Episodul 13 – Anunțul nașterii lui Isus

de apr. 20, 2018Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Scriptura relatează încă o dată apariția îngerului Gabriel, de această dată la o tânără pe nume Maria, dintr-un oraș disprețuit din nordul Israelului numit Nazaret. Îngerul nu i-a spus Mariei doar că va rămânea însărcinată de la Duhul Sfânt ,ci și că fiul ei va fi regele pe care Dumnezeu l-a promis lui David cu mult timp în urmă. Care a fost reacția Mariei la cuvintele îngerului Gabriel? Acest episod se uită la Luca 1:26-38.

 

Transcriere completă

Anunțul nașterii lui Isus

În ultimele două studii ne-am uitat în Luca cap.1 și evenimentul cu parinții lui Ioan Botezătorul. În acest studiu vom vedea ca ceea ce urmează care este strâns legat de nașterea lui Ioan Botezătorul și anume anunțul nașterii lui Isus.

În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” Luca1:26-33

La fel cum am văzut cu Zaharia și întâlnirea lui cu Gabriel de la Templu, Luca ne aduce aminte că aceste lucruri s-au petrecut într-o anumită perioadă de timp în istorie, în luna a șasea în calendarul evreiesc, care corespunde cu luna august-septembrie în calendarul modern. La fel ca la Zaharia, Gabriel este trimis în Nazaret, un oraș mic și disprețuit din partea de nord a Israelului într-o regiune pe nume Galileea. O fecioară pe nume Maria și viitorul ei soț Iosif trăiau aici. Ceea ce mai știm este că Nazaretul nu era privit prea bine de poporul Israel.

Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!”, i-a răspuns Filip. Ioan1:46

Gândește-te la un oraș sau sat aproape de tine despre care oamenii au o părere proastă și unde nu ar vrea să trăiască vreodată. Acesta era genul de orășel unde Dumnezeu l-a trimis pe Gabriel. Dacă ai fi trăit în secolul întâi în Israel te-ai fi întrebat cu adevărat: A ales Dumnezeu Nazaretul? …probabil eu n-aș fi făcut-o…

Vedem în acest orășel Nazaret o fată pe nume Maria. Luca nu ne dă alte detalii despre ea decât că era fecioară și era logodită cu Iosif. Nu avem nicio linie genealogică, niciun merit special…nimic. Gabriel o vizitează pe Maria în luna august-septembrie și primul lucru care i-l spune este că i s-a făcut mare har. Gândiți-vă la aceasta – ea trăia într-un oraș neînsemnat și nu avea nimic special – totuși Gabriel îi spune că ea are harul și favorul lui Dumnezeu. Probabil ea avusese o săptămână normală și era o zi obișnuită în care trăia iar Maria nu avea nicio idee că ochii Domnului erau peste ea, cercetând și evaluând inima ei. Iar dintr-o dată îngerul Gabriel apare în camera ei. Toate acestea le-am spus doar ca să vedem cât de diferit vede Dumnezeu față de oameni. Chiar și Maria a fost confuză la început de cuvintele lui Gabriel. Luca ne spune că ea a fost tulburată și încerca să înțeleagă ce înseamnă această urare.

Haideți să ne gândim pentru o clipă ce ne spun toate acestea despre inima lui Dumnezeu? El ar fi putut ca fiul său să se nască într-o familie foarte respectată, într-o regiune bogată din Ierusalim și să anunțe la toți oamenii din oraș, pe Irod și la Roma dar Dumnezeu nu a procedat în felul acesta. El a ales-o pe Maria. Dintre toți aceia care erau plini de mândrie și dorință de putere în Ierusalim, îngerul Gabriel a apărut la o tânără fată fără nicio reputație trăind într-un oraș obscur.

1Sam.16:7 „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”

Gabriel continuă să spună că Maria va naște un fiu și numele lui va fi Isus (Dumnezeu salvează). Pe o mare mulțime de copii îi chema în acea vreme Isus sau Iosua. Numele lui ne aduce aminte de doua pasaje din VT – primul este Iosua fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, iar al doilea este Iosua, fiul lui Ioțadac, marele preot după exilul Israelului (Zaharia 3). Vedem cum Isus (Iosua) este văzut ca unul mai mare decât Moise, cel care înt-o zi va conduce rămășița lui Israel în țara promisă și de asemenea este asemănat cu o figură preoțească prevestită și de Iosua fiul lui Ioțadac-marele preot.

