să poată să-și aducă „gloria și bogățiile națiunilor ca să împodobească locul sfântului Meu locaș, unde se odihnesc picioarele Mele”. Is.60:11-13

Ezechel (cap.37), leagă învierea dintre cei morți, restaurarea Israelului și instaurarea împăratului Davidic cu zidirea locașului cel sfânt (Templu).

Robul Meu David va fi împărat peste ei, Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune Locaşul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. Şi neamurile vor şti că Eu sunt Domnul care sfinţeşte pe Israel, când Locaşul Meu cel Sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor.” v.24-28

Ezechel continuă și descrie gloria noului Templu în mari detalii și cu lux de amănunte în cap. 40-47.

În concluzie, mai degrabă decât să submineze nădejdea unui Templu mesianic în viitor vedem din scrierile profeților multe similarități între Templu istoric și cel final. Aceasta avea menirea să întărească slujirea și rolul istoric al Templului ca și pregătire pentru gloria finală care va veni la Templu în veacul viitor.

În următoarele 2 episoade vom vedea cum s-au raportat profeții de după exil (Hagai, Zaharia, Maleahi) la necesitatea Templului iar mai apoi vom vedea confirmarea în Noul Testament despre gloria și Templul ce vor veni în veacul viitor.

Chiar dacă toate aceste teme din profeți cu privire la Ierusalim, Templu și împărăția lui Israel sunt oarecum puțin cunoscute ba mai mult decât atât de multe ori redefinite și distorsionate ca însemnând altceva decât scripturile ne transmit haideți să le acordăm un loc de cinste în nădejdea noastră deoarece vedem că ele sunt prețioase Domnului și mesajului transmis de acesta nouă prin scripturi și în niciun fel nu sunt anulate sau înlocuite ci mai degrabă reprezintă un loc central în răscumpărarea și împărăția pe care Domnul o va aduce.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect