Episodul 45 – Primii ucenici

de apr. 5, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

După două zile de la ieșirea din pustie, Isus s-a întâlnit în Betania de dincolo de Iordan cu cu grup de pescari din Galileea. Acești pescari, Andrei, Ioan, Petru, Filip și Natanael urmau să petreacă ceva timp împreună cu Isus înainte să se întoarcă în regiunea de nord. În acest episod vom examina mai îndeaproape acest eveniment încercând să clarificăm cronologia primelor capitole din Ioan în relație cu celelalte evanghelii.

Transcriere

Primii ucencici

În episodul trecut am văzut evenimentele din jurul Betaniei de dincolo de Iordan. Isus abia ce venise din nou la Ioan din perioada  de ispitire a pustie iar acesta proclamă „Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!”. Am vorbit despre cum a înțeles Ioan că Isus urma să fie cel căruia îi pregătea calea deoarece peste Isus s-a pogorât Duhul Sfânt la botezul Său. În lucrarea sa, Ioan, a accentuat atât divinitatea lui Isus cât și rolul său de Hristos, cel ce va conduce pământul din Ierusalim. Totuși înainte ca Isus să se instaureze pe tronul său din Ierusalim, el va suferi ca jertfă pentru păcat- fiind mielul de ispășire pentru păcatele lumii. Astăzi ne vom uita mai departe în evenimentul când Isus își întâlnește primii ucenici.

A doua zi, Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui.  Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus.  Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutaţi?” Ei I-au răspuns: „Rabi (care tălmăcit înseamnă Învăţătorule), unde locuieşti?” Veniţi de vedeţi”, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia; şi în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.  Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos). Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis: „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru). Ioan1:35-42

Unde și când se întâmplă acestea? Suntem în Betania de dincolo de Iordan, la nord de Marea Moartă. Aici și-a desfășurat Ioan Botezătorul o mare parte din lucrarea sa publică și unde și Isus a fost botezat. Uitându-ne când se întâmplă acestea suntem încă la începutul anului 27 d.Hr., probabil la vreo 6 săptămâni după botezul lui Isus. Deci Isus a fost botezat, a fost dus de Duhul în pustie 40 de zile, iar acum suntem doar la câteva zile după întoarcerea lui din pustie. Aici urmează să-i întâlnească pe primii ucenici.

Haideți să ne imaginăm această scenă. Împreună cu Ioan este un grup de oameni în timp ce el învăța și boteza. Cu o zi înainte Ioan l-a văzut pe Isus pentru prima dată de când fusese botezat și a afirmat „Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!”. Acum este a doua zi iar Ioan îl vede din nou. De data aceasta Isus nu intenționa să meargă la Ioan ci doar umbla în acea zonă. Cuvintele lui au fost auzite de doi ucenici pe nume Andrei și Ioan. Aceștia doi îl părăsesc pe Ioan Botezătorul și îl urmează pe Isus.

Evanghelia evidențiează că era ceasul al 10-lea (4 după amiază în timpul modern). Acești doi ucenici au început să-l urmeze pe Isus în timp ce acesta se plimba în acea zonă. Ce s-a stârnit în inima lui Andrei și a lui Ioan în timp ce l-au părăsit pe Ioan Botezătorul și au început să meargă după Isus? Ioan Botezătorul făcea mai mult decât actul botezului – el predica și le spunea oamenilor care e însemnătatea lucrării lui. După botezul lui Isus și pogorârea Duhului Sfânt cel mai probabil Ioan le spunea oamenilor despre Isus. Cu siguranță acești ucenici aveau inimi sincere, ei l-au auzit pe Ioan predicând despre Isus iar acum îi vedem părăsindu-l pe Ioan și mergând după Isus.

După ce aceștia au început să-l urmeze, Isus i-a întrebat: „Ce căutați?” iar aceștia au răspuns: „Unde locuiești?” iar Isus le-a spus să vină să vadă. Trebuie să ne imaginăm entuziasmul care era pe fața acestor ucenici în timp ce mergeau cu Isus acolo unde locuia, probabil undeva în apropierea Betaniei de dincolo de Iordan. După tot ceea ce Ioan spusese, ei au ajuns să fie cu cel despre care Ioan le vestise tot timpul. Ei folosesc termenul „rabi” pentru a-l descrie pe Isus care era un termen obișnuit pentru ucenici de a se adresa învățătorului lor. Despre ce au vorbit în seara aceea? Au mâncat împreună? În ce casă au stat? Sunt atâtea lucruri când privim îndeaproape și medităm la aceste evenimente reale în istorie.

Primul lucru pe care Andrei îl face este să-și găsească fratele pe Simon Petru. Vrem cu adevărat să vedem intensitatea a ceea ce urmează să afirme Andrei către fratele său Petru după prima întâlnire cu Isus. El spune: „Noi am găsit pe Mesia ( care înseamnă Hristos)”. Încă de la început, Andrei îl identifică pe Isus ca fiind Mesia, mult așteptatul împărat al lui Israel care va domni pe tronul lui David și va face ca poporul să locuiască în siguranță. Acest lucru este important de înțeles – încă de la început, de prima dată când l-au întâlnit pe Isus, ei au crezut că el este Mesia. Ucenicii nu și-au dat seama că Isus e Mesia pe parcursul lucrării publice a lui Isus ci ei au știut și au crezut acest lucru încă de la început. Desigur credința lor urma să fie testată dar încă din prima zi ei au știut cine este El. Cum au ajuns la această cunoștință? A fost prin Ioan Botezătorul cel ce a fost trimis și a vestit că Isus este fiul lui Dumnezeu. Ucenicii nu au fost neștiutori și doar mai apoi au avut o revelație. Ioan a predicat iar ei au crezut tot ceea ce el a spus despre Isus.

