Episodul 15 – Nașterea lui Ioan și scandalul din Nazaret

de apr. 22, 2018Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

După aproape 9 luni în care a fost mut, Zaharia s-a bucurat de naștera fiului său, Ioan. Limba sa a fost dezlegată și el a profețit că acest copil va merge înaintea Domnului să-I pregătească calea. Cel mai probabil după nașterea lui Ioan, Maria urma să se întoarcă în Nazaret, intrând în cel mai greu sezon al vieții sale de până atunci. Ea s-a întors acasă după trei luni cu o sarcină deja vizibilă. Ce putea să însemne toate acestea pentru cea despre care s-a spus că i s-a făcut mare har? În acest episod vom descoperi pe scurt toate acestea.

 

Transcriere completă

Nașterea lui Ioan și scandalul din Nazaret

În studiul anterior am văzut vizita Mariei la Elisabeta în zona muntoasă a Iudeii. Maria a stat acolo trei luni cu Elisabeta iar aceste două mame au trăit în obscuritate în timp ce purtau în pântecele lor cei mai importanți copii din istoria omenirii. Am văzut cum Dumnezeu face lucrurile foarte diferit de cum noi le-am percepe și chiar nașterea lui Ioan și Isus ne arată o imagine a acestui lucru.

“Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii şi rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea şi se bucurau împreună cu ea. În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul şi a zis: „Nu. Ci are să se cheme Ioan.” Ei i-au zis: „Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta.” Şi au început să facă semne tatălui său, ca să ştie cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliţă de scris şi a scris, zicând: „Numele lui este Ioan.” Şi toţi s-au minunat. În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, şi el vorbea şi binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toţi vecinii i-a apucat frica şi în tot ţinutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toţi cei ce le auzeau le păstrau în inima lor şi ziceau: „Oare ce va fi pruncul acesta?” Şi mâna Domnului era într- adevăr cu el. Luca 1:57-66

Elisabeta a născut și vecinii și rudele au fost primii care s-au bucurat de nașterea lui Ioan. După opt zile copilul a fost circumcis după legea lui Moise și trebuia să i se dea un nume. Zaharia era încă mut. Cât de ciudate au trebuit să fi fost cele opt zile pentru Zaharia când toți celebrau și se felicitau mulțumind lui Dumnezeu dar el nu era în stare să spună un cuvânt. În ziua circumciziei Elisabeta a insistat ca numele să fie Ioan iar lui Zaharia i s-a cerut să confirme acest lucru. I s-a dat o tăbliță și el a scris că numele lui va fi Ioan. În acea clipă i s-a deschis limba și a început să-l binecuvinteze pe Dumnezeu:

„Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, –cum vestise prin gura sfinţilor Săi proroci care au fost din vechime –mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc! Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri şi Îşi aduce aminte de legământul Lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam, că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre. Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteşti căile Lui şi să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui; datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” Luca1:68-79

Profeția lui Zaharia este foarte similară cu cea din cântarea Mariei prin faptul că interpretează nașterea lui Ioan în lumina profețiilor din vechiul testament. Prima parte a acestei rostiri ne vorbește despre venirea unui împărat în Israel din linia lui David care va salva Israelul de vrăjmașii lui și care va domni peste casa lui Iacov pentru totdeauna (așa cum

am văzut în 2Sam.7 în legământul lui Dumnezeu cu David). Prin acest corn de mântuire din linia lui David, Dumnezeu își va aduce aminte de legământul cu Avraam prin care a promis să binecuvinteze prin sămânța sa toate națiunile pământului. Într-o zi, Israel va fi adus din nou în țara lui în siguranță desăvârșită de unde își vor împlini chemarea de a fi o națiune de preoți care se închină Domnului. A doua parte a acestei prorocii are de a face cu fiul său, Ioan, și cum el va fi parte din planul lui Dumnezeu pentru a-și împlini legămintele cu Israel. Vrem doar să menționăm doar un anumit aspect din toate detaliile acestei părți. Zaharia spune că el va merge înaintea Domnului să-i pregătească căile și face referire la două pasaje din vechiul testament Isaia 40 si Maleahi 3. Am vorbit pe scurt despre acestea dar e de o importanță deosebită să le înțelegem în contextul potrivit.

După nașterea lui Ioan, Maria s-a întors acasă în Nazaret. După cum am spus data trecută nu putem să ne dăm seama cât de scandalos a părut familiei, lui Iosif și vecinilor faptul că Maria s-a întors însărcinată. Rușinea că a rămas însărcinată când era doar logodită era foarte mare în acea perioadă. Dar ce ne spune acest lucru despre Dumnezeu? În Luca 1:28 Dumnezeu îi spune Mariei că i s-a făcut mare har. Probabil nimeni nu ar fi spus acest lucru despre această femeie cu o sarcină nedorită din ce se putea vedea la exterior. Totuși Dumnezeu știa că Maria va fi neînțeleasă și va purta o rușine pentru acest lucru. Dar Dumnezeu se uită la inimile oamenilor.

Matei ne spune perspectiva lui Iosif :

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Matei1:18-19

Cu toate că mare parte a evenimentelor se concentrează pe Maria totuși trebuie să ne întrebăm noi înșine ce fel de om era Iosif. Dumnezeu i-a încredințat să aibă grijă de propriul Său fiu deci Dumnezeu a văzut ceva deosebit în Iosif. Matei ne spune că Iosif era neprihănit. Totuși cum a reacționat Iosif când a aflat că Maria era însărcinată? Probabil a fost devastat emoțional totuși el a dorit să se despartă de ea nedorind să o facă de rușine.

Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, să scoată pe fată la uşa casei tatălui ei; să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate şi să moară, pentru că a săvârşit o mişelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să cureţi astfel răul din mijlocul tău. Deut.22:20-21

Acesta este contextul în care Maria a rămas însărcinată și cum a fost perceput acest lucru de Iosif și de către oamenii din Nazaret. Toți din acel oraș ar fi trebuit să fie evrei credincioși și să cunoască legea lui Moise. Iosif avea de luat o decizie- dacă ar fi trebuit să o dea pe Maria spre moarte sau să facă altfel ca să nu o rușineze public. Iosif nu a vrut să-i aducă o și mai mare rușine publică și judecată. Nu știm sigur ce avea Iosif în minte dar după cum vom vedea în studiul viitor el va primi vizita unui înger și își va însuși copilul și pe Maria de soție.

Totuși ei trebuiau să poarte rușinea bârfelor chiar dacă în mod legal s-au căsătorit. Asta doar ca să vedem ce a însemnat până aici favorul lui Dumnezeu peste Maria. Pentru Maria urmau cele mai grele luni din viața ei. Luca ne spune că Simeon a profețit peste Maria că sufletul ei va fi străpuns de o sabie din pricina copilului. Trebuie să ne gândim la tot ce s-a întâmplat cu Maria până în acest moment iar acest lucru trebuie să ne influențeze ideea de favor din partea Domnului.

Câteva puncte de meditare:

1. Imaginează-ți că ești unul din vecinii lui Zaharia și ai Elisabetei care a fost prezent la circumcizia lui Ioan și că dintr-o dată îl auzi pe Zaharia că profețește. Ce ai crede despre aceste lucruri?

2. Gândește-te la călătoria Mariei înapoi spre Nazaret și cum s-a gândit ea să le spună familiei și celor din Nazaret că e însărcinată.

3. Gândește-te la Iosif după ce a aflat că e însărcinată. Ce sentimente putea să aibă?