1. Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției – Matei 3 – Împărăția Cerurilor este aproape

de iun. 8, 2018Audio, Cursuri, Notițe, Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției, Ucenicie0 comentarii

 

1.Matei 3 - Împărăția Cerurilor este aproape

cu Ionut Cazan | Pasaje asociate cu redefinirea Împărăției

Pasaje asociate cu așa-zisa inaugurare/redefinire a împărăției lui Hristos

În centrul controversei despre redefinirea împărăției lui Dumnezeu se află chiar spusele lui Isus Hristos. A afirmat Domnului Isus nădejdea evreiască din lege și profeți sau a fost un altfel de evreu care a prezentat o altă versiune decât cea prezentă în iudaismul din vremea lui, proclamând astfel o împlinire spirituală prezentă a împărăției? Simțul realității ne-ar sugera că Domnul Isus a afirmat și confirmat nădejdea profeților împlinind la prima venire doar suferința mesianică spre iertarea păcatelor a celor care urmau să creadă.

Cu toate acestea, perspectiva modernă interpretează lucrarea și spusele Domnului Isus ca fiind o dovadă a redefinirii nădejdii de final a împărăției. De aceea, astăzi ne vom uita la proclamarea inițială a mesajului lui Ioan Botezătorul și a Domnului Isus. Amândoi au avut aceeași vestire la începutul lucrării lor publice:

„Pocăiți-vă, căci Împărăția Cerurilor este aproape”!

Contextul proclamării acestor cuvinte de către Ioan (în Mat.3) implica „mânia viitoare” (v.7), „o secure înfiptă la rădăcina pomilor spre tăiere și o aruncare în foc” (v.10) cât și „pleava adunată pentru a fi arsă în foc” ( v.12). Toate acestea sunt în mod direct referințe din profeți și cu siguranță toată lumea a înțeles aluziile acestor citate ca fiind legate de Ziua Domnului.

Domnul Isus și Ioan au repetat mesajul profeților: „Ziua Domnului este aproape”! (așa cum vedem Isaia 13:6; Ioel 1:15; Tefania 1:7; cf. Ezechel 30:3; Obadia1:15; Maleahi 4:5). Toți cei din acea vreme înțelegeau că Ziua Domnului și Împărăția lui Dumnezeu erau concepte sinonime deoarece acea Zi urma să inaugureze Împărăția.

Astfel, Domnul Isus își trimite ucenicii prin satele Galileei ca să proclame: „Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi” (Lc.9:11) avertizând că „în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea” care va respinge mesajul ucenicilor. Putem vedea în același pasaj legătura directă dintre mesajul împărăției lui Dumnezeu și zilei Domnului (zilei de judecată).

De asemenea, la sfârșitul unui discurs legat despre semnele finalului Domnul Isus spune:

„Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape”. Luca 21:28-31

Putem vedea, mai apoi același mesaj al urgenței venirii Împărăției lui Dumnezeu și Zilei Domnului chiar și după moartea și învierea Domnului Isus. În lumina nădedjii suntem îndemnați să trăim credincios.

„Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în rugăciune”. 1Pet.4:7

„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape”. Iacov 5:8

„Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii”. Rom.13

În lumina venirii Domnului (Fil.3:20) și învierii noastre (v.21), Pavel îndeamnă: „Domnul este aproape”! „Nu vă îngrijorați de nimic”…Fil.4

Autorul din Evrei ne spune „să ne îndemnăm unii pe alții cu cât mai mult cu cât vedem că Ziua se apropie” iar întreaga carte a Apocalipsei este scrisă cu această perspectivă că „vremea este aproape” și aceste lucruri au să se întâmple curând.

În lumina profeților din trecut și a continuității pe care o vedem în Noul Testament este evident că Domnul Isus nu schimbă înțelegerea nădejdii acelora din vremea lui atunci când a declarat că Împărăția este aproape. Mai degrabă, vedem un îndemn la pocăință și o nevoie al unui răspuns cu o inimă întreagă în baza acestui mesaj.

Ce putem spune atunci despre presupusa întârziere a venirii Împărăției? Au fost aceștia greșiti când declarau iminența venirii Împărăției? Nicidecum. A fost Isaia greșit când acesta declara că Ziua Domnului e aproape cu mai mult de 8 secole înaintea lui Isus și a apostolilor? A fost Țefania greșit când a făcut același lucru cu 2 secole mai târziu? Sau Maleahi la sfâșitul vechiului testament declarând același lucru? Cu siguranță că nu. Ei funcționau în rolul lor profetic rostind mesajul pe care l-au primit de la Dumnezeu. Chiar dacă unii badjocoresc întârzierea împlinirii făgăduințelor Sale Petru ne spune că:

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”.

Astfel cei care au vorbit în dreptul lui Dumnezeu au avut întotdeauna și vor avea mereu același mesaj: „Pocăiți-vă căci Ziua Domnului este aproape”!

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect