Episodul 9 – Introducere în Evanghelia după Luca

de apr. 20, 2018Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Evanghelia după Luca este unică în multe aspecte – de la modul în care relatează nașterea lui Isus, până la faptul că este singura care include lucrarea Domnului din Iudea și Perea, desfășurată cu 6- 8 luni înainte de cruce. În acest episod vom vorbi despre autor, data când a fost scrisă, câteva teme majore și stilul literar al cărții. Cel mai importatnt de reținut este că Evanghelia după Luca este aranjată cronologic și include o porțiune mare din lucrarea Domnului, pe care celelalte Evanghelii nu o menționează.

Transcriere completă

Introducere în Evanghelia după Luca

În studiile trecute am văzut cum evanghelia după Matei este structurată tematic. Cu alte cuvinte Matei nu încearcă să ne spună ce a făcut sau spus Isus în ordine cronologică ci el ne comunică ceea ce a făcut Isus grupând în teme specific. Marcu este structurat linear și cronologic ceea ce ne ajută desfăsurarea evenimentelor.

Cine a scris Luca? Părinții bisericii, incluzând pe Ireneu și Tertulian îi atribuie în mod unanim lui Luca, doctorul și partenerul de misiune a lui Pavel, scrierea acestei evanghelii cât și cartea Fapte. În Col.4:11 Pavel ne spune că erau câțiva parteneri de misiune cu el dintre neamuri iar Luca era unul din ei. Ambele cărți, Luca și Fapte, au același stil și se adresează unei persoane pe nume Teofil. În Fapte 1:1 textul se referă chiar și la cea dintâi carte întărind legătura dintre Fapte și Luca. Luca nu a fost martor ocular la ceea ce a scris dar ne informează că a strâns cu grijă informații despre viața și slujirea lui Isus de la cei ce au fost martori oculari și care știau aceste lucruri personal. Vedem cum Luca, ca un doctor, e minuțios ca aceste mărturii să fie bine argumentate și clare.

Când a fost scrisă Luca? Cel mai probabil a fost scrisă la începutul anilor 60 dar după ce a fost scrisă evanghelia după Marcu.

Cum e structurată cartea? Luca este aranjată linear și cronologic la fel ca și Marcu. Luca descrie în primele două capitole atât de multe detalii frumoase despre nașterea lui Isus. Probabil că fecioara Maria sau cineva foarte apropiat i-a mărturisit lui Luca despre aceste evenimente inițiale. Mai apoi în Luca 3-4 vedem lucrarea lui Ioan Botezătorul, botezul lui Isus și câteva lucruri pregătitoare despre slujirea lui Isus. Apoi până la cap.9:51 Luca descrie lucrarea publică a lui Isus în Galileea. De la Luca 9:51-17:10 este o porțiune specială și unică pe care Luca o descrie. Este vorba de slujirea lui Isus din Iudeea și Pereea cu 6-8 luni înainte de cruce. De la 17-24 Luca relatează ultimele evenimente de la Ierusalim, săptămâna Patimilor și învierea.

Care sunt temele din Luca? Cea mai mare temă din Luca și Fapte este că Isus este împăratul lui Israel numit Mesia și aceea că Isus este Dumnezeu. Vedem acest lucru încă de la capitolele de început. Îngerul Gabriel în Luca1:32-33 i-a spus mamei sale că Isus va fi cel ce va sta pe scaunul de domnie a lui David și va domni peste Israel din orașul Ierusalim pentru totdeauna.

Apoi în cap.3 îl vedem pe Ioan Botezătorul care prevestește venirea Domnului. Cine apare apoi imediat pe scena evenimentelor? Isus, El este Domnul cel pe care Ioan îl anunța.

Luca îl prezintă pe Isus ca Salvatorul lumii întregi prezentând genealogia lui ca fiu al lui David fiu al lui Adam, arătând că El este fiul lui Dumnezeu.

Cum am menționat mai devreme, Luca relatează o mare parte din slujirea lui Isus în Pereea ceea ce celelalte evanghelii nu includ. După ceva mai mult de un an în Galileea care este în partea nordică a Israelului Isus călătorește în sud înspre Iudeea și Pereea. Această porțiune este extrem de semnificativă fiind ultimele 6-8 luni ale lui Isus înainte de Ierusalim și răstignirea Sa.

Duhul Sfânt, de asemenea este prezentat în cartea Luca și Fapte. La botezul lui Isus, coborârea Duhului reprezintă confirmarea acestuia ca fiind împăratul promis ce va domni pe tronul lui David în Ierusalim. Apoi în Luca 4, Isus citează din Isaia: “Duhul Domnului este peste mine…” din nou o declarație că El este Mesia. În Faptele Apostolilor, Luca continuă să sublinieze lucrarea Duhului, ca o nouă circumcizie- acesta fiind semnul legământului care va desemna cine va moșteni promisiunile făcute lui Avraam când Ziua Domnului va veni.

În Luca vedem cum Isus are milă de cei din clasa socială joasă, de femei, de cei săraci, de vameși, de păcătoși și de neamuri. Luca include acestea în pilda bunului Samaritean, cei 10 leproși, Zacheu care nu sunt relatate în celelalte evanghelii.

În concluzie :

1.Luca, un doctor dintre neamuri, este autorul cărții. 2.Cartea este scrisă la mijocul anilor 60 d.Hr. după Marcu.

3.Luca este aranjată cronologic și include o secțiune mare din regiunea Iudeea și Pereea din slujirea lui Isus.

4. Luca se focalizează să-l descrie pe Isus ca Salvatorul lumii, Împăratul lui Israel și singurul și adevăratul Dumnezeu.