Petru și Andrei se întorc la Isus iar acesta îi dă un nume nou lui Petru – Chifa ( care înseamnă piatră). În Vechiul Testament, Dumnezeu schimbă deseori numele oamenilor pentru a accentua chemarea lor specială- așa cum a făcut-o cu Avraam și Israel (Iacov). Aici cu Petru (Chifa), Isus ar părea că se uită mult în viitor când acesta urma să devină un caracter puternic, un om matur, o inimă gata să se pocăiască și un stâlp pentru biserică. Cu siguranță Isus l-a iubit foarte mult pe Petru.

Încă odată, e nevoie să privim din nou detaliile evenimentelor pe care evangheliile le-au înregistrat în trecut astfel încât să putem înțelege ce se va întâmpla în viitor. Astfel, îl vedem pe Ioan Botezătorul la râul Iordan botezând. Mulțimile erau adunate la el iar printre toți aceștia erau Andrei, Ioan, Petru, Filip și Natanael. Aceștia au devenit primii ucenici ai lui Isus. Vom vedea în viitor că aceleași persoane sunt prezentate sus în Galileea pescuind iar Isus le adresează invitația de a fi ucenici. Deci sunt câteva întrebări la care trebuie să răspundem. Ce căutau acești oameni în sud, lângă Marea Moartă dacă ei erau pescari în Marea Galilei în nord? Cum se potrivește mărturisirea lui Ioan cu a celorlalte evanghelii atunci când prezintă invitația pentru ucenicie?

Motivul principal pentru care apare confuzie este că în mod ușor pierdem din vedere ceea ce am menționat în studiile trecute – toate aceste capitole din Ioan 1-4 se petrec înainte ca altceva să se fi petrecut în celelalte evanghelii. Celelalte 3 evanghelii se focalizează pe lucrarea lui Isus din Galileea iar Ioan e complementar lor, focalizându-se pe lucrarea lui Isus din Ierusalim și zona Iudeii.

Haideți să vedem de ce cronologia contează și e importantă. Citim din Matei, Luca sau Marcu și îl vedem pe Isus pe țărmul mării Galileei în nordul Israelului, total opus față de ceea ce am văzut până când el era în sud lângă Marea Moartă. Știm cu toții evenimentul când El își cheamă ucenicii din barcă și le spune că vor fi pescari de oameni. Ceea ce presupunem în mințile noastre este că Isus are cumva o forță supranaturală, irezistibilă în timp ce își întinde mâna ca acești oameni să sară din barcă și ca și cum aceștia sunt într-o transă ei încep să urmărească un străin în timp ce ei au lăsat toate lucrurile baltă.

Ceea ce e mai ciudat e că noi folosim chiar și acest model de ucenicie – să lăsăm totul și să-l urmăm chiar dacă nu l-am cunoscut niciodată. Ar fi un lucru nobil să facem acest lucru de prima dată dar nu asta se întâmplă aici în evanghelii. Motivul pentru care noi credem că este așa este pentru că presupunem că acești pescari nu l-au cunoscut niciodată pe Isus înainte de momentul chemării lor. Totuși nu este cazul pentru așa ceva pentru că toate evenimentele la care ne-am uitat până acum în evanghelia după Ioan se petrec înaintea celor din Galileea. Toți acești bărbați – Petru, Andrei, Ioan, Filip și Natanael au fost cu Isus în nunta din Cana în Ioan 2 iar mai apoi la Paștele din Ioan 3 și apoi trecând împreună prin Samaria în Ioan 4.

Cum putem știi în mod sigur acest lucru? Este simplu, iar evangheliile ne prezintă aceste lucruri dar probabil nu am pus împreună toate pasajele cap la cap. În Ioan 3:24 ni se spune că Ioan nu fusese încă trimis în închisoare. Deci în Matei 4:12 și Marcu 1:14 ni se spune că Ioan era deja în închisoare. Deci Matei 4 și Marcu1 ne conturează foarte clar că tot ceea ce ei descriu în evanghelii este după ce Ioan a fost prins în închisoare. De fapt motivul pentru care Isus merge în nord, în Galileea este tocmai acela că Ioan a fost pus în închisoare.

Ce înseamnă toate acestea? Faptul că în evangheliile după Matei, Luca și Marcu unde Isus își cheamă ucenicii, aceștia deja îl știau pe Isus și umblaseră cu El de ceva timp dar s-au întors la slujba lor de pescari în timp ce erau în Galileea după ce Ioan fusese pus în închisoare. De atunci înainte Isus le-a făcut o chemare la o  ucenicie formală.

În studiile viitoare vom vedea mai bine toate aceste aspecte, deci dacă nu sunt conturate clar toate detaliile, de acum vom avea timp să ne uităm mai mult în amănuntele care ne vor ajuta.

Cronologia din evanghelii ne ajută foarte mult de aceea este bine să vedem indicatorii de timp din pasaje și să ținem cont de ei.