10. Ce este Evanghelia- Evanghelia în acord cu Profeții- partea 3

de iun. 5, 2018Audio, Ce este Evanghelia?, Creație, Cursuri, Notițe0 comentarii

10. Evanghelia în acord cu Profeții- partea 3

cu Ionut Cazan | Ce este Evanghelia?

Seria Ce este Evanghelia

 

Evanghelia în acord cu Profetii – partea a 3 a

 

Citim tot în profetul Isaia următorul pasaj despre Evanghelie:

 

Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce evanghelia (vestea bună), care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” Is.52:7

 

Profetul Isaia apare în istorie la câteva generații după perioada de apogeu a împărăției lui Israel în vremea lui David și a expansiunii de pe vremea lui Solomon.

Între timp, poporul Israel s-a abătut de la ascultarea de Domnul prin idolatrie și prin tot felul de păcate și nelegiuiri. Astfel, Isaia vestește o judecată asupra poporului prin invazii ale popoarelor străine care vor devasta țara și vor lua captivi de război.

 

Isaia 51:17 ne spune:

 

Trezeşte-te, trezeşte-te! Scoală-te, Ierusalime care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei Lui, care ai băut, ai sorbit până în fund potirul ameţelii!… Amândouă aceste lucruri ţi s-au întâmplat: – dar cine te va plânge? – pustiirea şi dărăpănarea, foametea şi sabia. – „Cum să te mângâi Eu?”  Fiii tăi, leşinaţi, zăceau în toate colţurile uliţelor ca cerbul într-un laţ, plini de mânia Domnului şi de mustrarea Dumnezeului tău.

 

Vedem în acest pasaj, că Isaia vorbește despre poporul Israel care ajunge într-un punct foarte jos al devastării totale datorat disciplinei legământului lui Dumnezeu manifestată prin invaziile popoarelor dușmane din jurul lor.

Totuși, mesajul se schimbă dintr-un anumit punct într-unul de speranță și nădejde. Dumnezeu va judeca pe cei care i-au atacat și mai apoi va înălța rămășița poporului Său și împărăția lui Israel.

Citim din Is.51:22-23:

Aşa vorbeşte Domnul tău, Domnul Dumnezeul tău care apără pe poporul Lui: „Iată că îţi iau din mână potirul ameţelii, potirul mâniei Mele, ca să nu mai bei din el! Şi îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îţi ziceau: „Îndoaie-te, ca să trecem peste tine.

 

și în continuare din Is.52:

Trezeşte-te, trezeşte-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă!… Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” Iată glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul şi strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion.  Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci Domnul mângâie pe poporul Său şi răscumpără Ierusalimul. Domnul Îşi descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor; şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.

Vedem în acest pasaj cum vremea de strâmtorare și de necaz pentru Israel, datorită pustiirii popoarelor dușmane este transformată într-o vreme de restaurare a Ierusalimului și împărăției lui Israel.

Acest lucru se realizează la sfârșitul veacului, prin intervenția Domnului de partea poporului Său prin domnia Sa în mijlocul lor. Acest lucru asigură izbăvirea poporului Său și judecata națiunilor vrăjmașe.

Acesta reprezintă mesajul evangheliei (veștii bune) purtat de solii care vin pe munții Sionului să vestească în Ierusalim că Domnul va împărății și va lua partea poporului Său.

 

Vestea bună (evanghelia), în acord cu profetul Isaia, este asociată cu victoria Domnului într-un context militar asupra dușmanii Săi și venirea Domnului și restaurarea împărăției lui Israel. Acest lucru era un motiv de bucurie pentru locuitorii Ierusalimului și ai poporului Israel.

 

Ne putem întreba din nou…

 

Cum a devenit această „veste bună” a restaurării naționale a Israelului veste bună pentru națiunile pământului?

 

În parte, o asemenea întrebare este legitimă iar prin ea dorim să înțelegem cum putem armoniza toate aceste lucruri cu cele pe care le știm din Noul Testament și evanghelia pe care noi o cunoaștem prin viața și lucrarea Domnului Isus.

În același timp, această întrebare expune de asemenea ignoranța noastră cu privire la mesajul profeților și fundamentul alegerii și promisiunilor lui Dumnezeu față de Israel.

 

De aceea, în episoadele viitoare vom începe să vedem contextul și gândirea care era conturată în vremea Domnului Isus ca mai apoi să putem înțelege însemnătatea lucrării, morții și învierii Sale.

Astfel, vom putea avea rădăcini solide în modul cum profeții și apostolii Domnului înțelegeau Evanghelia și ce au vrut să transmită mai departe generațiilor următoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect