10. Împărăția lui Dumnezeu- Gloria Ierusalimului confirmată în NT

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

10. Gloria Ierusalimului confirmată în NT

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Împărăția lui Hristos – Gloria Ierusalimului – Confirmarea în Noul Testament

Așa cum am văzut în episodul trecut centralitatea așteptărilor gloriei Ierusalimului era datorată promisiunilor și legămintelor lui Dumnezeu cât și a mesajului dezvoltat prin profeți. Putem vedea și în Noul Testament aceeași continuitate a nădejdii unui Ierusalim glorificat care reconfirmă mesajul din scripturile vechi testamentale.

Credincioșii din Noul Testament erau înrădăcinați în cuvintele profeților care descriu viitorul Ierusalimul așa cum vedem și în Apoc.21-22. Dumnezeu va întemeia orașul sfânt, noul Ierusalim ( Apoc.21:1 cf.Is52:1) gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei ( Apoc.21:2, Is.54:5-6, 62:4-5). Acesta va fi locul unde va locui Dumnezeu ( Apoc.21:3, ps.132:13, Ez.37:27) unde va șterge orice lacrimă și nu va mai fi tânguire nici țipăt, nici durere ( Apoc.21:4, Is.25:8, Is.65:18).

Ierusalimul va fi împodobit cu diamante și metale prețioase (Apoc.21:11, Is.54:11-12, 62:3) iar gloria lui Dumnezeu îl va acoperi (Apoc.21:23-27, Is.4, 60, 62:2). În el va fi râul vieții și pomul vieții care vor sluji pentru vindecarea neamurilor ( Apoc.22:1, Zah.14:8, Ez.47:1-12).

Pentru credincioșii evrei din adunările primare, viziunea lui Ioan din Apocalipsa se potrivea în mod perfect cu descrierile profeților. Niciunul dintre aceștia nu ar fi reinterpretat Vechiul Testament în mod spiritual redefinind profețiile din trecut ca însemnând altceva. Mai degrabă, viziunea lui Ioan din Apocalipsa, chiar în limbajul ei metaforic întărea în mod direct legămintele și promisiunile lui Dumnezeu din vechime.

Cu privire la adjectivul „nou” ( Noul Ierusalim) acesta înseamnă o schimbare în calitate sau esență mai degrabă ca fiind ceva nou care nu a mai existat pană atunci. Astfel concepte ca Ceruri noi și un pământ nou sau Noul Ierusalim pot fi interpretate în mod simplu ca o împlinire de final a profețiilor din Isaia când pământul și Ierusalimul va fi condus sub o domnie dreaptă a lui Isus Hristos față de starea prezentă de decădere și nedreptate.

Ierusalimul a fost în mod obișnuit înțeles ca fiind „orașul marelui Împărăt” (Ps. 48:2; Matt. 5:35). Atunci când Isus a rostit: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! a fost urmat de două profeții Iată că vi se lasă casa pustie”; (cu referire la distrugerea Templului) și:

„căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” aceasta din urmă interpretându-se ca împlinirea finală a așteptărilor mesianice.

Astfel, Isus își asumă că Israel îl va vedea din nou și vor recunoaște domnia lui iar Ierusalimul va fi adunat sub protecția Sa.

În plus, în acord cu profeția din Dan.7:25 și 9:26 Isus profețește că „Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, până se vor împlini vremurile Neamurilor”. (Luca 21:24) acest lucru implicând o restaurare a Ierusalimului după revenirea fiului omului (v.25-28).

De aceea, haideți să prețuim cuvintele profeților și mesajul tuturor scripturilor și să avem credința neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care

încă nu se văd sau nu sunt prețuite în veacul acesta. Prin ele vom fi găsiti credincioși și vrednici de moștenire în Împărăția ce va să vină.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect