În acest video putem vedea teologia lui Pavel asupra justificării prin credință în contextul istoric apocaliptic evreiesc ( 2 Cor. 5; Rom. 5:8-9).