Gabriel continuă: El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” v.32-33

Atât de multe pot fi spuse despre aceste cuvinte ale îngerului. Maria era evreică și cunoștea foarte bine promisiunile lui Dumnezeu din Lege și Profeți despre națiunea și poporul ei. Gabriel se referă aici la promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o regelui David în 2Sam.7:

“ Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui. Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu. v.12-14

Chiar de la început, înainte ca Isus să fie născut, Gabriel îi spune Mariei că fiul pe care îl va naște va fi cel despre care este scris în 2Sam.7 sau Isaia9. El va domni peste națiunea Israel ca împărat din Ierusalim la fel cum a făcut-o David. Trebuie să vedem următorul lucru – Gabriel nu vorbește despre vreo domnie din ceruri sau vreo domnie spirituală abstractă. El folosește un limbaj foarte specific cu care Maria era familiară și înțelegea foarte bine aceste lucruri ca evreu- faptul că Isus va domni din Ierusalim peste Israel. Totuși diferit de David care a murit și împărăția lui a luat sfârșit, fiul Mariei va avea o împărăție pentru totdeauna. După cum o să vedem, evangheliile nu schimbă acest mesaj și așteptările de unde o să domnească Isus – întotdeauna a fost același loc – de pe tronul lui David din orașul Ierusalim. Limbajul este atât de specific încât Maria nu și-ar fi putut închipui că tronul lui David poate însemna altceva decât ceea ce deja s-a profețit în vechiul testament și ceea ce s-a înțeles în istoria lui Israel. După cum o să vedem în viitor singurul lucru care s-a adăugat acestui rege a lui Israel urma să fie suferința lui înainte de a primi gloria împărăției care urmează să fie instituită în Ierusalim. Lucru care e clar e că Isus nu a

stat în ultimii 2.000 de ani pe tronul lui David și nici nu stă în prezent. Când El se va întoarce a doua oară, El va domni din Ierusalim și va stabili o împărăție care va domni peste casa lui Iacov pentru totdeauna. Despre aceste lucruri vom mai discuta pe măsură ce vom parcurge evangheliile.

Acum gândiți-vă ce putea să gândească Maria când a auzit toate astea. Ea urma să nască pe regele Israelului care va împlini promisiunea lui Dumnezeu făcută lui David. Imperiul Roman era în controlul Israelului în acea vreme și Irod conducea peste Iudeea din Ierusalim. Maria ar fi putut interpreta acest mesaj foarte provocator pentru cei ce urmau să audă că împăratul lui Israel urma să se nască.

Răspunsul Mariei nu este în necredință ca la Zaharia totuși ea întreabă cu sinceritate cum se va întâmpla aceasta dacă ea era fecioară. Lipsa ei de înțelegere nu a intimidat-o să primească și să creadă cuvântul Domnului. Oh, dacă acest lucru ar fi adevărat și despre noi când citim evangheliile și să credem tot ce ne spun ele.

Gabriel continuă să spună: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea. v.35-38

La ceva timp după apariția îngerului, nu știm când, Duhul Sfânt a venit asupra Mariei și puterea lui Dumnezeu a umbrit-o. Nu știm cum s-a întâmplat aceasta, scripturile nu ne spun dar noi trebuie să ne minunăm și să credem la fel ca Maria.

Gabriel o menționează și pe Elisabeta, ruda Mariei, aceeași Elisabeta care a conceput miraculos și a fost însărcinată cu Ioan. Aceasta urma să fie un semn pentru Maria că ceea ce Gabriel a spus era adevărat și urma să se împlinească. Ce putea crede Maria despre Elisabeta rudenia ei care era în vârstă când a auzit că era însărcinată?

Alte puncte de meditație:
De ce credeți că Domnul a ales-o pe Maria ca prin ea să fie născut Mesia? Cum ar fi fost să fi în locul Mariei?

I-ai fi spus cuiva despre această vizită a îngerului?